Kanta-Häme

Yritysten näkymät heikkenivät Kanta- ja Päijät-Hämeessä

Kanta- ja Päijät-Hämeen teollisuuden ja rakentamisen yritysten suhdannetilanne oli lokakuussa tavanomaista heikompi. Tuotannon ennakoidaan vähenevän, ja yritysten väki niin ikään vähenee, ilmenee Elinkeinoelämän Keskusliiton (EK) keskiviikkona julkaisemasta suhdannebarometrista.

Lokakuussa 66 prosenttia vastaajista arvioi suhdanteiden pysyvän talvella ennallaan ja 34 prosenttia alasta ennakoi suhdanteiden heikkenevän. Pikaista paranemista ei odoteta lainkaan.

Yritysten tuotanto pieneni aavistuksen verran vuoden kolmannella neljänneksellä. Tuotannon ennakoidaan supistuvan selvemmin vuoden lopulla ja ensi vuoden alussa. Tuotantokapasiteetti oli lokakuussa kokonaan käytössä 72 prosentilla vastaajista.

Tilauskirjat ohentuivat syksyn alussa. Valmiiden tuotteiden varastot ovat keskimäärin normaalilukemissa.

Henkilökuntaa vähennettiin hieman kesän lopulla. Työvoimaa supistettaneen myös kuluvan vuoden viimeisinä kuukausina.

Yritysten kannattavuus heikkeni kolmannella neljänneksellä vuoden takaiseen verrattuna. Kustannukset ovat nousseet, ja investoinnit vähenivät kesän lopulla.

Palveluyrityksillä menee paremmin

Palveluyritysten suhdanneodotukset Kanta- ja Päijät-Hämeessä ovat hieman koko maan odotuksia paremmat.

Lokakuussa 86 prosenttia alueen vastaajista arvioi suhdanteiden pysyvän lähikuukausina ennallaan ja heikkenemistä ennakoi 14 prosenttia vastaajista. Pikaista suhdanteiden paranemista ei odoteta ollenkaan.

Myyntimäärät kasvoivat aavistuksen kesän lopulla ja syksyn alussa. Myynnin ennakoidaan pysyvän lähes ennallaan loppuvuoden aikana.

Henkilökunnan määrä pieneni syksyn lähestyessä. Työvoimaa vähennettäneen myös vuoden lopulla.

Palveluyritysten myyntihinnat kohosivat kolmannen neljänneksen aikana likimain kustannusten tahtia, mutta silti kannattavuus heikkeni hieman vuoden takaiseen verrattuna.

Synkkää koko maassa

EK:n suhdannebarometrin mukaan Suomen elinkeinoelämän suhdanteet alkoivat pehmentyä kesällä ja alkusyksyllä. Vaikka odotukset olivat varovaiset, kehitys jäi osin niitäkin vaisummaksi.

Teollisuudessa ja rakentamisessa uusia tilauksia saatiin aiempaa niukemmin. Tuotanto pysyi teollisuudessa vielä loivassa kasvussa, rakentamisessa se aleni jonkin verran.

Suhdannenäkymät seuraavalle puolelle vuodelle ovat merkittävästi aiempaa heikommat. Suhdanteiden odotetaan heikkenevän tuntuvasti teollisuudessa ja rakentamisessa, ja myös palveluyritysten loiva suhdannelasku jyrkkenee.

EK julkaisee suhdannebarometrinsa neljästi vuodessa. Uusimpaan tiedusteluun vastasi 972 yritystä, jotka työllistävät Suomessa noin 262 000 henkilöä. (HäSa)

Päivän lehti

2.4.2020