Kaupunkiuutiset

Kolumni: Miten hyvä ikä ja hyvä vanhuus taataan

Sirpa Pietikäinen

Ikäihmisillä on oikeus hyvään elämään ja päättää omista asioistaan. Kenenkään oikeuksia, myöskään ikäihmisen, ei saa mielivaltaisesti rikkoa; se olisi kaikkien syrjimättömyysperiaatteiden vastaista. Ikäihmisen hyvinvointia voi ja tulee tukea heitä kuunnellen kaikissa heitä koskevissa päätöksissä.

Perusoikeudet kuuluvat kaikille. Ne ovat luovuttamattomia eikä niitä voi ottaa keneltäkään pois – ei viranomaisen päätöksellä, ei edes henkilön suostumuksella. Oikeudet ovat myös jakamattomia. Oikeuksien pitäisi toteutua samanaikaisesti.

 

Vanhukset ovat ihmisiä saman lailla, kun me muutkin. Ketään ihmistä saa perusteettomasti asettaa eriarvoiseen asiaan. Ei viranomainen voi päättää, että vain sinisilmäiset saavat kulkea kadun oikealla puolella, tai vain pitkähiuksiset saavat käyttää kirjastoa.

Tilanteissa, joissa ikäihmisiä on lääkitty rauhalliseksi on kyse perusoikeuksien mielivaltaisesta rikkomisesta. Minkälainen huuto siitä syntyisi, jos päiväkodeissa pakotettaisiin lapset syömään rauhoittavia tai sidottaisiin tuoleihin heidän hoitamisen helpottamiseksi?

 

Vaikeina taloudellisina aikoina hallitusten leikkaukset kohdistuvat usein perusturvaan ja -palveluihin. Näin on käynyt myös Suomessa. Leikkaukset eivät saa kohdistua yhteen ryhmään eikä ne oikeuta perusoikeuksien rikkomista, kuten joissain hoitokodeissa on tapahtunut.

Lainsäädäntö on keskittynyt määrittelemään, minkälaisissa tilanteissa ja miten vanhusten oikeuksia voi rajoittaa. Lainsäädännön lähtökohtana tulee sen sijaan olla itsemääräämisoikeus, johon kuuluu oikeus tulla kuulluksi. Henkilön mielipiteen selvittäminen pitää olla palveluista päättävän velvollisuus.

 

Hyvä hoito tulee taata kotona ja hoitolaitoksessa. Hoitolaitokset ja palveluasuminen tulee suunnitella yhdessä käyttäjien kanssa. Vaikka puhutaan laitoksesta, kyseessä on ihmisten koti. Tämä täytyy huomioida suunnittelussa.

Henkilölle, joka valitsee kotona-asumisen, tulee määritellä kotiin tuotavat palvelut ja palvelukäynnit. Ihmisen perustarpeet, kuten ruokaan, hygieniaan ja terveydenhuoltoon liittyvät tarpeet tulee tyydyttää asuinpaikasta ja -muodosta riippumatta. Vanhusten oikeuksien toteutumista valvomaan tarvitaan vanhuusasioiden valtuutettu.

 

Sitovan hoitajamitoituksen tulee olla riittävä takaamaan hyvä hoito. Päivähoidon ja yö hoidon hoitajamitoitus tulee eritellä. Mikäli kunnat kilpailuttavat palvelut vain hinnan perusteella, on vaarana, että pienimmällä hoitajamäärällä huonoa palvelua tuottava valitaan aina palveluntarjoajaksi.

Emme tarvitse erillisiä määräyksiä, milloin vanhusten tai vammaisten oikeuksia voidaan rajoittaa vaan olemassa oleva lainsäädäntö riittää myös heidän osaltaan. Heidän vapauksiaan ei saa rajoittaa yhtään helpommin.

Lisää kommentti

Kirjoita kommenttisi

Fingerpori

comic

Uusin Kaupunkiuutiset