Kanta-Häme

Yrityksen sijaan kevyesti

Vuonna 2012 graafisen suunnittelijan Kimmo Heliölän työura koki yllättävän käännöksen.

Mainostoimisto, jolla Heliölä oli ollut työssä yli 10 vuoden ajan, lopetti toimintansa. Heliölä jäi työttömäksi, ja entisen yrityksen asiakkaat jäivät vailla graafisten tuotteiden toimeksiantajaa.

– Yhtiön toinen osakas päätti silloin kokeilla laskutuspalvelua, ja minäkin ajattelin, että miksikäs ei. En ole mikään numeroihminen, että olisin suoraan perustanut oman yrityksen. Näillä tilausten määrillä yritys ei pyörisikään, Heliölä sanoo.

Hän on vajaan parin vuoden ajan käyttänyt laskutukseen Eezy-nimistä palvelua. Palvelun tarjoaja perii laskusta itselleen muutaman prosentin komission, vähentää laskusta verot, työeläkemaksut ja muut lain vaatimat maksut. Loput laskutetaan työntekijälle.

Laskutuspalvelujen käyttö on yleistynyt viime vuosina paljon. Perinteisen työntekijä–työnantaja-jaon rinnalle on tullut uusi porras, eräänlaiset kevytyrittäjät, jotka toimivat yrittäjämäisesti olematta kuitenkaan yrittäjiä.

Suositeltavaa sivutoimisille

Hämeen te-toimistossa on havaittu, että laskutuspalveluja kohtaan oleva kiinnostus on lisääntynyt. Suurena syynä on se, että laskutuspalveluja käyttävä ei välttämättä menetä työttömyysturvaansa, mikäli päätoiminen työnantaja päättyisi.

– Jokainen tapaus katsotaan erikseen. Pääsääntöisesti osa-aikaista keikkatyötä tekevä on oikeutettu työttömyysetuuteen, työttömyysturvan asiantuntija Raija Pitkänen Hämeen te-toimistosta kertoo.

Te-toimiston yrityspalveluiden asiantuntija Mari Pöysti suhtautuu myönteisesti laskutuspalveluiden mahdollistamaan kevyeen yrittäjämäiseen toimintaan. Tärkeintä on miettiä, miten se sopii omaan elämäntilanteeseen.

– On hyvä, että sivutoimiseen yrittäjyyteen liittyviä palveluja on tullut lisää. Moni meille tullut päättyy kuitenkin muun yritysmuodon perustamiseen, Pöysti sanoo.

Hämeen uusyrityskeskuksen toimitusjohtaja ja yritysneuvoja Olli Kari pitää laskutuspalveluja hyvänä vaihtoehtona sellaiselle, joka vasta miettii tai harkitsee yrittäjäksi ryhtymistä.

– Nämä laskutuspalvelut ovat hyvä tapa selvittää oman alan markkinatilanne, että onko palveluille kysyntää. Suosittelisin kuitenkin oman yrityksen perustamista siinä vaiheessa, kun toiminta alkaa olla tarpeeksi kannattavaa, Kari sanoo.

Työssäoloehto ei täyty

Laskutuspalveluista ensimmäiset aloittivat osuuskuntina, mutta yleisen käsityksen vastaisesti palvelujen käyttäjästä ei tule osuuskunnan jäsen. Käytännössä asiakas on verotuksellisesti yrityksen työntekijä, mutta siihen yhteys katkeaakin.

Järjestelmä ei oikein istu muutenkaan tavanomaiseen työmarkkinamalliin.

Palveluiden käyttö ei ole vuoden 2013 alusta lähtien täyttänyt työttömyysturvalain asettamaa työssäoloehtoa. Laskutuspalveluiden käyttöä ei siis lain silmissä lasketa palkkasuhteiseksi työksi, joten palkka ei vaikuta ansiosidonnaiseen työttömyyspäivärahaan.

Palveluntarjoajat eivät myöskään tarjoa työntekijöilleen työterveyspalveluja.

Laskutuspalvelut vaikuttavat myös sukupuolten väliseen palkkatasa-arvoon. Lokakuussa Ukko.fi-laskutuspalvelu selvitti omia käyttäjiään tutkimalla, että freelance-naisten laskutussummat ovat huomattavasti miehiä pienempiä.

Miehen laskuttamaa euroa kohti saman alan nainen laskuttaa keskimäärin 64 senttiä.

Työttömyyttä parempi

Kimmo Heliölä on harkinnut, että hän perustaisi toiminimen, mikäli tilausten määrä kasvaisi. Toistaiseksi hän on kuitenkin ollut laskutuspalveluun tyytyväinen, vaikka yrityksen puute hieman mutkia matkaan tekeekin.

Hän ei esimerkiksi voi kuulua arvonlisäverovelvollisten rekisteriin, joten hän ei voi vähentää arvonlisäveroa tekemistään ohjelmistohankinnoista, eikä sairauspäivärahaa voi saada. Kuluhyvityksiä ei myöskään makseta immateriaalioikeuksista, kuten työtilausta varten ostettavista kirjasintyypeistä.

Silti hän on tyytyväinen, koska hän saa samalla työttömyyspäivärahaa. Saadut tulot vaikuttavat sen suuruuteen.

– Olen samaan aikaan työttömänä työnhakijana, ja on tämä paljon parempi kuin ihan vain luppoilu. Laskutuspalvelut mahdollistavat itsensä aktivoinnin, ja kaikki menee laillisesti, Heliölä kertoo. (HäSa)

Menot