fbpx
Kaupunkiuutiset

Hämeenkylmänkukkaa varjellaan Ahvenistolla

Metsähallitus hoitaa hämeenkylmänkukan elinympäristöä Ahveniston luonnonsuojelualueella Hämeenlinnassa. Hämeenkylmänkukan elinolosuhteita parannetaan harventamalla alueen puustoa ja paljastamalla kivennäismaata poistamalla kunttakerrosta laikuittain. Hämeenkylmänkukkaa lisätään myös istutuksin ja kylvämällä.

Toimenpiteiden tavoitteena on varmistaa kylmänkukan säilyminen ja lisääntyminen alueella. Ahveniston alueella kasvaa myös muita arvokkaita harjulajeja, kuten idänkeulankärkeä ja jalkasaraa, jotka hyötyvät avoimemmasta ja paahteisemmasta harjuympäristöstä.

 

Hämeenkylmänkukka on rauhoitettu, erittäin uhanalainen ja erityisesti suojeltava laji joka sisältyy myös EU:n luontodirektiivin liitteisiin II ja IV.

Metsähallituksen mukaan suurimpana syynä kylmänkukan ja muun harjulajiston taantumiselle on kasvupaikkojen sulkeutuminen ja rehevöityminen. Metsäpalojen tehokas torjunta ja metsälaidunnuksen päättyminen ovat heikentäneet lajin lisääntymismahdollisuuksia.

Metsähallituksen mukaan nykyisin monet esiintymät ovat paksusti kunttaantuneet ja siementen itäminen on käytännössä mahdotonta. Kasvit ovat yleensä säilyneet maastokohdissa, joissa jostakin syystä on puustossa aukkoisuutta ja maanpinta rikkoutunut. Tällaisia kohteita ovat esimerkiksi teiden ja polkujen reunat, sorakuopan reunaluiskat ja linjat. Sirkkataimia voi kehittyä vain kivennäismaan paljastumiin.

 

Ahveniston luonnonsuojelualue on perustettu harjuluonnon suojelemiseksi. Hämeenkylmänkukkaa Ahvenistolla kasvaa useissa eri kasvustoissa. Kaikille kasvustoille yhteistä on se, että ne sijaitsevat enemmän tai vähemmän iäkkäiden mäntyjen alla tai läheisyydessä. Näiden harvassa kasvavien ylispuumäntyjen alle on kasvanut runsaasti nuorempaa puustoa ja pensaita. Kaikki Ahveniston hämeenkylmänkukkakasvustot kärsivät liiallisesta varjostuksesta, sammaloitumisesta ja muiden kasvien kilpailusta.

Nyt tehtävät toimenpiteet ovat osa EU:n osittain rahoittamaa PaahdeLIFE-hanketta.

Lisää kommentti

Kirjoita kommenttisi

Fingerpori

comic

Uusin Kaupunkiuutiset