fbpx
Kaupunkiuutiset

Asiaa lainsäädännöstä: Asunto-osakkeen luonteesta ja kaupasta pähkinänkuoressa

Laissa on erilliset virhesäännökset koskien uutena ja käytettynä myytävää asuntoa. Kuva: Jukka Järvelä, arkisto
Laissa on erilliset virhesäännökset koskien uutena ja käytettynä myytävää asuntoa. Kuva: Jukka Järvelä, arkisto

Asuntokauppa asunto-osakeyhtiössä, mitä olen ostamassa?

Kiinteistökaupasta poiketen asuntokaupassa vaihdannan kohteena on arvopaperi, ei fyysinen kiinteistö, joka tyypillisesti oikeuttaa hallitsemaan asunto-osakeyhtiössä sijaitsevaa huoneistoa. Itse maapohjan ja rakennukset omistaa puolestaan asunto-osakeyhtiö, jonka osakkeenomistajat yhdessä käyttävät kiinteistöä koskevaa päätösvaltaa omistamansa yhtiön kautta. Tällaista yhtiömuotoista omistamista kutsutaan usein välilliseksi tai epäsuoraksi omistamiseksi.

Mikä on asemani osakkeenomistajana?

Asunto-osakeyhtiölaki ja yhtiöjärjestys määrittelevät asunto-osakeyhtiön ja osakkeiden omistajien vastuut, velvollisuudet ja oikeudet. Laki antaa asunto-osakeyhtiön toiminnalle perustan, josta yhtiöjärjestykseen otettavalla määräyksellä voidaan tietyissä tilanteissa poiketa. Yhtiöjärjestyksessä myös määritellään esimerkiksi vastikkeiden maksuperusteet ja asunto-osakeyhtiölaista poikkeava kunnossapitovastuu osakkeen omistajan ja asunto-osakeyhtiön välillä.

Uuden ja käytetyn asunnon kaupan erot

Asuntokauppalaki puolestaan säätelee tarkemmin asuntokauppaa itsessään. Laissa on erilliset määräykset niin uuden kuin käytetynkin asunnon vaihdantaan. Samoin asuntokauppalailla säädetään myös esimerkiksi asuntokaupan virheistä.

Uuden asunnon kauppa on kyseessä yleensä silloin, kun asunto myydään otettavaksi käyttöön ensimmäistä kertaa. Uuden asunnon kauppaa koskevat määräykset on säädetty erityisesti kuluttajan suojaamiseksi, koska uuden asunnon myyjä on usein ammattimaisesti toimiva elinkeinonharjoittaja, esimerkiksi rakennusliike. Laissa onkin laaja kuluttajan suojaksi tarkoitettu turvajärjestelmä koskien esimerkiksi myyjältä vaadittavia rakennusajan ja rakentamisen jälkeisen ajan vakuuksia sekä takuuta.

Asuntokauppalain määräykset käytetyn asunnon myynnistä tulevat sovellettaviksi, jos asunto myydään käytettynä tai muu kuin elinkeinonharjoittaja myy asunnon otettavaksi käyttöön ensimmäistä kertaa. Usein käytetyn asunnon kohdalla sekä myyjänä että ostajana on kuluttaja-asemassa oleva yksityishenkilö.

Apua, tämä ei sujunutkaan ongelmitta, mitä nyt?

Aina asuntokauppa ei suju osapuolten välillä ongelmitta ja asuntokaupassa havaitaan jokin virhe. Saattaa olla, ettei myyjä ole esimerkiksi antanut asunnosta tietoja, jotka olisivat vaikuttaneet ostajan ostopäätökseen, jos tämä olisi saanut nämä tiedot käyttöönsä ennen kauppaa. Laissa on erilliset virhesäännökset koskien uutena ja käytettynä myytävää asuntoa. Uuden asunnon kohdalla kyseessä voi olla virhe esimerkiksi tilanteessa, jossa asunto ei täytä rakentamisaikaisia viranomaismääräyksiä tai rakentamista ei ole suoritettu hyvän rakentamistavan mukaisesti. Uuden asunnon kaupassa virheen voi aiheuttaa myös vaikkapa rakentamisessa käytetty materiaali, jos se ei ole kestävyydeltään tai ominaisuuksiltaan tavanomaista, hyvää laatua.

Käytetyn asunnon kaupassa ostaja voi vedota virheeseen esimerkiksi tapauksessa, jossa asunto onkin varustukseltaan tai kunnoltaan merkittävästi huonompi kuin ostajalla oli oikeus olettaa huomioiden esimerkiksi kohteen hinta, ikä ja kohtuullista asumistasoa koskevat yleiset vaatimukset. Toisaalta ostaja ei voi virheenä vedota sellaiseen seikkaan, josta hänen on katsottava tienneen ennen kauppaa.

Virheen seuraamukset

Erityisesti kun kyseessä on uusi asunto, virhekynnys on melko alhainen. Toisaalta asunnossa voi olla erilaisia puutteita ja vikoja, eikä asunnossa siitä huolimatta ole aina asuntokauppalain tarkoittamaa virhettä. Silloin kun asunnossa on virhe, ostajalla on oikeus esittää virheen perusteella erilaisia vaatimuksia myyjää kohtaan. Tietyissä tilanteissa myös asunto-osakeyhtiö voi esittää vaatimuksia virheen perusteella. On tärkeää, että virheistä reklamoidaan yksilöidysti oikein ja oikea-aikaisesti. Sillä ei ole merkitystä, onko kyse virheestä uuden vai käytetyn asunnon kaupassa. Myyjän on myös annettava osallistua asian selvittelyyn. Mikäli ostaja ei näin toimi, hän saattaa pahimmassa tapauksessa menettää kokonaan oikeutensa vedota virheeseen.

Lisää kommentti

Kirjoita kommenttisi

Fingerpori

comic

Uusin Kaupunkiuutiset