Kaupunkiuutiset

Käyttäjät tyytyväisiä kirjastoon

Taloustutkimuksen tekemässä Kansallisessa asiakaspalvelututkimuksessa kirjasto vei kärkisijan. Valtakunnallisessa tutkimuksessa selvitettiin kuluttajien mielipiteitä yritysten ja kunnallisten toimijoiden asiakaspalvelusta.

Kirjasto on säilyttänyt ykköstilansa jo viidettä vuotta. Kirjaston jälkeen parhaiten onnistui Alko ja kolmanneksi tuli Yliopiston Apteekki.

Valtakunnallisen asiakaspalvelukyselyn lisäksi Hämeenlinnan kaupunginkirjasto on toteuttanut oman jokavuotisen asiakastyytyväisyyskyselynsä pääkirjastossa ja kaikissa lähikirjastoissa. Hämeenlinnassa kyselyyn vastasi 267 asiakasta. Kyselyllä selvitettiin mm. kirjaston asiakkaiden näkemyksiä kirjaston palveluista ja tiedottamisesta.

 

Hämeenlinnan kaupunginkirjaston asiakastyytyväisyyskyselyssä noin 94 prosenttia vastaajista antoi kirjastolle kokonaisarvosanaksi joko erinomainen tai hyvä. Asiakaskyselyyn vastasivat kirjaston aktiivikäyttäjät, sillä 88 prosenttia vastaajista käytti kirjaston palveluita vähintään kerran kuussa. Kolmasosa vastaajista käytti kirjaston palveluita kerran viikossa.

Vastaajien ikä vaihteli alle 10-vuotiaista yli 80-vuotiaisiin. Suhteessa eniten vastauksia eli puolet kaikista vastauksista tuli 40–69-vuotiailta asiakkailta. Vastaajien suuri enemmistö – 76 prosenttia – oli naisia.

Asiakkaat saattoivat vastata Hämeenlinnan kirjaston asiakastyytyväisyyskyselyyn joko verkossa tai paperilomakkeella pääkirjastossa sekä Hauhon, Jukolan, Kalvolan, Lammin, Rengon ja Tuuloksen lähikirjastossa tai kirjasto-palvelupisteissä. Reilu puolet vastaajista oli Hämeenlinnan pääkirjaston asiakkaita.

 

Kirjaston kyselyssä asiakkaita pyydettiin kertomaan mistä he löytävät tietoa kirjaston palveluista ja tapahtumista. Eniten mainintoja sai verkkokirjasto ja toiseksi eniten kirjaston Facebook-sivut. Verkon lisäksi asiakkaat ilmoittivat saavansa tietoa myös sanomalehdistä, kirjastoissa tai kirjastoautoissa olevista ilmoituksista tai suoraan henkilökunnalta.

Asiakkailla oli myös mahdollisuus esittää kehittämisideoita. Lähikirjastojen aukioloaikoihin toivottiin pidennystä. Lisäksi monet vastaajat painottivat lähipalvelujen säilyttämisen tärkeyttä. Kirjastoihin toivottiin lisää uutuusaineiston esittelyitä, lukupiirejä ja kirjailijavierailuja.

 

Syksyn aikana pääkirjastossa on ollut käynnissä myös toinen asiakaskysely, Unelmiesi kirjasto 2020, joka liittyy pääkirjaston vuosien 2018–2020 aikana toteutettavaan peruskorjaukseen. Kyselyyn voi vastata Vanamo verkkokirjastossa tai pääkirjastosta saatavalla paperilomakkeella.

Lisää kommentti

Kirjoita kommenttisi

Fingerpori

comic

Uusin Kaupunkiuutiset