Kaupunkiuutiset

Hakkuutähteiden kerääminen helpottaisi kulkua

Hämeenlinnan kaupungin metsätoimisto tilasi keväällä Hämeen ammattikorkeakoulun Evon metsätalouden opiskelijoilta hoito- ja käyttösuunnitelman osaan omia metsiään. Tänä keväänä yhtenä suunnittelukohteena ovat Siirissä ja Katumalla kaupungin omistamat metsä- ja viheralueet. Siirin ja Katuman asuinalueiden taajamametsiä koskevaan kyselyyn saatiin yhteensä 64 vastausta.

Suunnitelma on kuitenkin vain ohjeellinen. Suunnitelman noudattaminen ja toteutus ovat kaupungin käsissä.

– Vastaukset ovat käyty läpi ja ne on pyritty huomioimaan mahdollisimman hyvin suunnitelmia tehtäessä. Tekemämme suunnitelmat ehdotuksineen toimitetaan Hämeenlinnan kaupungille, Jani Viitala Evon metsätalousinsinööriopiskelijoista sanoo.

Kyselyn tulokset olivat pääsääntöisesti yhteneviä, mutta muutama kysymys aiheutti hajontaa mielipiteisiin.

– Tiivistettynä voisi sanoa, että naiset olivat selkeästi aktiivisempia osallistumaan kyselyyn kuin miehet. Naisten osuus kyselyyn osallistuneista oli yli 70 prosenttia.

Kyselyn perusteella taajamametsiä käytetään aktiivisesti asuinalueella. Kesällä taajamametsiä hyödynnettiin ulkoiluun ja virkistymiseen päivittäin ja talvella suurin osa vastaajista käytti metsiä tähän toimintaan viikoittain.

Erilaisia metsien hyödyntämismuotoja ovat tulosten perusteella liikunta, luonnosta nauttiminen ja marjastus ja sienestys. Metsiä pidettiin pääosan mielestä hyväkuntoisina. vastaajista yli puolet antoi metsille arvosanan neljä viidestä

– Tehtyjen harvennustoimenpiteiden jälkien siivoamista toivottiin. Hakkuutähteet vastaajat toivoivat myös koottavan. Metsien toivottaisiin olevan avarampia, jotta kulkeminen olisi helpompaa ja näkyvyys ja maisemat parempia. Toisaalta metsien suojavaikutukset ovat myös tärkeitä.

Metsiä pidettiin vastaajien mielestä kuitenkin viihtyisinä ja mukavan oloisina.

– Pääosin metsiä pidettiin siisteinä, mutta ilmeisesti juuri hakkuutähteet aiheuttivat myös muutamia soraääniä. Etenkin pienten lasten kanssa kuljettaessa reiteille toivottiin laajempaa talvikunnossapitoa, varsinkin lastenvaunujen liikuttaminen koettiin haastavana. Lisätoiveina tulivat esiin myös koirapuisto ja ulkokuntoilupaikat pelikenttineen.

Lisää kommentti

Kirjoita kommenttisi

Fingerpori

comic

Uusin Kaupunkiuutiset