Kaupunkiuutiset

Janakkalan tilinpäätös arvioitua parempi

Janakkalan talouden positiivinen vire jatkuu. Vuoden 2017 tilinpäätöksen myötä uutta ylijäämää kertyy n. 3,8 milj. € ja puskuri tulevia vuosia varten vahvistuu. Taseessa on jatkossa ylijäämää tulevaisuutta ajatellen n. 4,4 milj. €.

Arvioitua paremman tuloksen merkittävin tekijä oli verotulot, joita kertyi 64,8 milj. €. Verotulot on kunnan suurin tulonlähde ja vuonna 2017 ne ylittyivät alkuperäisestä arviosta n. 1,7 milj. € ja kasvoivat 2,8 % edellisvuoteen verrattuna. Valtionosuudet, joita kertyi vuoden 2017 aikana n. 24,2 milj. €, vähenivät n. 0,5 milj. € edellisvuoteen verrattuna. Valtionosuuksien kehitykseen oli kuitenkin varauduttu jo talousarvion laadintavaiheessa. Ylijäämäistä tilikauden tulosta edesauttoivat lisäksi Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin hyvä tulos, jonka myötä kunta pystyi purkamaan pakollista kirjanpidollista varausta ja parantamaan tulostaan noin 654 000 euroa. Kilpailukykysopimuksen vaikutuksetkin paransivat tulosta.

 

Kunnan panostaminen elinvoimapalveluihin näkyy muun muassa tonttimyynnin virkistymisenä. Vaikka kunnan asukasluku väheni, saatiin kuntaan edellisvuonna asukkaita 25 uudelle omakotitontille ja kerrostalorakentaminen pääsi vauhtiin monen hiljaisen vuoden jälkeen. Myös yrityksiä on perustettu kiihtyvällä tahdilla ja työttömyys on pienempää kuin vuotta aiemmin.

Kuntalaisia lähinnä olevat palvelut kuten esim. terveydenhuollon palvelut tehostuivat ja muun muassa lääkärikäyntien määriä on pystytty vähentämään. Varhaiskasvatuspalveluissa uudistettiin toimintatapoja, kun palveluseteli otettiin käyttöön vuoden 2017 aikana. Opetustoimessa visioitiin uusia tuulia koulumaailmaan, kun koulu- ja monitoimikeskusten tarvesuunnitelma valmistui joulukuussa sekä hankesuunnittelu pääsi vauhtiin.

Kunnalla on kuitenkin paljon kertynyttä korjausvelkaa ja suuria uusinvestointipaineita, joihin vastaaminen vaatii lähivuosina merkittäviä taloudellisia panostuksia. Jotta palvelujen taso pysyy ennallaan tai jopa paranee, joutuu kunta suunnittelemaan toimintaansa tarkasti.

Lisää kommentti

Kirjoita kommenttisi

Uusin Kaupunkiuutiset

25.11.2020

Fingerpori

comic

Päivän Hämeen Sanomat

26.11.2020