fbpx
Kaupunkiuutiset

Kolumni: Peruskoulun oppilashuollon ja opetuksen mahdollisuudet lasten ja nuorten hyvinvoinnille

Irmeli Lehtonen Kirjoittaja on kaupunginvaltuutettu (kd.) Hämeenlinnasta.

Hämeenlinna haluaa profiloitua lapsiystävällisenä kaupunkina. Kaupunginhallitus on hyväksynyt ohjelman strategiset periaatteet. Olemme Suomen ensimmäinen Unicefin lapsiystävällinen kunta-statuksen saanut kunta.

Lapsen ja nuoren etu tuleekin olla ensisijainen periaate peruspalveluiden kohdentamisessa.

Erityistukea tarvitsevien lasten määrä on kasvanut ja monilla perheillä on vaikeuksia arjessaan. Rahallisen toimeentulon ongelmat lisäävät lapsiköyhyyttä ja eriarvoisuutta.

Oppilashuolto kaikkien asia

Oppilashuollon tehtävä on lakisääteinen ja sen tarkoitus on edistää oppilaiden tasapainoista kasvua ja kehitystä sekä turvata oppilaille tasavertainen oppimisen mahdollisuus. Hyvinvoiva oppilas oppii, sopeutuu ryhmään sekä suhtautuu koulutyöhön positiivisesti.

Oppilashuollon tehtävät kuuluvat kaikille koulutyötä tekeville.

Ongelmia jää tunnistamatta

Lasten ja nuorten psyykkinen oireilu on lisääntynyt huolestuttavasti. Ahdistus- ja masennusoireita on yhä useammalla oppilaalla.

Peruskouluissa opetuksen ammattilaiset tekevät parhaansa. Työn kuormittavuus, riittämättömyyden tunne, sekä ajan puute vaikeuttavat siihen, että oppilaan ongelmien tunnistaminen ei aina onnistu.

Resurssit eivät vastaa tarpeita

Perusopetuksen oppilashuollon ja opetuksen resurssit eivät vastaa oppilaiden eikä työntekijöiden tarpeita.

Koulupsykologeista ja kuraattoreista on usein pulaa ja psykiatrisiin palveluihin on vaikea päästä. Kouluterveydenhuolto on koulujemme toiminnan kannalta välttämätöntä.

Oppilaanohjaajien ja lähitutoreiden määrää tulee vahvistaa sekä perustaa lisää pienluokkia.

Panostuksella hyvinvointia

Kunnallisella päätöksenteolla voidaan vaikuttaa oppilashuollon ja opetuksen laatuun investoimalla koulutyöhön. Panostamalla koulutyön edellytyksiin tuotamme hyvinvointia ja tuemme lasten kasvua aikuisuuteen.

Tein 21.3.2021 valtuustoaloitteen lisäresurssien nopeasta lisäämisestä oppilashuoltoon ja opetukseen. Kylli Kylliäinen on aloitteessa mukana.

Fingerpori

comic

Uusin Kaupunkiuutiset