Kaupunkiuutiset

Asukkailla mahdollisuus tuoda toiveensa julki metsien käytöstä

Hämeenlinnan kaupungin metsätoimisto on tilannut Hämeen ammattikorkeakoululta hoito- ja käyttösuunnitelman osaan omia metsiään. Tänä keväänä yhtenä suunnittelukohteena ovat Siirissä ja Katumalla kaupungin omistamat metsä- ja viheralueet.

 

Hämeen ammattikorkeakoulun metsätalouden opiskelijat Evolta laativat suunnitelman, joka on kuitenkin vain ohjeellinen. Suunnitelman noudattaminen ja toteutus ovat kaupungin käsissä.

– Laadimme Hämeenlinnan kaupungille uutta taajamametsäsuunnitelmaa oppilastyönä. Kyselyn avulla halutaan myös kuulla paikallisten mielipiteitä metsien hoitoon ja käyttöön. Kyselyssä kysytään esimerkiksi, miten ihmiset suhtautuvat avohakkuisiin ja pitäisikö metsää uudistaa taajamassa pienaukoilla tai jatkuvalla kasvatuksella. Kyselyllä voimme saada tietoisuuteen myös ongelma- tai haittakohtia lähimetsissä. Niitä voivat olla huonokulkuiset reitistöt tai vaaralliset lahopuut, joita saattaa olla vaikea havaita. Kaupunki osaa suunnitelman kautta puuttua metsänhoidossaan niihin asioihin, jotka asukkaat kokevat ongelmallisina, yksi suunnitelmaa tekevistä opiskelijoista Jani Viitala sanoo.

 

Osallistava suunnittelu eli asukaskysely on isossa osassa taajamametsäsuunnitelman laatimista.

– Haluamme tavoittaa mahdollisimman monta paikallista lähimetsien sekä virkistysalueiden käyttäjää ja kysyä heidän mielipidettään alueiden metsien hoitamisesta ja käytöstä. Olemme laatineet nettiin kyselyn, jonka pohjalta pystymme kuuntelemaan ihmisten mielipiteitä ja toiveita asiasta.

Kysymällä paikallisilta ihmisiltä heidän mielipidettään alueen lähimetsien hoidosta ja käytöstä voimme huomioida paremmin heidän tarpeitaan tulevien hoitotoimenpiteiden suunnittelussa. Näin teemme alueen lähimetsistä kaikille mukavat ja viihtyisät, sanovat opiskelijat.

Kysely on avoinna vain maanantai-iltaan 16.4.2018. Jotta vastaukset ehditään lukea ja ottaa huomioon suunnitelmaa loppuun tehtäessä, asukkailta toivotaan kyselyyn pikaisia vastauksia.

 

Lisää kommentti

Kirjoita kommenttisi

Uusin Kaupunkiuutiset

25.11.2020

Fingerpori

comic

Päivän Hämeen Sanomat

26.11.2020