fbpx
Kaupunkiuutiset

Hämeensaareen monitoimiareenan tilalle tulossa pysäköintilaitos – Asemakaavan muutosehdotus on parhaillaan asukkaiden nähtävillä

Kaavaehdotuksessa isoimmat muutokset tapahtuvat alueen keskikorttelissa, joka erottuu havainnekuvassa kellertävänruskeana. Kuva: kuvakaappaus Hämeenlinnan kaupungin havainnekuvasta

Hämeensaaren asemakaavan muutosehdotus on parhaillaan asukkaiden nähtävillä kaupungin nettisivuilla sekä palvelupiste Kastellissa.

Hämeenlinnan kaupunkirakennelautakunta käsitteli Hämeensaaren asemakaavan muutosta kokouksessaan 14. kesäkuuta.

Isoimmat muutokset keskikortteliin

Hämeensaaren uudessa kaavasuunnitelmassa isoimmat muutokset on tehty keskikorttelin suunnitelmiin.

Monitoimiareena on poistunut luonnosvaiheen jälkeen suunnitelmasta. Tämä on muuttanut Hämeensaaren katuverkkoa, pysäköintilaitoksen sijaintia ja lisännyt asumisen määrää.

Alun perin monitoimiareenalle varattu ala on korvautumassa lähes samankokoisilla pysäköintitiloilla. Korttelialueelle voidaan sijoittaa myös urheilu-, liikuntaharrastus- ja majoitustiloja.

Hämeensaari-hankkeena tunnettu kehityshanke sisältää alustavan arvion mukaan yhteensä noin 56 500 kerrosneliön kokonaisuuden.

Kun aiemmin Uimarintien varteen sijoittunut pysäköintilaitos on nyt siirtynyt osaksi keskikorttelin kokonaisuutta, on Uimarintien itäpuoli otettu asuinrakentamisen käyttöön.

Liikenneverkon keskeinen muutos on katulenkin muodostuminen Hämeensaareen.

Puistoalueen laajuus reitteineen on säilynyt kaavaehdotuksessa ennallaan.

Kirkko paremmin näkyville

Aiemmin pihakannella toisiinsa liittyneet keskikorttelin ja rannan tornitalojen massat on eriytetty toisistaan kolmeen eri kortteliin.

Hämeenlinnan uimahallin länsipuolelle, moottoritien suuntaan, kaavaillaan nyt viittä asuinkerrostaloa aiemman neljän sijaan. Tornitalojen suurin kerroskorkeus on 16, eli kaksi kerrosta aiempaa korkeampi.

Saaritorin puoleiset tornit madaltuivat kuuteen kerrokseen aiempien yhdentoista ja kahdentoista sijaan. Muutoksella on huomioitu kirkon tornin näkyminen moottoritien suunnasta.

Lisäksi itäpuolen umpikorttelissa edellytetään pääosin puurakentamista.

Kaavaehdotus vielä kommentoitavissa

Asemakaavalla on tarkoitus mahdollistaa alueelle monipuolisten asumisen sekä matkailun ja vapaa-ajan palveluiden rakentuminen.

Kaupunkirakennelautakunta asetti 14.6. alkaen kaavan ehdotuksena nähtäville 30 päivän ajaksi, jona aikana siitä voi jättää muistutuksia.

Tavoitteena on kaavan hyväksyminen valtuustossa syksyn 2022 aikana.

Hämeensaaren kaavaehdotus on nähtävillä:

Kaupungin verkkosivuilla www.hameenlinna.fi/kaavoitus > Vireillä olevat asemakaavat > Hämeensaari (akm2581).

Asiakaspalvelupiste Kastellissa, Wetterhoffinkatu 2, Hämeenlinna.

Kirjalliset mielipiteet voi toimittaa:

Lähettämällä osoitteeseen Kaupunkirakennepalvelut, PL 84, 13101 Hämeenlinna.

Tuomalla asiakaspalvelupiste Kastelliin arkisin kello 9-16.

Sähköpostitse osoitteeseen kaupunkirakenne(at)hameenlinna.fi.

Fingerpori

comic

Uusin Kaupunkiuutiset