Kaupunkiuutiset

Koira voi olla 
ihmisen paras ystävä

Koiralla on laaja-alainen myönteinen vaikutus ihmisen hyvinvointiin. Koira vaikuttaa etenkin ihmisen elämänhallintaan, emotionaalisuuteen, toiminnallisuuteen ja itsetuntoon.

– Vanha sanonta, että koira on ihmisen paras ystävä, pitää paikkansa monessa suhteessa. Jos joku on asiasta eri mieltä, minusta kannattaa kysyä, mitä hän ehdottaisi tilalle, lääketieteen ja kirurgian tohtori Heimo Langinvainio sanoo.

Kennelliiton uuden tutkimuksen Hyvää elämää koiran kanssa – Koiran vaikutuksesta koiranomistajan hyvinvointiin ja onnellisuuteen tehnyt Langinvainio tunnetaan stressitutkijana ja työhyvinvoinnin pioneerina Suomessa.

– Tämä oli ensimmäinen tutkimus Suomessa koiran ja ihmisen välisistä suhteista. Meitä suomalaisia pidetään pidättyväisinä, mutta suhteessa koiraansa suomalainen näyttää olevan hyvinkin tunteellinen. Tämä oli kieltämättä ainakin itselleni pieni yllätys. Koiralla on ihmisen tunne-elämään laaja-alainen ja intensiivinen vaikutus, Langinvainio vakuuttaa.

Koira täyttää parhaimmillaan monia ihmisen psykologisia ja sosiaalisia tarpeita. Tutkimuksen mukaan koiran tuomat hyödyt koiranomistajalle riippuvat kuitenkin olennaisesti koirasuhteen laadusta.

– Koiranomistaja on sitä onnellisempi mitä parempi suhde hänellä on koiraan. Parhaimmillaan koirasuhde on erittäin rikastuttava, palkitseva ja suotuisa hyvinvoinnin kannalta.

Langinvainion mukaan tuloksissa oli yllättävää koiran myönteisen vaikutuksen voimakkuus ja sen laaja-alainen yhteys hyvinvointitekijöihin ja onnellisuuteen.

– Suomalainen pidättyväisyys ei näy suhteessa eläimeen samalla tavoin kuin toiseen ihmiseen. Koiran kautta ihminen näyttä pyrkivän toteuttamaan jotain sellaista, johon hän ei itse yllä. Koira voi olla kova kilpailija muille lemmikeille tai jopa ihmissuhteelle.

Tutkimustuloksista selviää, että miehet ja naiset hyötyvät koirasta eri tavoin. Naisilla on keskimäärin parempi suhde tunnetasolla koiraan kuin miehillä.

– Naisista esimerkiksi yli puolet kokee, että koira tuottaa paljon tai erittäin paljon turvallisuutta. Miehille koira on ennen kaikkea kumppani, joka tukee harrastustoimintaa kuten metsästystä.

– Henkisellä ulottuvuudella koira vastaa ihmisen älyllisiin tarpeisiin. Ihminen voi oppia myös koirastaan. Se tuottaa mielihyvää, iloa ja turvallisuutta. Koira vahvistaa ihmisen elämänhallinnan ulottuvuutta, mikä tuo ihmiselle positiivisia tunteita esimerkiksi itseluottamusta. Koira on usein myös omistajansa ylpeydenaihe. Koira lisää myös ihmisen toimeliaisuutta ja parantaa hänen luontosuhdettaan

Langinvainio ei välttämättä allekirjoita täysin ajatusta, että koira voisi korvata ihmisen yksinäisyyttä.

– Pelkkä koiran olemassaolo ei tee niin sanotusti kesää, vaan suhde ratkaisee. Jollei ihminen kykene muodostamaan koiraansa kiintymyssuhdetta, joka on parhaimmillaan vuorovaikutusta, koira jää ehkä vain leikkikaveriksi. Kaikki eivät osaa rakentaa koirasuhdetta kuten eivät ihmissuhteitakaan.

Koirasta riippumatta ihmisen perusasenne ratkaisee, miten hän kykenee suhdetta muodostamaan. Suhde ei voi perustua pelkkään koulutukseen, vaan nimenomaan vuorovaikutukseen.

– Koira herkistää ihmistä ilmaisemaan tunteita. Kun koira juoksee omistajaansa vastaan, tämä reagoi yleensä aina myönteisesti. Jollain tavoin hyvässä suhteessa koira kasvattaa omistajaansa. Esimerkiksi autistinen lapsi saattaa astua pois hetkeksi omasta maailmastaan koiran kohdatessaan.

Lisää kommentti

Kirjoita kommenttisi

Fingerpori

comic

Uusin Kaupunkiuutiset