fbpx
Kaupunkiuutiset

Jätevuotoriskit on selvitettävä

Hämeenlinnan kaupungin ympäristöpalvelut edellyttää HS Vesi Oy:ltä lisäselvityksiä Hangasmäen jätevedenpumppaamolla 26. elokuuta tapahtuneesta jätevesivuodosta. Ympäristöasiantuntija Heli Jutila vaatii lisäselvitysten lisäksi toimia, jotta vastaavilta ympäristövahingoilta vältyttäisiin jatkossa.

Edelleen kirjeessä todetaan, että Hämeenlinnan seudun Veden tulisi ylipäätään etsiä jätevesiverkostostaan suurimmat riski- ja ongelmakohteet ja laatia toimintasuunnitelma jätevesivuotojen estämiseksi ja minimoimiseksi vuoden 2015 loppuun mennessä.

Jätevesivuoto johtui sähkökeskuksen oikosulkutilanteesta, joka johti n. 80 m3 jäteveden ylivuotoon. Ympäristöasiantuntija kehotti viestissään 26.8.2015 puhdistamaan ylivuotopaikan sellaiseen kuntoon, että ravinnevalumia ei tule vesiin eikä kohteesta aiheudu hygieniahaittaa.

Kaupunki edellyttää HS Vedeltä isäselvitystä Hangasmäen jätevesipumppaamon 50 -100 m3:n suoja-altaan rakentamisen mahdollisuuksista. Kirjeessään HS Vedelle ympäristöpalvelut painottaa, että riippumatta valtatien rakennussuunnitelmista, jotka ovat ajallisesti varsin epäselviä, tulee jätevesipumppaamon vuotojen kuormitusvaikutus minimoida.

Lisää kommentti

Kirjoita kommenttisi

Fingerpori

comic

Uusin Kaupunkiuutiset