fbpx
Kaupunkiuutiset Hämeenlinna

Asiaa lainsäädännöstä: Jääkö omaisuuteni minulle, kun eroan avopuolisostani?

Laissa avopuolisoilla tarkoitetaan yhteistaloudessa asuvia parisuhteen osapuolia, jotka ovat asuneet yhdessä vähintään viisi vuotta, tai joilla on tai on ollut yhteinen lapsi tai yhteisessä huollossa oleva lapsi. Kuvituskuva: Pixhill Kuva: Pixhill
Laissa avopuolisoilla tarkoitetaan yhteistaloudessa asuvia parisuhteen osapuolia, jotka ovat asuneet yhdessä vähintään viisi vuotta, tai joilla on tai on ollut yhteinen lapsi tai yhteisessä huollossa oleva lapsi.

Avoliitossa ei ole avioliittolain mukaista avio-oikeutta vastaavaa oikeutta toisen omaisuuteen, tai sitä vastaavaa muuta oikeutta. Huhtikuun 1. päivänä 2011 tuli kuitenkin voimaan laki avopuolisoiden yhteistalouden purkamisesta. Siinä lähtökohtaisesti säädellään tämän kysymyksen ratkaisemisesta.

Lain soveltamisalue:

Laki sovelletaan avopuolisoiden yhteistalouden purkamiseen. Laissa tarkoitetaan avopuolisoilla yhteistaloudessa asuvia parisuhteen osapuolia, jotka ovat asuneet yhdessä vähintään viisi vuotta, tai joilla on tai on ollut yhteinen lapsi tai yhteisessä huollossa oleva lapsi.

Milloin henkilö on parisuhteessa ja milloin he asuvat yhteistaloudessa? Parisuhteen olemassaolo ja yhteistaloudessa asuminen on niistä erimielisyyden syntyessä ratkaistava tapauskohtaisesti.

Omaisuuden jako tai erottelu:

Avoliiton päättyessä toimitetaan toisen osapuolen tai hänen perillistensä vaatimuksesta omaisuuden jako, jota kutsutaan omaisuuden erotteluksi. Siinä kumpikin avopuoliso pitää oman omaisuutensa. Jos heillä on yhteistä omaisuutta, puretaan yhteisomistussuhde sitä vaadittaessa.

Jos omaisuuden erottelussa ei saada selville kumman omaisuudesta on kysymys tai tietty omaisuus on yhteistä omaisuutta, katsotaan tuo omaisuus erottelussa tulleen osapuolille yhteisesti ja yhtäläisin oikeuksin.

Jos avopuolisot eivät pääse omaisuuden erottelusta yksimielisyyteen, voi avopuoliso tai hänen perillisensä hakea käräjäoikeudelta pesänjakajan määräämistä suorittamaan omaisuuden erottelu.

Avopuolisoilla on tietyin edellytyksin erottelun yhteydessä myös oikeus vaatia hyvitystä yhteistalouden hyväksi annetusta panoksesta.

Hyvityksen edellytykset:

Avopuolisolla on oikeus hyvitykseen, jos hän on yhteistalouden hyväksi antamallaan panoksella auttanut toista avopuolisoa kartuttamaan tai säilyttämään tämän omaisuutta siten, että yhteistalouden purkaminen yksinomaan omistussuhteiden perusteella johtaisi perusteettoman edun saamiseen toisen kustannuksella.

Yhteistalouden hyväksi annetuksi panokseksi voidaan lain säännöksen perusteella katsoa:

1. Työ yhteisen talouden tai toisen avopuolison omistaman omaisuuden hyväksi.

2. Varojen käyttö yhteiseen talouteen.

3. Varojen sijoitus toisen avopuolison omistamaan omaisuuteen

4. Muu näihin verrattava toiminta

Lain nimenomaisen säännöksen perusteella oikeutta hyvitykseen ei kuitenkaan ole, jos yhteistalouden hyväksi annetusta panoksesta koitunut perusteeton etu on olosuhteet huomioon ottaen vähäinen.

Hyvityksen vaatiminen:

Avopuolisot voivat sopia hyvityksestä tai hyvitysvaatimus voidaan tehdä omaisuuden erottelua varten määrätylle pesäjakajalle. Jollei pesänjakajaa ole määrätty, voidaan hyvitysvaatimus saattaa myös käräjäoikeuden ratkaistavaksi. Hyvitysvaatimuksen tekemiselle on laissa säädetty määräaika.

Lain tahdonvaltaisuus:

Lain avopuolisoiden yhteistalouden purkamisesta säännöksistä voidaan sopimuksella poiketa.

Sopimuksella ei kuitenkaan voi sitovasti luopua oikeudestaan vaatia omaisuuden erottelua tai oikeudestaan hakea laissa tarkoitettua pesänjakajaa.

Lopuksi:

Avioliittolaki antaa mahdollisuuden omaisuuden suojaamiseen avioehtosopimuksella.

Laki avopuolisoiden yhteistalouden purkamisesta antaa mahdollisuuden sopia yhteistalouden purkamisesta laista poikkeavalla tavalla.

Molemmissa vaihtoehdoissa asiat kannattaa keskustella ja kirjata.

 

Kimmo Koskentausta

Kirjoittaja on hämeenlinnalainen asianajaja.

Lisää kommentti

Kirjoita kommenttisi

Fingerpori

comic

Uusin Kaupunkiuutiset