fbpx
Kaupunkiuutiset

Ensimmäiset ikäihmisten 
perhehoitajat koulutuksessa

Hämeenlinnassa käynnistyi toukokuussa ensimmäisten ikäihmisten perhehoitajien koulutus. Koulutettavana on kuuden perheen edustajia ympäri Kanta-Hämettä. Perhehoitajat aloittavat käytännön työt ensi syksynä, viimeistään lokakuussa.

– Ikäihmisten perhehoitajia toimii jo ympäri Suomea. Kainuun alue on edelläkävijä. Hämeenlinnan seudulla ikäihmisten perhehoidon kokeilu ei onnistunut ensimmäisellä kerralla puolenkymmentä vuotta sitten, mutta nyt päästään alkuun, sosiaaliohjaaja Reija Lumivuokko perhehoitoyksikkö Kanervasta kertoo. Hän vastaa ikäihmisten perhehoitajien koulutuksen ja toiminnan koordinoinnista.

– Perhehoitajat voivat ottaa asiakkaan luokseen asumaan tai hoitaa asiakastaan tämän omassa kodissa, Lumivuokko sanoo.

Perhehoito on tiivistettynä hoitomuoto, jossa hoitoa tarvitseva sijoitetaan perheeseen. Toimeksiantosuhteisella perhehoidolla tarkoitetaan oman kodin ulkopuolista hoitoa tarvitsevan henkilön hoitamista yksityisessä perheessä perheenjäsenenä.

Perhehoito voidaan järjestää myös hoidettavan kotona. Perhehoitoa antaa perhehoitaja. Lasten ja nuorten perhehoitajia kutsutaan usein sijaisvanhemmiksi ja perhettä sijaisperheeksi. Lasten ja nuorten lisäksi perhehoidossa voi olla myös aikuisia kehitysvammaisia, mielenterveyskuntoutujia tai ikäihmisiä.

Perhekodissa voidaan samanaikaisesti hoitaa enintään neljää henkilöä hoitajan kanssa samassa taloudessa asuvat alle kouluikäiset lapset ja muut erityistä hoitoa tai huolenpitoa vaativat henkilöt mukaan luettuina.

– Perhehoitajalle ei ole erityisiä koulutuksellisia vaatimuksia. Kaikki halukkaat haastatellaan jo ennen ennakkovalmennuksen käynnistymistä. Myös heidän taustansa tarkastetaan. Oleellista on myös se, että perhehoitajan muut perheenjäsenet hyväksyvät vieraan ihmisen tulon kotiinsa, Reija Lumivuokko selvittää.

Perhehoidossa tarvitaan myös tarkoitukseen sopiva asunto, jossa liikkuminen ja eläminen on turvallista.

Perhehoitajien ennakkovalmennuksessa paneudutaan perhehoidon erityispiirteisiin, yleiseen hoivatyöhön, erilaisiin sairauksiin, vanhenemiseen liittyviin kysymyksiin, ravintoon sekä perhehoitajan yleisiin velvollisuuksiin ja oikeuksiin. Ennakkovalmennuksen aikana perhehoitajaksi aikova arvioi yhdessä kouluttajien kanssa valmiuksiaan toimia perhehoitajana.

Perhehoitoon pääsystä päättävät aina kuntien edustajat. Sosiaaliohjaaja Reija Lumivuokko koordinoi toimintaan kuntien ja hoitajien kesken.

– Perhehoito voi olla myös kunnallisen kotihoidon tukena. Perhehoitohan ei tarkoita aina pysyvää sijoitusta, vaan lyhytaikaiset hoitojaksot ovat hyvin yleisiä, Lumivuokko avaa Hämeessä vielä uutta toimintamallia.

Perhehoitajalle maksetaan toimeksiantosuhteen perusteella hoitopalkkio sekä erikseen kulukorvaus. Palkkio perustuu aikaan, esimerkiksi vuorokausi- tai kuukausipalkkioina.

– Kysyntää perhehoidolle todennäköisesti löytyy enemmän kuin voimme tarjota. Uusia perhehoitajia koulutetaan, jos kiinnostuneita ihmisiä löytyy, Reija Lumivuokko sanoo.

Lisätiedot: www.perhehoitoyksikkokanerva.fi

Lisää kommentti

Kirjoita kommenttisi

Fingerpori

comic

Uusin Kaupunkiuutiset