fbpx
Kaupunkiuutiset

Lähes kolmella neljästä lapsesta on koulussa oppimisen pulmia

Keväällä tehdyn kyselyn mukaan 70 prosenttia Hämeenlinnassa perusopetukseen osallistuvista lapsista kohtaa vaikeuksia koulussa ja oppimisessa. Yleisin pulma on ympäristön ärsykkeiden aiheuttama keskittymisen häiriintyminen. Muita esille nousevia, oppimiseen vaikuttavia asioita ovat kielten ja matematiikan opiskeluun sekä kaverisuhteisiin liittyvät ongelmat.

Kysely suoritettiin toukokuussa 2015 ja siihen osallistui 15 ala- ja yläkoulua Hämeenlinnasta. Kyselyn tarkoituksena oli selvittää oppimisen pulmien esiintymistä, sekä määrällisesti että sisällöllisesti sekä vanhempien vertaistuen tarvetta.

– Kyselyn tulokset eivät yllättäneet meitä. Oppimisen pulmista kun puhutaan, niin usein puhutaan lukivaikeudesta. Se on vain yksi hankaluus, joka lapsella voi olla oppimisen esteenä. Kyselyn tuloksissa näkyy koko laaja kirjo oppimisen pulmia, kertoo Sari Kulpakko Kanta-Hämeen Erilaiset Oppijat -yhdistyksestä.

Kyselyssä ilmeni, että 40 % lapsista on hankaluuksia läksyihin keskittymisessä, mikä näkyy ristiriitoina kotona.

Käytännössä kaikissa kysytyissä aihealueissa näkyi sama tulos: alakouluaikana havaitut ongelmat pysyivät samoina yläkouluun siirtyessä.

Vanhempien aktiivisuus ja yhteistyö opettajan sekä koulun kanssa ovat tärkeitä oppimisvaikeuksien havaitsemisessa ja lapsen oppimisen tukemisessa.

– On hyvä kuitenkin muistaa, että myös vanhemmat tarvitsevat tukea ja tietoa kun lapsen koulunkäynti takkuilee, Kulpakko muistuttaa.

Kyselyssä tuli esille, että yli 60 % kyselyyn osallistuneista vanhemmista osallistuisi melko varmasti vertaisryhmätoimintaan.

– Kysely osoittaa selkeästi vanhempien tarpeen vertaistukeen. Valitettavasti oppimisen pulmia häpeillään ja vieläkin pelätään ”tyhmä ja laiska” -leimaa. Kyse ei ole tyhmyydestä vaan erilaisesta tavasta oppia. Meistä jokainen on erilainen oppija, Kulpakko toteaa.

Lisää kommentti

Kirjoita kommenttisi

Fingerpori

comic

Uusin Kaupunkiuutiset