Kaupunkiuutiset

Läsnäolo ja vertaistuki auttavat surevaa

Suru on kokonaisvaltainen tunne. Surussa ihminen taantuu ja tarvitsee hoivaa.

– Läheisensä menettänyt kokee usein turvattomuutta. Jos suhde on ollut läheinen, voi surevasta tuntua, että elämältä menee pohja, Hämeenlinnassa vastaanottoa pitävät psykoterapeutit Tarja Rannikko ja Tuija Leinonen pohtivat.

Elämänmuutos voi olla valtava. Koko arkielämän jalusta voi horjua.

– Läheisensä menettänyt kokee usein yksinäisyyttä ja pelkoa siitä, että miten pärjää, Leinonen sanoo.

– Menetys on uhka omalle minuudelle, perusturvallisuudelle, sille, mitä ihminen on, Rannikko jatkaa.

Hoivaa ja apua arjessa

Surevan tai masentuneen ihmisen kohtaaminen ei ole aina helppoa. Suru ja masennus sekoitetaan myös usein keskenään.

– Surevan olisi tärkeää saada yhteys toisiin ihmisiin. Masennus littyy usein tuon yhteyden puuttumiseen, Tarja Rannikko miettii.

Usein rauhallinen läsnäolo surevan lähellä riittää. Aina ei tarvitse hötkyillä, eikä välttämättä tarvitse puhua.

– Monet voivat kokea liiallisen puhumisen loukkaavana, Rannikko sanoo.

Moni sureva kokee alkuvaiheen jälkeen jäävänsä yksin. Psykoterapeuttien mielestä surun keskellä olevaa olisi tärkeää auttaa, antaa ihan konkreettista apua vaikka arkiaskareissa.

– Siinä välittyy huolenpito ja huolehtiminen.

Vertaistuki avuksi

Moni sureva kokee, etteivät muut ymmärrä heitä. Sen vuoksi tunnekokemuksen jakaminen menetyksissä ja raskaissa elämänkokemuksissa usein helpottaa tilannetta.

– Vertaistuki on äärettömän tärkeää, Leinonen korostaa.

Menetyksen kohdatessa ihminen käy läpi monenlaisia, ristiriitaisiakin, tunteita.

– Monet sanovat, että vertaistuessa huomaa, ettei ole tunteittensa kanssa yksin, ja että kaikki tunteet ovat normaaleja. Joku, joka on kokenut saman, ymmärtää, mistä on kysymys, Rannikko kuvailee.

Vertaisryhmässä on usein surun eri vaiheissa olevia ihmisiä. Esimerkillä voi olla eheyttävä vaikutus.

– Toisen esimerkki antaa tunteen, että ”minäkin voin selviytyä”.

Lisää kommentti

Kirjoita kommenttisi

Fingerpori

comic

Uusin Kaupunkiuutiset