fbpx
Kaupunkiuutiset

Edessä pysäköintiyhtiön pääomitus

Hämeenlinnan kaupungin strategisten tytäryhtiöiden alkuvuoden menestykset eivät kestä hurrata. Vaikeimmassa tilanteessa on Pysäköinti Oy, jonka talous ajautuu nykyennusteen mukaan likviditeettiongelmiin viimeistään vuonna 2018.

– Yhtiön pääomittaminen on koko yhtiön kannalta avainkysymys lähitulevaisuudessa, apulaiskaupunginjohtaja Juha Isosuo myönsi maanantaisessa valtuuston kokouksessa.

Asian nosti esille vihreiden Kirsi Ojansuu-Kaunisto, joka painotti pikaista asioihin puuttumista, jos rahoitusongelma on nähtävissä jo nyt. Ojansuu-Kaunisto muistutti, että kaupunki on osaltaan vaikuttanut Pysäköinti Oy:n ongelmiin, kun maksutonta pysäköintiä ei ole poistettu keskusta-alueelta.

Hämeenlinnan Pysäköinti Oy:n tulostavoite ei toteudu johtuen keskustan maksullisen pysäköinnin määrän vähenemisestä. Lainojen lyhennys toteutuu suunnitellusti. Pysäköintilaitosten keskimääräinen käyttöaste raportointikaudella on 59 % mikä on alle valtuuston asettaman tavoitteen. Myöskään pitkäaikaisen käytön lisääntyminen ei ole toteutunut tavoitellusti.

Juha Isosuo myönsi, että kaupunki on omilla ratkaisuillaan vaikuttanut pysäköintiyhtiön ongelmiin. Yksi esimerkki on Tavastilan kauppakeskuksen asiakkaille ilmainen pysäköintialue, josta kaupunki toki saa vuosivuokraa.

– Sekin sopimus on kokonaisuuden kannalta epäedullinen, Isosuo totesi.

Pysäköinti Oy:n asema nousee tapetille senkin vuoksi, että todennäköisesti ensi vuonna käynnistyvä Asemanrannan rakentaminen vaatii myös pysäköintiratkaisuja. Pysäköinti Oy:n rooli on nyt avoin.

Valtuutetut eivät päättäneet tytäryhtiöiden tilasta mitään, sillä asia oli esillä yhtiöiden kolmannesvuosiraporttien tiedoksiantona.

Keskustan Hannu Kärpänen kiitteli Liikuntahallit Oy:n uudistunutta toimintakulttuuria, mutta muistutti samalla sekä Kantolan tapahtumapuiston että Pysäköinti Oy:n kannattamattomuudesta.

– Alueen väestömäärä ei riitä ylläpitämään kumpaakaan yhtiötä.

Kantolan tapahtumapuisto on ollut kokonaisuutena pettymys, sillä kahteen vuoteen siellä on järjestetty vasta kaksi isompaa tapahtumaa.

Linnan Kehitys Oy:n hallinnoimien hankkeiden suunniteltua hitaampi eteneminen on johtanut liikevaihto- ja tulosennusteen laskemiseen. Tapahtumapuiston tuloskehitys on ollut odotettua heikompaa, mutta valtuuston asettama tavoite tapahtumapuiston omavaraisuuden saavuttamisesta näyttää toteutuvan.

Linnan Kiinteistökehitys Oy:n tulosennuste on ennakoitua parempi. Valtuuston sitovana tavoitteena olleet yhtiökohtaiset kunnossapitosuunnitelmat on tehty.

Hämeenlinnan Eteläranta Oy:n talous on kehittynyt odotetusti. Valtuuston sitovien tavoitteiden ennustetaan toteutuvan täysin vuoden loppuun mennessä.

Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy:n riskeistä yksi realisoitui, kun Paroisten puhdistamolle tuli kevyttä polttoöljyä Elenian Katuman lämpökeskuksessa tapahtuneesta vuodosta. Tästä huolimatta jäteveden puhdistuksessa on päästy lupaehtoihin valtuuston asettamien tavoitteiden mukaisesti.

Hämeenlinnan Asunnot Oy:n tilojen käyttöaste ylitti raportointikaudella valtuuston asettaman tavoitteen.

Kulttuuri- ja kongressikeskus Verkatehdas Oy:n liikevaihto on pienentynyt 5 % edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna, mikä kehitys ei vastaa valtuuston asettamaa 1 %:n kasvutavoitetta.

Lisää kommentti

Kirjoita kommenttisi

Fingerpori

comic

Uusin Kaupunkiuutiset