Kaupallinen yhteistyö

Hämeenlinnan kaukolämpö jo lähes hiilineutraalia

Hämeenlinnalaiset ovat nauttineet ympäristövastuullisesti tuotetusta kaukolämmöstä jo pitkään. Valtaosaltaan lämpö on tuotettu uusiutuvilla polttoaineilla jo usean vuoden ajan, ja se on syrjäyttänyt lämmön lähteenä maakaasua viimeisten kymmenen vuoden aikana. Loimuan Vanajan voimalaitokseen tänä vuonna tehty mittava kattilainvestointi lisää uusiutuvien polttoaineiden määrää merkittävästi. Samalla kaukolämmöntuotannon fossiiliset hiilidioksidipäästöt vähenevät niin alas, että hämeenlinnalainen kaukolämpö on jo lähellä hiilineutraalia.

Loimua otti uuden kattilan käyttöön marraskuussa ja nyt Hämeenlinnassa onkin otettu merkittävä askel kohti täysin hiilineutraalia kaukolämpöä. Uusi kattila käyttää pääpolttoaineena puupohjaisia polttoaineita kuten metsien harvennushakkuiden tähteitä ja puutuoteteollisuuden sivutuotteita mm. sahapurua ja puun kuorta. Kattilan avulla myös lämmön tuotannon energiatehokkuus kasvaa. Lämpöteholtaan 35MW kattilan hyötysuhde on erittäin korkea. Lisäksi kattilan savukaasulauhdutin nostaa lämpötehoa vielä 10 MW.

Kattilan käyttöönoton jälkeen Hämeenlinnan kaukolämmön tuotannossa ja samalla koko Loimuan uusiutuvien polttoaineiden osuus nousee 90 %:iin kaikista käytetyistä polttoaineista. Tämä on koko Suomen tasolla merkittävää edelläkävijyyttä, koska keskimäärin 49 %:ia Suomessa tuotetusta kaukolämmöstä tehdään uusiutuvilla polttoaineilla.

”Loimua on jälleen savuttanut yhden merkkipylvään työssään hiilineutraalin yhteiskunnan luomisessa. Vanajan uusi K6-kattila järjestelmineen merkitsee omassa toiminnassamme isoa askelta tällä tärkeällä polulla. Pysymme edelläkävijänä kaukolämpöyhtiöiden joukossa ja olemme jatkossakin valmiita ottamaan uusia askeleita yhä lähemmäs 100% hiilineutraalia toimintaa. Tämä auttaa lämmitysenergian osalta asiakkaitamme merkittävästi omien vastaavien ympäristötavoitteidensa saavuttamisessa. Ympäristövastuullisuus on yhteinen asiamme.”, toteaa Loimuan toimitusjohtaja Matti Tynjälä.

Ilmastotavoitteiden kannalta erityisen tärkeää on se, että lämmöntuotannon fossiiliset hiilidioksidipäästöt laskevat nykyisestä v. 2019 tasosta 70 %:ia.

Loimua on mukana Hiilineutraali Hämeenlinna -ohjelmassa. Kaupungin ilmastokoordinaattori Juuso Puurula kommentoi: ”Hämeenlinnan kaupungin kasvihuonekaasupäästöistä noin kolmannes muodostuu rakennusten lämmityksestä kaukolämmön osuuden ollessa noin 15 % koko kaupungin päästöistä. Siirtyminen hiilineutraaliin kaukolämpöön on siis edellytys ilmastokestävälle kaupungille ja Loimuan investointi hiilineutraaliin lämmön tuotantoon onkin hieno osoitus yritysten osoittamasta ilmastovastuullisuudesta ja esimerkistä. Se myös osoittaa, että ilmastonmuutokseen varautuminen ja päästöjen vähentäminen ovat taloudellisesti kannattavaa toimintaa.”

Kaukolämpö tuotetaan aina paikallisesti ja uusi kattila vaikuttaa muutenkin positiivisesti myös alueelliseen työllisyyteen. Käytettävä puupolttoaine tulee pääasiassa lähialueilta ja työllistää myös polttoaineen hankinta- ja toimitusketjussa paikallisesti. Oikea nimi Hämeenlinnan kaukolämmölle onkin vastuullinen lähilämpö.