fbpx
Kaupunkiuutiset

Seta vastaa: Aikuisten tehtävä on luoda sateenkaarilapsille turvallinen kasvuympäristö

Setan määritelmän mukaan sateenkaari-ihmisiä ovat muun muassa homot, lesbot, bit, inter-, trans- ja muunsukupuoliset henkilöt sekä transvestiitit (lähde: seta.fi). Kuva: Soile Toivonen
Setan määritelmän mukaan sateenkaari-ihmisiä ovat muun muassa homot, lesbot, bit, inter-, trans- ja muunsukupuoliset henkilöt sekä transvestiitit (lähde: seta.fi). Kuva: Soile Toivonen

Päätoimittaja Tuulia Viitanen kirjoitti Hämeenlinnan Kaupunkiuutisissa (13.8.) lasten ja nuorten keskusteluista seksuaaliseen suuntautumiseen ja sukupuoleen liittyen.

Puhe seksuaalisesta suuntautumisesta ja sukupuolesta muoti-ilmiöinä ylläpitää vanhentuneita ja syrjiviä asenteita sateenkaari-ihmisiä kohtaan.

Pitkäaikainen tutkimustieto ei tue tekstin luomia mielikuvia. Seksuaalisella suuntautumisella tarkoitetaan sitä, ketä kohtaan ihminen kokee emotionaalista ja/tai seksuaalista vetoa. Sukupuoli-identiteetti tarkoittaa ihmisen tietoa ja ymmärrystä omasta sukupuolestaan.

Seksuaalinen suuntautuminen ja sukupuoli eivät ole mielipidekysymyksiä, vaan osa lasten ja nuorten arkea sekä heidän keskeinen ihmisoikeutensa.

Pitkällinen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyö on mahdollistanut sen, että lapset ja nuoret voivat avoimesti ja turvallisesti keskustella myös sateenkaariaiheista. Tämä saattaa aiheuttaa hämmennystä joissakin aikuisissa, mutta lapsille ja nuorille hämmennystä ja turvattomuutta aiheuttaa se, että heidän kokemukselleen ei ole sanoja tai tilaa.

Lasten ja nuorten tulisi saada elää omassa sen hetkisessä identiteetissään mahdollisimman vapaasti ja turvallisesti, jotta heidän olisi mahdollista kasvaa rauhassa ja muodostaa omaa identiteettiään turvallisten aikuisten tuella.

Jokaisella ihmisellä, myös lapsilla ja nuorilla, on oikeus itse määritellä sukupuolensa ja seksuaalinen suuntautumisensa.

Itsemäärittely voi elämän varrella myös muuttua, eikä siinä ole mitään vaarallista. Translasten sukupuoli-identiteetti kehittyy samalla tavalla kuin cis-lastenkin. Erilaisten suhteiden harjoittelu ja kokeileminen sekä omien tunteiden ja kokemusten reflektointi kuuluu nuoruuteen.

Tutkimukset kertovat, että mitä vapaammin lapsi tai nuori voi sukupuoltaan tai seksuaalista suuntautumistaan pohtia ja ilmaista, sitä paremmin hän voi. Sukupuoleen liittyvien pohdintojen ja itsemäärittelyn rajoittaminen tai kieltäminen sen sijaan voi aiheuttaa kasautuvia mielenterveyden ongelmia ja jopa itsetuhoisuutta.

Suomessa tasa-arvolaki kieltää syrjinnän, joka perustuu sukupuoleen, sukupuoli-identiteettiin tai sukupuolen ilmaisuun.

Yhdenvertaisuuslaki kieltää syrjinnän, joka perustuu muun muassa seksuaaliseen suuntautumiseen. Tämän lisäksi viranomaisilla, koulutuksen järjestäjillä ja työnantajilla on velvollisuus edistää yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa. Suomea velvoittavat myös kansainväliset ihmisoikeuslinjaukset.

Journalismissa muokataan päivittäin näkökulmilla ja sana- ja kuvavalinnoilla sitä, mitä pidetään normaalina tai toivottavana. Vanhentuneiden ja virheellisten mielikuvien tuottaminen ihmisryhmästä ylläpitää heihin kohdistuvaa syrjintää ja väkivaltaa.

Mediassa käytetyt ilmaisut ja näkökulmat ovat keskeinen osa yhteiskunnallista keskustelua ja vaikuttavat osaltaan niin suuren yleisön kuin poliitikkojenkin näkemyksiin. Sateenkaarilasten ja -nuorten käsittely mediassa vaatii erityistä varovaisuutta ja kunnioittavaa lähestymistapaa sekä lasten ja nuorten itsemäärittelyoikeuden kunnioittamista.

Lotte Telakivi

nuorisotyön vaikuttamisen asiantuntija

Teija Ryhtä

nuorisotyön osallisuuden asiantuntija Seta ry

Fingerpori

comic

Uusin Kaupunkiuutiset