fbpx
Kaupunkiuutiset

Kaupunginhallitus saa päättää palveluverkosta

Kaupunginvaltuuston maanantaisessa kokouksessa käsiteltiin Juhani Lehdon (vas.) aloite, jonka mukaan valmistelussa olevien palveluverkon kehittämisesitysten kokonaisuus tulisi keskeisiltä linjauksiltaan tuoda kaupunginvaltuuston päätettäväksi. Aloitteessa esitettiin myös hallintosäännön muuttamista siten, että kaupunginhallituksen tehtäväksi tulisi palveluverkon osien muutoksista päättäminen lautakuntien valmistelun ja valtuuston linjausten mukaisesti.

– Te kanssavaltuutetut olette saaneet viestejä vanhempainyhdistyksiltä ja monilta muiltakin tahoilta palveluverkkoselvitykseen liittyen ja monet näistä viesteistä oli osoitettu “päättäjille”, Lehto sanoi.

– Tuli mieleen, että pitäisikö laittaa vastaus, että sori vaan, en kuulu päättäjiin. Kuntalain pykälät eivät sano, missä palveluverkosta pitäisi päättää, mutta sen perustelut sanovat selkeästi, että kun on kysymys kunnan kannalta tärkeistä, pitkävaikutteisista linjauksista, ne sopivat nimenomaan valtuuston päätettäväksi.

RItva Oinonen (vas.) kannatti esitystä asian palauttamisesta valmisteluun ja äänestyksessä aloitetta kannattivat vasemmistoliiton ja kristillisdemokraattien valtuutetut, keskustan Timo Kaunisto sekä perussuomalaisten Teppo Turja. Lehdon aloite hävisi äänestyksen äänin 42-8, joten valmisteilla oleva palveluverkkopäätös tehdään kaupunginhallituksessa voimassa olevan hallintosäännön mukaisesti. Kaupunginvaltuusto taas päättää investointiohjelmasta ja vuotuisista investoinneista.

Seuraavaksi kokouksessa käsiteltiin Ville Lintulan (kok.) valtuustoaloite Hämeenlinnan kaupungin keskusta-alueen pysäköintiratkaisun uudistamiseksi. Lyhyen aikavälin vaikutuksilla keskustan elinvoiman lisäämiseen tähtäävän aloitteen oli viime kesäkuussa allekirjoittanut 31 valtuutettua. Esityksessä ehdotettiin asukas- ja yrityspysäköintitunnusmallia ja maksutonta asiointipysäköintiä koko keskusta-alueelle.

asiaa valmistellut, kaupunkirakennejohtaja Tarja Majurin johtama työryhmä toteaa vastauksessaan maksullisuuden mahdollistavan, että pysäköinti on lyhytaikaista, vaihtelevaa ja että keskustan yritysten läheisyydestä vapaiden paikkojen löytyminen on varmempaa. Käyttöaste on ollut korkea myös maksullisen pysäköinnin katuosuuksilla. Siirtyminen maksuttomaan, aikarajoitettuun pysäköintiin aiheuttaisi noin 600 000-700 000 euron katupysäköintitulojen menetyksen.

Valtuustossa hyväksyttiin kaupunginhallituksen esitys, jonka mukaan aloitteen pohjalta muutetaan valtuuston aiemmin hyväksymää pysäköintiohjelmaa siten, että tunnuspysäköintiä voidaan laajentaa keskustan eteläosaan vilkkaimman kaupallisen keskustan ulkopuolella nykyisen maksullisen pysäköinnin alueilla. Pysäköintiohjelman tarkistus tuodaan erikseen päätöksentekoon ja tunnuspysäköinnin laajentaminen tehdään vuoden 2018 aikana.

Kristillisdemokraattien Kylli Kylliäinen kiitteli Lintulan aloitetta ja kokoomuksen Antti Ahonen kutsui sitä tärkeäksi avaukseksi, jonka henki tulee huomioida tulevaisuuden suunnittelussa. Teija Arvidsson (kd.) harmitteli, että kaupunkirakennejohtajan ehdotus maksuttoman pysäköinnin kokeilemisesta lauantaisin jäi pois päätösehdotuksesta. KAURA:n puheenjohtaja Pasi Vesala (sd.) totesi, ettei tällaisen kokeilun tekeminen nykyisillä liikennemerkkijärjestelyillä ole edes mahdollista.

Demareiden Mauri Ojamäen tekemässä aloitteessa ehdotettiin parkkimaksuista vapaata pysäköintiä kantakaupungin alueella työskenteleville lähihoitajille. Kokoomuksen Kaija-Leena Savijoki muistutti, että kaupunginvaltuuston jo vuonna 2003 tekemällä päätöksellä on myönnetty kuusi neljän tunnin pysäköintiin oikeuttavaa lupakiekkoa kotihoidon käyttöön. Ongelmana on kuitenkin ollut se, ettei lupakiekkoa ole välttämättä aina vaihdettu työvuorojen kesken.

Asiaa valmistelleet kaupunginlakimies Jyri Nuojua ja liikennesuunnittelija Minna Aakkula pitivät selkeänä, että maksullisilla paikoilla kaikki maksavat pysäköinnistä. Kotihoidon työntekijöillä on pääsääntöisesti käytössään työnantajan puhelin työpäivän aikana ja näin ollen mobiilimaksamisen käyttöönotto voisi olla käytännöllinen ratkaisu asiaan. Puhelimen kulut voitaisiin ohjata yksikön kustannuksiin.

Valtuusto hyväksyi kaupunginhallituksen tekemän esityksen, jonka mukaan mobiilimaksamisen käyttöönottoa ja kustannuksia selvitetään.

Vilkas keskustelu käytiin kokoomuksen Antti Ahosen ja 25 muun valtuutetun allekirjoittamasta aloitteesta toisen kotimaisen kielen valinnaisuuden mahdollistavasta kokeilusta. Kaupunginhallitus päätti olla lähtemättä kielikokeiluun nojautuen muun muassa opetustoimenjohtaja Mika Mäkelän kantaan, jonka mukaan toisen kotimaisen kielen opiskelusta luopuminen asettaa oppilaat eriarvoiseen asemaan ja vaarantaa mahdollisesti oppilaiden jatko-opintoja.

Ahonen kiitteli asian valmistelua valtionhallinnon takia kireässä aikataulussa ja toivoi kaupunginhallituksen selvittävän jatkossa mahdollisuuksia kattavampien kielivaihtoehtojen tarjoamiseen. Perussuomalaisten Lulu Ranne muistutti valtuustoryhmänsä tehneen aloitteen kielikokeilusta jo kaksi vuotta sitten ja kannusti lisäämään yhteistyötä eri koulujen välillä. Vihreiden Kirsi Ojansuu-Kaunisto piti aloitetta vastuuttomana, koska Suomessa on kaksi kansalliskieltä ja kaikkiin tärkeisiin johtaviin virkoihin tarvitaan virkamiesruotsia.

Lisää kommentti

Kirjoita kommenttisi

Fingerpori

comic

Uusin Kaupunkiuutiset