Kaupunkiuutiset

Ammattitaitoa oppisopimuksella

Oppisopimus tarkoittaa sitä, että ammattia opiskellaan työpaikalla ja teoriaa oppilaitoksessa. Opiskelija hankkii itse oppisopimustyöpaikan ja Koulutuskuntayhtymä Tavastiaan kuuluva Hämeenlinnan seudun Oppisopimustoimisto auttaa yhteistyössä oppilaitoksien kanssa koulutuksen toteutuksessa. Systeemi on toiminut jo pitkään ja sillä on vankka jalansija Hämeenlinnassa.

– Meillä on tällä hetkellä voimassa noin 300 oppisopimusta, Ammattiopisto Tavastian aikuiskoulutusjohtaja Arto Ruhala kertoo.

– Viime vuoden virtaumassa oli 438 opiskelijaa. Sen eteen tehdään kovasti töitä, että vuoden 2018 koulutusreformissa byrokratiaa työnantajan suuntaan vähenisi ja toiminnasta tulisi joustavampaa.

Koulutus soveltuu sekä nuorille että aikuisille, joilla ei ole ammatillista koulutusta, jotka haluavat suorittaa perus-, ammatti- tai erikoisammattitutkinnon, koulutus on puutteellinen tai jotka haluavat hankkia erityistaitoja tai ammattipätevyyden.

Suurin osa oppimistavoitteista saavutetaan käytännön työtehtävien yhteydessä. Työpaikalla tapahtuvaa koulutusta täydennetään tietopuolisilla opinnoilla alan oppilaitoksessa. Opetus koostuu sekä lähiopetuksesta että erilaisista kehittämis- ja projektitöistä, ohjatusta etäopiskelusta sekä etätehtävistä, jotka opiskelijat usein tekevät omalla ajallaan.

Paikkojen saatavuus on verrannollinen siihen tilanteeseen, mikä työmarkkinoilla vallitsee, eli onko valmiita työntekijöitä paljon saatavilla vai haetaanko sellaista mahdollisesti oppisopimuksen kautta.

– Oppisopimuspaikkoja on tällä seudulla suhteellisen hyvin tarjolla rakennus- ja maanmittausalalla, hotelli-, ravintola- ja catering-alalla sekä siivous- ja puhdistuspalveluissa, Ruhala kertoo.

–  Tilanne riippuu suhdanteista, eli onko syntynyt työvoimapulaa, kuten tällä hetkellä rakennusalalle on tullut. Käytännössä kolmessa vuodessa valmistuva nuori pääsee heti töihin. Sosiaali- ja terveysalan julkisilla työnantajilla oli aiemmin vuosittain kymmeniä oppisopimusopiskelijoita vuosittain, mutta yt-menettelyjen jälkeen niitä on tällä hetkellä vain joitakin yksittäisiä. Yksityiset sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottajat hyödyntävät oppisopimuskoulutusta säännöllisesti.

Sopimuksen kesto on neljästä kuukaudesta kolmeen vuoteen. Työnantaja saa oppisopimusajalta koulutuskorvausta oppisopimustoimistolta 20-120 euroa kuukaudessa. Koulutuskorvauksen suuruus määräytyy suoritettavan tutkinnon sekä oppiajan pituuden mukaan.  Lisäksi on mahdollisuus saada korotettua koulutuskorvausta samana vuonna 9- tai 10-luokan päättäneiden opiskelijoiden oppisopimuksena toteutettavaan ammatilliseen perus- ja lisäkoulutukseen. Työnantaja voi myös saada TE-toimistolta tietyin edellytyksin tukea palkkakustannuksiin ottaessaan töihin työttömän työnhakijan.

Oppisopimuksen kautta voi hankkia ammattitaidon myös hiukan harvinaisemmille aloille.

– Tällaisia ovat esimerkiksi lasinpuhaltajakisällin ja nuohousalan tutkinnot. Näihin ammatteihin oppisopimus on oikeastaan ainoa väylä, koska niihin hakeutuvien volyymit ovat niin pieniä.

Lisää kommentti

Kirjoita kommenttisi

Fingerpori

comic

Uusin Kaupunkiuutiset