Kaupunkiuutiset

Maakunnan matkailu yksinpuhelua

Päijät-Hämeessä sellainen on, samoin Etelä-Pohjanmaalla, Keski-Pohjanmaalla, Kainuussa, Lapissa, Etelä-Karjalassa, Kymenlaaksossa, Etelä-Savossa, Ahvenanmaalla…

Kanta-Hämeessä sellaista ei ole. Maakunnassa ei ole maakunnallista matkailuorganisaatiota. Yritykset, kunnat, parhaimmillaan pienet alueet touhuavat kukin omiaan. Markkinointi on melkeinpä yritysten yksinpuhelua koko maailmalle – osin ajan hengen mukaisesti.

Kanta-Hämeessä on 175 000 asukasta, Keski-Pohjanmaan maakunnassa noin 70 000 asukasta, Kainuussa suurin piirtein saman verran. Keski-Pohjanmaa ja Kainuu pystyvät pistämään matkailulliset hynttyyt yhteen, mutta Kanta-Häme ei.

Samaan aikaan puhutaan kautta maakunnan matkailuvirtojen kasvattamisesta, turismin vaikutuksesta alueen elinvoimaisuuteen sekä sen työllistävästä merkityksestä. Teot ovat kuitenkin vähissä. Kunnat ja yritykset suojelevat omia reviirejään. Yhteistyölle ei ole löytynyt tukevaa pohjaa.

– Maakunnallista matkailuorganisaatiota ei tässä muutostilanteessa kannata pikaisesti rakentaa. Sellaiselle on varmasti jossakin muodossa tarvetta, mutta sen perustaminen siirtyy maakuntahallinnon uudistuksen jälkeiseen aikaan, Hämeen liiton aluekehitysasiantuntija Minna Takala sanoo. Hän vastaa maakuntaliitossa matkailuasioista.

– Maakunnallinen matkailuorganisaatio ei ole autuaaksi tekevä tekijä alan kehitystyössä, mutta pitemmällä aikavälillä varmasti tarpeellinen. Hyvä ja toimiva organisaatio on alan yritystoiminnalle merkittävä lisäresurssi.

Go Häme -matkailufoorumi on kokoontunut kaksi kertaa. Maakunnalliseen yhteistapaamiseen osallistui ensimmäisellä kertaa yli sata alan toimijaa, toisella kerralla hieman vähemmän. Go Häme pyrkii juuri yhteistyön kehittämiseen.

Takalan mukaan nyt kehitetään alueen matkailua hankkeiden kautta, joilla parannetaan niin yritysten markkinointia, omaa osaamista kuin itse matkailutuotteita.

Minna Takala sanoo alan muuttuneen ratkaisevasti niistä ajoista, kun maakunnassa toimi vielä Hämeen Matkailu.

– Etenkin ulkomaisten matkailijoiden käyttäytyminen on muuttunut. He etsivät paikallisia kokemuksia ja elämäntapoja ja välttävät massaturismikohteita. Heidän tavoittamiseksi yksittäisten yritysten täytyy hallita sosiaalinen media ja näkyminen verkossa. Se on ensiarvoisen tärkeää, Minna Takala sanoo kansainvälisten kokemustensa pohjalta.

Koulutuskeskus Tavastian matkailualan opiskelijat ovat hänen mukaansa olleet merkittävässä asemassa uusien markkinointipolkujen rakentamisessa digitaaliseen maailmaan.

Minna Takala vakuuttaa, että esimerkiksi Hämeenlinnasta löytyy useita sellaisia kohteita, jotka pärjäävät kansainvälisessä vertailussa. Ratkaisevaa on niiden esille tuonti ja palvelukokonaisuuksien ajan tasalla pitäminen.

Hämeenlinnan seudun muissa kunnissa, Hattulassa ja Janakkalassa kaivataan nykyistä kattavampaa yhteistyötä matkailumarkkinointiin, mutta ongelmiakin riittää.

– Tällä hetkellä näyttää aika haastavalta saada yrittäjät puhaltamaan yhteiseen hiileen. Ilman yrittäjien yksituumaisuutta ei synny yhteistä markkinointiakaan, Janakkalan kunnan viestintäpäällikkö Leena Joutsenniemi sanoo.

– Tarvetta yhteistyölle kyllä olisi. Maakuntauudistuksen myötä luonteva kokonaisuus syntyy maakunnasta, uusia rajoja esimerkiksi matkailun osalta on turha rakentaa, hän jatkaa.

Hattulan kunnanjohtaja Lauri Inna suhtautuu Go Häme-hankkeeseen varovaisen optimistisesti, mutta tarvetta alueelliselle yhteistyölle on hänenkin mukaansa koko ajan kasvavassa määrin.

– Nyt Kanta-Hämeen markkinointi on liian löysää. Ajatellaanpa vain Rovaniemelle syntynyttä Kiina-ilmiötä. Hyvillä suhteilla syntyy vaikka mitä, kun kokonaisuutta rakennetaan huolella ja yhteistyössä, Inna toteaa.

Matkalla kasvuun -kehittämishanke kerää Kanta-Hämeen pieniä maaseudun matkailuyrittäjiä yhteisen pöydän ääreen. Ajatuksena on, että yhteistyöllä saadaan enemmän aikaan kuin jokainen vain omaa sarkaansa kyntäen. Kehittämishanke käynnistyi lokakuussa ja se kestää vuoden 2018 loppuun saakka.

– Hankkeen tavoitteena on saada yritykset sellaiselle pelikentälle, että ne tunnetaan entistä paremmin kansainvälisiä markkinoita myöten, projektipäällikkö Leena Puumalainen sanoo 35 yrityksen hankkeesta.

Hanke on suunnattu erityisesti maaseudulla toimiville majoitus-, ravitsemis- ja ohjelmapalveluja tarjoaville yrityksille. Yhteistyöhanketta vetää koulutuskuntayhtymä Tavastia yhdessä Hämeen ammattikorkeakoulun kanssa.

Hankkeen yhtenä ajatuksena on myös alan opiskelijoiden käytännön koulutuksen järjestäminen hankkeessa mukana olevissa yrityksissä.

– Tämä ei tietenkään pyri olemaan mikään maakunnallinen matkailuorganisaatio, siihen eivät rahkeet tietenkään riitä. Päämääränä on tarjota asiantuntijakoulutusta mikroyritysten vetäjille ja kehittää matkailutuotteita tämän hetken kysynnän tasolle ja samalla saada alan pienet yritykset toimimaan yhdessä, Leena Puumalainen sanoo.

Lisää kommentti

Kirjoita kommenttisi

Fingerpori

comic

Uusin Kaupunkiuutiset