Kaupunkiuutiset

Lapsen koulunkäyntiä seurattava läpi koulu-uran

Lapsen ensimmäinen koulupäivä on iso asia sekä lapselle että vanhemmalle. Muutosta voi pehmentää hyvällä valmistautumisella. Valmistautumiseen kuuluu ennen kaikkea lapsen kouluun liittyvien pohdiskelujen kuuntelu sekä keskustelu asiasta silloin, kun lapsi ottaa koulun puheeksi, mutta myös mahdollisista haasteista kertominen.

– Vanhemman asenne koulun alkamisesta puhuttaessa on tärkeä. Positiivinen ja myönteinen asenne välittyy lapselle, erityisasiantuntija Tuija Metso Suomen Vanhempainliitosta muistuttaa.

Keskustelun ohella valmistautumiseen kuuluu uusien taitojen opettelu. Kouluun lähtöä ja koulumatkaa kannattaa harjoitella etukäteen, myös mahdolliseen yksinoloon kannattaa valmistautua.

– Kaikenlaiset turvallisuuteen liittyvät asiat kannattaa käydä läpi. Miten lapsi saa tarvittaessa yhteyden vanhempiin, mitä tehdään, jos avain hukkuu, Metso kertoo.

 

Vanhempien on tärkeä seurata lapsen koulunkäyntiä. Kun koulu on alkanut, vanhemman kannattaa kysellä ja jutella lapsen päivästä.

– Lapsen koulunkäynnin seuraaminen ei lopu ensimmäiseen koulupäivään eikä edes ensimmäiseen kouluvuoteen, vaan jatkuu läpi koko lapsen koulupolun, Metso muistuttaa.

Päivän tapahtumien läpikäynnissä lapsen omat pohdinnat ovat jälleen etusijalla, mutta vanhemman kannattaa myös kysellä, varsinkin jos lapsi ei oma-aloitteisesti puhu päivästään.

Koulun alettua tärkeään rooliin nousevat myös muut lapset, heidän vanhempansa sekä opettaja. Metso kehottaa verkostoitumaan aktiivisesti. Parasta on, jos luokasta muodostuu lasten, vanhempien ja opettajan muodostama, tiivis yhteisö.

– Kannattaa tutustua muihin vanhempiin ja heidän lapsiinsa. Yhteisön muodostuminen ehkäisee tehokkaasti ryhmän ulkopuolelle jäämistä ja kiusaamista. Lapsen luokkatovereita kannattaa myös kutsua kotiin leikkimään.

Uuteen ryhmään sopeutuminen on yksi suurista koulun alkuun liittyvistä haasteista. Prosessia helpotetaan nykyisin koulun puolesta panostamalla paljon ryhmäytymiseen.

Opettajan kannattaa tukea tiiviin yhteisön muodostumista, sillä tehokas yhteisö tukee opettajaa tehtävässään. Vanhemmille yksi verkostoitumisen etu on verkoston tarjoama vertaistuki.

 

Mikäli mahdollista, vanhemman kannattaa ottaa ekaluokkalaisen ensimmäisiksi kouluviikoiksi lomaa tai tehdä lyhyempää työpäivää. Näin lasta voi olla aamulla lähettämässä kouluun.

”Se vähentää lapsen kokemaa jännitystä. Samalla kouluun lähtöä voidaan vielä harjoitella. Lapset ovat yksilöitä, jollekin lapselle tällainen pehmeä lasku kouluun on tärkeämpi kuin toiselle.”

Koulunkäyntiin kuuluvat myös kotitehtävät. Vanhemmilla on tärkeä rooli läksyjen teon sujuvuudessa. Kuten koulun alkuun muutenkin, myös läksyihin tulisi suhtautua positiivisesti. Lapselle kannattaa luoda alusta alkaen selvät rutiinit, missä ja milloin läksyt tehdään. Lasta kannattaa opastaa ottamaan vastuuta kotitehtävistä, mutta vanhemmilla on tärkeä tukijan rooli.

”On tärkeää iloita oppimisesta yhdessä lapsen kanssa. Ekaluokkalaiset ovat yleensä hyvin innoissaan läksyistä, ne ovat oikean koululaisen merkki.”

Lisää kommentti

Kirjoita kommenttisi

Fingerpori

comic

Uusin Kaupunkiuutiset