fbpx
Kaupunkiuutiset

Engelinrannan "hidastajia" moitiskeltiin populismista

Kaupunginvaltuuston maanantaisessa kokouksessa käsiteltiin vihreiden Kirsi Ojansuu-Kauniston ja seitsemän muun valtuutetun allekirjoittama aloite Engelinrannan osayleiskaavan ottamisesta uudelleen tarkasteluun. Aloitteen mukaan esimerkiksi kaavan kortteliratkaisuja, rakennusten sijoittamista, massoitusta ja neliömääriä oli syytä arvioida kriittisesti.

– Kun meillä on niin monia alueita suunnitteilla, on viisautta, ettei ylikuumenneta tilannetta. Meillä ei ole mitään kiirettä. Esimerkiksi Helsingissä, johon rakennetaan nyt paljon, laatu on kärsinyt, Ojansuu-Kaunisto kertoi.

– On tullut nähtyä, kuinka rumaa on rakennettu. Meille näytettiin Goodmanistakin kauniita moderneja havainnekuvia, mutta kun sitä nyt katsoo, se ei ole esteettisesti viehättävä ja vetovoimainen.

Vasemmistoliiton Juhani Lehto kannatti esitystä sanoen, että monissa Suomen kaupungeissa on tehty virheitä rantarakentamisessa liian vähäisen harkinnan pohjalta.

Demareiden Ranjith Kumar Prabhakaran piti aloitetta lainvoimaisen osayleiskaavan palauttamisesta vastuuttomana politiikkana ja vasemmistoliiton Irma Taavela populistisena. Kokoomuksen Sari Rautio muistutti, että Engelinrantaa on ensimmäisen kerran käsitelty valtuustosalissa vuonna 2004, joten edes hämäläiset eivät voi väittää, että asiassa olisi liikaa kiirehditty.

Perussuomalaisten Lulu Ranteen mielestä asianmukaisesti edennyttä osayleiskaavaa ei ollut syytä tuoda takaisin päätöksentekoprosessiin.

– Valtuusto voi vaikuttaa asemakaavaan, me voimme perehtyä siihen niin syvällisesti kuin haluamme ja tehdä muutosesityksiä, Ranne sanoi.

– Osayleiskaava ei velvoita meitä käyttämään maksimineliöitä ja tehoja tällä alueella.

Ojansuu-Kauniston esitys hävisi äänin 43-6.

Kokouksessa keskusteltiin vahvoin äänenpainoin myös Juha Tuomen (kok.) jo vuonna 2014 tekemästä aloitteesta Teuron Ritolanniementien alueen ottamisesta asemakaavatarkasteluun.

– Tuuloksen kunnanisät tekivät aikoinaan päätöksen tonttien myynnistä ja infraan investointiin, mutta ajatus kuoli kuntaliitoksen tullessa, Tuomi muisteli.

– Teuron taajama tarvitsee lisää asukkaita, sillä muuten se näivettyy ja Hämeenlinnan kaupunkikin tarvitsee tonttimyyntituloja.

Kaupunkirakennelautakunnan puheenjohtaja Pasi Vesala (sd.) sanoi, että kaupunginhallituksen esittämällä suunnittelutarveratkaisullakin aluetta voidaan edistää ja sinne voidaan rakentaa. Vesala piti tärkeimpänä, että muuttovoitto saadaan plusmerkkiseksi hyvinkin pian. Apulaiskaupunginjohtaja Juha Isosuo taas muistutti, että Hämeenlinnassa on tälläkin hetkellä 250 tonttia vapaana.

Kokoomuksen Anni Puntilan mukaan kyse oli arvovalinnoista.

– Tässä mitataan ja arvioidaan, kuinka tosissaan pitäjien kehittäminen otetaan. Se on heikko signaali kaupungilta, kun muuttovalmis alue on ilman kaavaa.

Kokouksessa keskusteltiin myös kaupungistumisesta trendinä.

– En usko, että tässä maassa on vain yksi trendi, joka ohjaa ihmisiä kaupunkeihin ja pakottaa kaikki keskuksiin, keskustan Timo Kaunisto tuumaili.

– Täytyy kuitenkin muistaa, että meillä on paljon poliittisia voimia, jotka haluavat tätä. Hämeenlinna on myös mukana verkostossa, joka tähtää kaupungistumisen edistymiseen. Meidän täytyy strategisena valintana miettiä myös sitä, mihin me kuulumme ja millä painoarvolla.

Kaupunginhallituksen esitys suunnittelutarveratkaisusta hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Maanantain kokouksessa hyväksyttiin Hämeenlinnan seudun yhteinen työllisyysohjelma Ketterimmät, jonka tavoitteina ovat muun muassa maan lyhin työttömyyden kesto ja nuorisotyöttömyyden nollaantuminen vuoteen 2025 mennessä.

Ohjelma sai kiitosta monilta valtuutetuilta erityisesti laajuudestaan ja kunnianhimostaan. Vasemmistoliiton Juhani Lehto piti ohjelman tavoitteita hyvinä, mutta mittareita kehnoina. Hän korosti muun muassa, ettei kuntouttavien työpaikkojen määrän lisääntymistä voida pitää hyvänä tuloksena. Keskustan Marjatta Rahkio arveli, että aikaisempien ohjelmien aikoina kaikki toimialat eivät olleet suhtautuneet niihin samalla vakavuudella.

– Ohjelma on erinomainen, mutta muistuttaisin myös siitä, että työllisyys kasvaa, kun yrityksillä on halua kasvaa, kokoomuksen Ville Lintula sanoi.

– Toivon, että jatkossa huomioidaan uusien yrityksien tavoittelemisen lisäksi se, miten jo olemassa olevien yritysten kasvuhaluja voidaan lisätä.

Valtuusto hyväksyi kokouksessa myös kaupungin yleiset ohjeet viestinnän periaatteista. Ohjeet saivat Juhani Lehdolta (vas.) moitteita “ylhäältä päin tiedottamisesta ja yksisuuntaisuudesta”. Sari Rautio näki ohjeiden nimenomaan edistävän vuorovaikutusta ja jopa ottavan kantaa siihen, kuinka kaupunkilaisten palautteisiin pitää suhtautua.

Juhani Lehto ehdotti ohjeiden palauttamista valmisteluun, mutta esitys hävisi äänestyksen 45-6.

Lisää kommentti

Kirjoita kommenttisi

Fingerpori

comic

Uusin Kaupunkiuutiset