Kaupallinen yhteistyö

Fiksujen ratkaisujen Asemanranta vahvistaa koko alueen elinvoimaa

Hyvällä sykkeellä etenevä uusi Asemanrannan alue tarjoaa koteja Hämeenlinnan keskustassa, järven rannalla ja vehreän kaupunkipuiston vieressä. Alueen kehittämisessä on tiiviisti mukana myös energiakumppani Elenia Lämpö.

Asemanranta on merkittävä kohde paitsi Hämeenlinnalle myös Elenia Lämmölle. Alueelle rakennetaan lähivuosina jopa 1000 uutta asuntoa, toimistotilaa, päiväkoti ja pysäköintitalo.

Ensimmäiset asukkaat muuttavat uusiin koteihinsa joulukuussa 2018.

Kaukolämpöverkon rakentamisen lisäksi Elenia Lämpö pilotoi ja toteuttaa Asemanrannassa monia edistyksellisiä energiaratkaisuja. Fiksuna kokonaisuutena tuotetut energia- ja muut palvelut tukevat elämisen ja asumisen sujuvuutta, joka palvelee koko seutukunnan elinvoimaisuutta ja kiinnostavuutta.

Uudenlaisia palveluita

Niin kaupunki, rakennusyhtiöt kuin energiakumppanikin ovat innolla rakentamassa uutta, energiatehokasta ja -älykästä kaupunginosaa.

Yhteistyötä tehdään tiiviisti ja tulevaisuutta silmällä pitäen.

–Olemme muiden tahojen kanssa yhdessä kaavailleet  älykkäitä ratkaisuja niin asumiseen, energian hallintaan kuin alueellisten palveluiden esilletuomiseen, kertoo Elenia Lämmön asiakkuus- ja kehitysjohtaja Tero Holappa.

–Alueelle hahmotellaan myös palvelu- ja asukastiedotuksen kanavaa, jonka kautta kaikki saavat tietoa niin asumiseen liittyvistä asioista kuin esimerkiksi liikenteestä, palveluista ja ajankohtaisista tapahtumista.

-Kun tämän onnistumme toteuttamaan erinomaisesti, voi Asemanranta ja Hämeenlinna saavuttaa siitä kilpailuetua toimijoiden ja asukkaiden houkuttelemiseksi alueelle.

Miltä näyttää energiatase?

Tyypillisesti rakennusten energiankulutusta seurataan vain kiinteistökohtaisesti. Nyt lämpöenergian seurantaan on luvassa Suomen mittakaavassakin edistyksellinen uudistus.

– Asemanrannassa tullaan seuraamaan energiatasapainoa – eli lämmön tuotannon ja kulutuksen määriä koko alueen näkökulmasta. Tämän ansiosta energian hallintaa ja käyttöä voidaan ohjata mahdollisimman järkeväksi, sanoo Holappa.

Kiinteistöissä apuna käytetään mm. Elenian Lämpöluotsi Älykäs –palvelua, joka mahdollistaa asuntokohtaisen lämpötila- ja kosteusseurannan.

– Reaaliaikaisen tiedon ja oppivan tekoälyn avulla lämmitystä ja viilennystä pystytään ohjaamaan ennakoiden, mikä säästää energiaa ja kustannuksia niin kaukolämmön tuotannossa kuin taloyhtiössä.

Myös asukkaat pystyvät seuraamaan energiatasetta suunnitellun asukastiedotuskanavan kautta.

Energiaomavarainen tulevaisuus

Elenia Lämmöllä on ennakkoluuloton asenne uudenlaisten ratkaisujen suunnitteluun ja toteutukseen ja Asemanrannan palveluita on visioitu koko elinkaari huomioiden. Tulevaisuudessa alueelle on mahdollisuus kehittää myös energiaomavaraisuutta.

–Lämmitys- ja jäähdytysprosesseista talteen otetun lämmön ja alueella tuotetun aurinkoenergian hyödyntäminen on tärkeä mahdollisuus paitsi taloudellisesti myös ympäristöystävällisyyden näkökulmasta.  Asemanrannassa on tulevaisuudessa kaikki mahdollisuudet nauttia niin talteen otetun lämmön avulla sulana pidettävistä kulkureiteistä kuin itsetuotetusta aurinkoenergiasta.