Kaupunkiuutiset

Lulu Ranne tyrmistyi

Näin tiivistää Hämeenlinnan kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja ja kaupunginvaltuutettu Lulu Ranne (ps.) tuntemuksensa kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Iisakki Kiemungin (sd.) julkisuudessa esittämistä väitteistä, joista Ranne jätti keskiviikkona poliisille tutkintapyynnön.

Ranne haluaa jatkossakin keskittyä paitsi päätöksentekopöydissä myös julkisuudessa itse asioihin.

– Perussuomalaiset ovat nostaneet esiin lukuisia päätösten valmisteluun, hankkeisiin ja sopimuksiin sekä niiden toteuttamiseen liittyviä puutteita ja tehneet niihin perusteltuja parannusehdotuksia. Eikö juuri niin pitäisikin tehdä, Lulu Ranne pohtii.

– Meidän pitää keskittyä talouden tasapainottamiseen ja kaupunkilaisten asioiden hoitoon pätevästi ja tiedolla.

”Iisakki erotkoon”

Iisakki Kiemungin ajatusta luopua valtuuston puheenjohtajuudesta Ranne kannattaa lämpimästi.

– Viime viikkojen tapahtumien valossa se on aiheellista.

Kiemungin reunaehtoon, jonka mukaan Ranteen ja Kari Ilkkalan (ps.) pitäisi samalla luopua kaupunginhallituksen jäsenyydestä, Ranne vastaa napakasti.

– Me teemme reilusti töitä kaupunkilaisten eteen, ei meillä ole mitään syytä heittää hanskoja tiskiin. Kiemunki perustelee vaatimusta meidän eroomme poliittisten pöytätapojen sekä henkilöön menevien loukkausten seurauksena. Tällaiset väitteet kertovat mielestäni siitä, ettei olla totuttu siihen, että virkamiehiltä ja myös yhtiöiden edustajilta edellytetään ammattimaisempaa otetta ja laadukkaampaa valmistelua.

”Tarjoamme  vaihtoehtoja”

Lulu Ranne sanoo, että kaupunkilaisille luotu mielikuva siitä, että Pro Hämeenlinna, ja erityisesti perussuomalaiset vain räksyttävät ja estävät kaiken uuden, on väärä.

– Joka kerta kun olemme keskustelleet ja äänestäneet asioista, meillä on ollut tarjota vaihtoehto ja parannusehdotus. Olemme edellyttäneet parempaa ja kattavampaa tietoa päätöksenteon pohjaksi. Juuri aikaisemmilta ajoilta periytyvä vaihtoehdottomuuden kulttuuri on tämän kaupungin ongelma.

– Nyt on toimittu vanhaan malliin ja kaupunki on sen seurauksena taloudellisessa suossa, joka ei selity yleisellä laskukaudella. Tosiasiahan on, että laskukauden aikana huonolaatuinen toiminta kostautuu entistä pahemmin.

– Olemme tehneet jo erittäin paljon mielestämme hyvin perusteltuja parannusehdotuksia. Niistä käy ilmi, että erimielisyydet kilpistyvät esimerkiksi siihen, minkä tasoista valmistelua ja tietoa päätösten pohjaksi edellytetään. Emme voi hyväksyä raakile-sopimuksia tai päätösesityksiä, joiden taustatiedot ovat hatarat.

– Haemme muutosta toimintatapoihin ja lisää tietoa päätöksenteon pohjaksi, Ranne listaa perusteluja poliittiselle toiminnalleen.

Sunny Car ja hankkeet

Lulu Ranne aistii valtuuston puheenjohtajan rajussa julkisessa ulostulossa ja henkilökohtaisuuksiin menneissä kommenteissa muutamia selkeitä pontimia:

– Taustalla ovat mielestäni Perussuomalaisten vahva toiminta luottamustehtävissä, Sunny Car Centerin viimeaikaiset tapahtumat, sekä tulevat eduskuntavaalit. SCC:ssa kiista kärjistyi. Meidät, jotka halusimme puuttua epäkohtiin, haukuttiin yhteistyökyvyttömiksi elinkeinohankkeiden vastustajiksi.

– Kysehän on yrittäjästä, joka ei pitänyt kiinni sovitusta ja päätöksentekoprosessista, joka ei perustunut riittävästi luotettaviin tietoihin ja dokumentteihin.

