fbpx
Kaupunkiuutiset

Hoitotuki jää usein hakematta
 vain tiedon puutteen takia

Ikäihmisten vaikuttajaraadissa käydyissä keskusteluissa on moneen otteeseen noussut esille, että harvoilla ihmisillä on täysin selkeä kuva heille tarjolla olevista sosiaaliturvan etuuksista, vaikka tietoa löytyy esimerkiksi Kelan nettisivuilta.

– Vaikea sanoa, mistä tämä johtuu, mutta tuntuu, etteivät ihmiset tiedä, mitä esimerkiksi hoitotuki on, raadin puheenjohtaja Pipsa Häkkinen sanoo.

–  Asia ei koske pelkästään ikäihmisiä, vaan myös nuori voi olla työkyvyttömyyseläkkeellä ja olla oikeutettu tähän tukeen. Työskentelen sosiaalityöntekijänä ja ajattelen tiedottamisen olevan yksi tärkeistä tehtävistäni ja näistä etuuksista ei vain tiedetä tarpeeksi.

Eläkkeensaajan hoitotuki edellyttää, että ihmisen toimintakyky on heikentynyt yhtäjaksoisesti vähintään vuoden ajan. Toimintakyvyn katsotaan olevan heikentynyt, kun sairaus tai vamma vaikeuttaa henkilön kykyä huolehtia itsestään, tehdä välttämättömiä kotitaloustöitä tai asioida kodin ulkopuolella. Takautuva hakuaika on kuusi kuukautta. Hakemuksen liitteeksi tarvitaan C-lausunto hoitavalta lääkäriltä.

– Toimintakyvyn heikentymisellä ei kuitenkaan tarkoiteta työkyvyn heikentymistä. Pelkkä avuntarve esimerkiksi kotitaloustöissä tai asioiden hoidossa ei oikeuta hoitotukeen, Häkkinen muistuttaa.

– Etuuden myöntäminen edellyttää, että apua tarvitaan esimerkiksi henkilökohtaisissa toiminnoissa kuten peseytymisessä, pukeutumisessa ja kommunikoinnissa. Avun tarve voi kohdistua myös ohjaukseen tai valvontaan, kuten muistutteluun ja “patisteluun” tai muuhun vastaavan, jolla päivittäistä toimintaa tuetaan.

Hoitotuen määrä on porrastettu kolmeen ryhmään riippuen avun tarpeesta, ohjauksen ja valvonnan tarpeesta sekä erityiskustannuksista. Erityiskustannukset voivat korottaa perustuen korotetuksi hoitotueksi. Erityiskustannuksiksi katsotaan esimerkiksi sairaanhoito- ja lääkekulut, ylimääräiset matkakustannukset ja kotipalvelun tai kotihoidon kustannukset.

– Tähän kategoriaan hyväksytään vain jatkuvat kustannukset, joita tulee olla vähintään kuuden kuukauden ajalta.

– Normaaleja ruoka- tai vaatekuluja, harrastustoimintaa, laitteiden hankintaa tai auton kuluja ei hyväksytä.

Perushoitotuki on määrältään 62,25 euroa kuukaudessa, korotettu hoituki on 154,96 euroa kuukaudessa ja ylimmän hoituen määrä on 327,67 euroa kuukaudessa.

– Hoitotuki on verotonta, eikä siihen vaikuta hakijan tai hakijan perheen tulot ja omaisuus.

– Tukeen on oikeus vain Suomen sosiaaliturvaan kuuluvalla henkilöllä. Tämä edellyttää, että hakija on asunut Suomessa, toisessa EU-maassa, Eta-maassa tai Sveitsissä vähintään 3 vuotta.

Veteraanilisä kuuluu vain niille sotaveteraaneille, jotka saavat Kelasta ylimääräistä rintamalisää sekä korotettua hoitotukea tai ylintä eläkettä saavan hoitotukea. Veteraanilisän saamiseksi ei tarvitse tehdä hakemusta, koska lisän maksamista edellyttävät tiedot löytyvät Kelan tiedostoista. Tämän lisän määrä on 105,13 euroa kuukaudessa.

– Etuisuuksia miettiessään tai halutessaan voi niitä tarvitseva kääntyä ikäihmisten palveluohjausyksikön, vammaispalveluista huolehtivan yksikön tai Kelan puoleen, Häkkinen neuvoo.

– Niiden tehtävänä on selvittää asiakkaan oikeus hänelle kuuluviin, esimerkiksi kaupungilta tai Kelalta saataviin etuuksiin.

Ne ikäihmiset, jolla ei ole omaisia tai muita läheisiä auttamassa hakemuksen täyttämisessä voivat saada apua kotihoidon työntekijöiltä. Yksi hyvän hoidon osa-alue onkin Häkkisen mukaan ihmisen sosiaaliturvasta huolehtiminen. Hallintolakikin edellyttää, että asiakasta tarpeen vaatiessa neuvotaan ja avustetaan hakemusten tekemisessä.

Häkkistä askarruttaa avoin päätöksenteko tulevassa sotessa.

– Toivoisin, että kaupungissa järjestettäisiin tästä aiheesta suuri tilaisuus, jonne saapuisi paljon poliittisia päättäjiä.

– Hämeenlinnassa toukokuussa puhuneen professori Liisa Häikiön mukaan tilaaja-tuottajamallin ongelmaksi nousee se, ettei asiakkaalla ole avointa vaikuttamisen mahdollisuutta tilaajaorganisaation kanssa.

Häkkinen toivottaa myös kaikki kiinnostuneet tervetulleeksi vaikuttajaraadin syksyn ensimmäiseen tapaamiseen ensi viikon keskiviikkona.

– Vaikuttajaraadit ovat yksi tapa edistää kaupunkilaisten osallistumista oman kotikaupungin ja arjen kehittämiseen.

– Raatien näkemykset on ainakin luvattu ottaa huomioon päätöksiä tehtäessä.

Ikäihmisten vaikuttajaraati pääkirjaston musiikkisalissa ke 24.8. klo 16.30.

Lisää kommentti

Kirjoita kommenttisi

Fingerpori

comic

Uusin Kaupunkiuutiset