fbpx
Kaupunkiuutiset

Farmaseutti tulee vaikka kotiin

Hämeenlinnalaisen farmaseutin Sirpa Korhosen Farmaseuttipalvelu Sirpukka on yhden naisen yritys. Korhonen työskentelee aika ajoin Hämeenlinnan ja lähialueiden apteekeissa ja tekee lääkehoidon tarkistuksia sekä arviointeja yksityishenkilöille ja palvelutalojen asiakkaille.

Korhonen pätevöityi lääkehoidon arvioinnin asiantuntijaksi viime keväänä.

– Minua kiinnostaa ihmisten hyvinvointi sekä farmasian alan kehittäminen, mutta myös oma kehittyminen ja yhteistyö terveydenhuollon eri sektoreiden kanssa, Korhonen kertoo.

Myös asiakaslähtöisyys on lähellä sydäntä.

– Mielestäni farmaseuttista osaamista olisi hyvä tuoda lähemmäs asiakkaita. Tarvittaessa käyn vaikka asiakkaan kotona jakamassa lääkkeet dosetteihin, Korhonen painottaa.

Yritys oli keväällä mukana pilottikokeilussa Hämeenlinnan pääterveysasemalla. Palvelun ansiosta hoitohenkilökunnalta jäi enemmän aikaa hoitotyölle.

– Sekä hoitajat, että lääkärit olivat tyytyväisiä kokeiluun, vaikka tietysti on aina kehitettävää. Tällaiselle palvelulle on kysyntää ja tarvetta ja toivotaan, että jonain päivänä kaupunki tai valtio tukisi myös tällaista terveyden edistämispalvelua.

Lääkitysasiat läpi

Monilla yli 65-vuotiailla on käytössä useita eri lääkkeitä. Lääkehoidon tarkistuksessa ammattilainen, joko lääkäri, sairaanhoitaja, proviisori tai farmaseutti, käy läpi asiakkaan lääkityksen, lääkkeiden annostukset, mahdolliset päällekkäisyydet tai yhteensopimattomuudet sekä oikeat antoajankohdat.

Lääkehoidon arviointi (LHA) on laajempi kokonaisuus ja se sisältää myös lääkityksen, sen tarpeen ja tarkoituksenmukaisuuden arvioinnin.

– Haastattelun ja tarkastuksen pohjalta teen raportin huomioistani ja mahdolliset muutosehdotukset, jotka asiakas voi viedä omalle lääkärille nähtäväksi.

Lääkitys olisi hyvä käydä läpi, kun esimerkiksi hoitopaikka vaihtuu, hoito ei tehoa tai lääkkeistä aiheutuu haittavaikutuksia.

– Yhteistyötä palvelutalojen ja lääkäreiden kanssa voisi lisätä asiakaan voinnin kohentamiseksi sekä mahdollisten sairaanhoitokustannusten vähentämiseksi. Annan oman näkökantani lääkityksestä ja voin esittää muutosehdotuksia. Päätökset asiakkaan lääkityksestä ja muutoksista tekee kuitenkin aina lääkäri, Korhonen korostaa.

– Jos lääkitysasiat askarruttavat, kannattaa ottaa rohkeasti yhteyttä, hän kannustaa.

Lisätietoja: www.sirpukka.fi, sähköposti: sirpukka@sirpukka.fi, puh. 050 5543 733, (0400 785906). Toimintaa valvoo Valvira.

Lisää kommentti

Kirjoita kommenttisi

Fingerpori

comic

Uusin Kaupunkiuutiset