fbpx
Kaupunkiuutiset

Kolumni: Pula työstä ja työvoimasta molemmat ovat totta

Tarja Filatov Kuva: Muu
Tarja Filatov

Olemme kahden ristikkäisen haasteen, jopa vastakkaisilta tuntuvan haasteen edessä. Osa ihmisistä ei löydä itselleen työtä, vaikka etsii epätoivoisesti. Samaan aikaan kaikkiin työpaikkoihin ei löydy tekijöitä.

Molemmat asiat ovat totta samaan aikaan. Ja molemmat ovat vakavia asioita. Työttömyys syö yhteiskuntamme resurssia ja työtöntä ihmistä. Työvoimapula taas on kasvun kapeikko ja vaikeuttaa työllisyyden paranemista.

 

Talous kasvaa yhä, vaikka hidastuvana. Muutos näkyi jo alkuvuodesta eli jo edellisen hallituksen aikana. Pääministeri Rinnettä ei tästä kansainvälisen talouden hiipumisesta voi syyttää. Mutta Rinteen hallituksen vastuulla on taklata kasvun hiipumisen työllisyyttä heikentävää vaikutusta mahdollisimman tehokkaasti.

Työllisyysaste on kasvanut työllisten määrää nopeammin siksi, että työikäinen väestö on supistunut. Työllisyyden kasvu on jo ohi sekä teollisuudessa että rakentamisessa. Teollisuudessa lomautukset lisääntyvät. Tämä johtuu kansainvälisestä taloustilanteesta. Nyt näkyvissä oleva työllisyyden kasvu tulee lähinnä palvelualoilta.

Vaikka osallistumisasteet nousevat ja työvoiman kysyntä yhä hieman kasvaa, työvoiman tarjonta ei enää juurikaan kasva. Työikäisen väestön määrä kääntyy laskuun näillä näkyvin vuonna 2021.

 

Näkyvissä oleva työllisyys ei riitä hyvinvointivaltion rahoittamiseen pitkällä aikavälillä. Siksi tarvitaan keinoja, joilla Suomi säilyy osaavana ja kilpailukykyisenä maana.

Hallitus on aivan oikein panostanut tutkimukseen ja osaamiseen. Myös ammattikoulutuksenopettajien vähäiseen määrään on etsitty pikaratkaisua rahoitusta lisäämällä.

Työllisyyden kuntakokeilu on yksi hallituksen väline, jolla pyritään löytämään välineitä nuorten ja pitkään työttömänä olleiden tilanteeseen. Hämeenlinnan kannattaa olla tässä tosissaan mukana.

 

Viime eduskuntakaudella esimerkiksi Oulu teki hyvää tulosta kuntakokeilussa. Oulussa on käytäntö, jolla nuoret pyritään pitämään pois toimeentulotukiluukulta. Heille tarjotaan mieluummin kaupungilta töitä. Konseptia kannattaa opiskella ja harkita meilläkin.

Tampereella taas koulun ja työnvälityksen yhteistyö oli kiinteää. Työnvälitystä tarjottiin jo opintojen loppuvaiheessa oppilaitoksessa. Hämeessä esimerkiksi Hamkissa on pohdittu samantapaista välineitä.

Listaa hyvistä käytännöistä työllisyyden kuntakokeilussa kannattaa käydä läpi ja poimia parhaat ja toimivimmat palat ja soveltaa niitä sopivasti. Ilman vahvaa työllisyyttä ei palveluja pystytä turvaamaan.

Lisää kommentti

Kirjoita kommenttisi

Fingerpori

comic

Uusin Kaupunkiuutiset