– Kaikki valtuutetut olivat alkujaan hankkeen takana, koska luvassa näytti olevan työtä ja toimeliaisuutta. Luotimme siihen, että esittelijänä toiminut apulaiskaupunginjohtaja Juha Isosuo ja silloinen kaupunginhallitus olivat perehtyneet hankkeeseen asianmukaisesti. Kun pääsimme Kari Ilkkalan kanssa 2013 kaupunginhallitukseen, valkeni meille lopullisesti, kuinka olemattomaan tietoon ja sitoumuksiin hanke pohjautui, Lulu Ranne sanoo.

Koko hanketta vietiin Ranteen mukaan eteenpäin epämääräisten lupausten kannattelemina, jotka pettivät toinen toisensa jälkeen.

– SCC:lle pidetään edelleen kaupungin johdossa ovea auki. Järjellä tätä ei voi selittää.

– Tämä hanke on varoittava esimerkki siitä, miten kaupunkien ei pidä toimia elinkeinohankkeiden kanssa. Kaupungin yhteistyökumppaneiden on aina oltava luotettavia ja lakeja noudattavia. Sellaisiahan valtaosa suomalaisista yrittäjistä onkin.

Mukaan päätösten valmisteluun

Lulu Ranne haluaa parannuksia Hämeenlinnan kaupungin nykyiseen tapaan valmistella asioita poliitikkojen päätettäväksi.

– Nykyjärjestelmässä virkamieskunnalle annetaan usein ohjeita valmistella asia tietyn päämäärän saavuttamiseksi. Kun valmistelu on tehty, alkaa virallisesti poliittinen päätöksenteko. Tässä mennään aivan väärin.

Ranteen mielestä on ensiarvoisen tärkeää, että poliittiset päättäjät käyvät laajalla rintamalla kunnon keskustelut jo ennen virkamiesvalmistelua.

– Sen jälkeen virkamiehet valmistelevat ammattitaidollaan useita vaihtoehtoisia ratkaisumalleja perusteluineen ja arviointeineen siitä, minkälaisia seurauksia kullakin ratkaisulla on.

– Nykyisin vaihtoehdot yleensä puuttuvat. Kun me sitten esitämme päätöksentekovaiheessa vaihtoehtoja, niin se on toisten mielestä sitä riitelyä.

– Joka kerta olemme esittäneet muutosehdotuksille myös perustelut, pelkkää vastustamista vastustamisen vuoksi emme harrasta.

Osaamista hukataan

Lulu Ranne on vakuuttunut siitä, että virkamiehet pääsisivät laajemmin käyttämään osaamistaan, kun heiltä edellytettäisiin useammin vertailemaan eri vaihtoehtoja valmisteluvaiheessa.

– Asiantuntijuudelle pitää antaa arvoa, tai menetämme lisää hyviä ammattilaisia.

Samaan hengenvetoon Lulu Ranne vakuuttaa kaupungin organisaatiosta löytyvän paljon korkeatasoista osaamista.

– Kyse on erityisesti siitä, että asiantuntemusta pitää arvostaa ja saada käyttää.  

Iisakki Kiemungin esittämiin väitteisiin siitä, että osa Pro Hämeenlinna -koalition edustajista suorastaan kiusaa viranhaltijoita, Ranne vastaa selväsanaisesti.

– Emme tietenkään kiusaa. Pyydämme heiltä tietoa valmisteluun liittyvistä asioista ja edellytämme enemmän pohjatietoja päätöksenteolle. Sellaista ammattityötä vartenhan asiantuntijat on palkattu tehtäviinsä.

Huonoon hallintokulttuuriin kuuluu Lulu Ranteen mielestä myös se, että kaupungin hankinnoissa liikutaan välillä lain rajamailla.  

– Näin kävi esimerkiksi uimahallikokonaisuuden suunnittelukilpailussa, kun hankintakriteerejä muutettiin kesken kilpailun. Myös SCC:n maanrakennustöiden kaupungin osuuteen liittyvä suorahankintapäätös oli käsittämätön.

– Tämä kaikki on seurausta vuosikymmeniä käytössä olleista poliittisista toimintatavoista ja hallintokulttuurista. Muutamat päättäjät elävät edelleen kuvun alla, jonne ei saisi olla muilla asiaa. Se ei ole demokratiaa, kuten ei sekään, että luottamushenkilöt pidetään ruodussa, eikä heille omien alojensa asiantuntijoina anneta arvoa. On kaupungin tulevaisuuden kannalta aivan keskeistä, että kaikkien työntekijöiden ja myös luottamushenkilöiden osaaminen saadaan hyödynnettyä asukkaiden hyväksi. Vasta silloin se hyvä arki voi oikeasti asua täällä Hämeenlinnassa.

Lisää kommentti

Kirjoita kommenttisi

Fingerpori

comic

Uusin Kaupunkiuutiset