Kaupunkiuutiset

Nummelle kohoaa moderni kyläkeskus

Kaupungin länsipuolelle, entisen Nummen koulun tontille rakennetaan kesäkuussa 2018 valmistuva palvelukeskus, johon tulee yhtenäiskoulun liäksi myös muita palveluita, kuten kirjasto, neuvola sekä nuoriso- ja liikuntatiloja. Palvelukeskus edustaa uutta jattelua palvelujen ja tilojen tehokkaasta, taloudellisesta sekä ekologisesta käytöstä ja näyttää mallia Hämeenlinnan julkiselle rakentamiselle myös tulevaisuudessa.

– Palvelujen tarpeen jatkuva kasvu tuo paineita ja panee hakemaan uusia ratkaisuja, kuten elinkaarimallin kehittämistä julkisessa rakentamisessa, kaupunginjohtaja Timo Kenakkala sanoo.

– Nummen ratkaisussa on lähdetty ennakkoluulottomasti toiminnallisuus edellä, eikä lähdetty laskemaan pelkästään neliöitä. On kuunneltu oppilaita ja opettajia, ikäihmisiä ja nuoria. Lopulta kokonaisuudesta on tullut niin laaja, että se on saanut nimekseen palvelukeskuksen.

Nummelle on haluttu alusta alkaen luoda jotakin muuta kuin pelkkä koulu. Keskuksen tulee olla muunneltavissa uudentyyppiseen oppimiseen, mutta sisältää mahdollisuuksia myös monenlaisiin palveluihin.

– Tarkoitus on, että uudesta rakennuksesta tulee kaikenikäisten elämänkaarinen kylän keskus, tilaajajohtaja Markku Rimpelä määrittelee.

– Saamme sinne muun muassa kirjaston, jonka toivomme houkuttelevan keskukseen aikuisia ja ikäihmisiä myös kouluaikaan. Rakennukseen on tulossa myös liikunta- ja kulttuuripalveluja.

Rimpelän mukaan ratkaiseva ero vanhaan ajatteluun on ollut rakennuksen toiminnallinen suunnitelma, jolla luotiin ikään kuin käsikirjoitus sen tulevasta elämästä.

– Rakentaminen lähtee yleensä liikkeelle fyysisyydestä, mutta tämän hankkeen ympärillä on pohdittu, millaisen yhteisöllisen ja sosiaalisen ilmapirrin rakennus tulee luomaan ja miten alueen ihmniset tulevat ottamaan sen omakseen. Näissä kaavailuissa fyysinen rakennus jää taka-alalle.

Uudessa palvelukeskuksessa varaudutaan noin 950 perusopetusikäisen oppilaan yhtenäiseen peruskouluun.

Kukin oppimistila sisältää avoimen oppimisalueen, intensiivisen työn alueen ja hiljaisen työn alueen. Kiinteitä seinärakenteita tehdään mahdollisimman vähän, jotta tilat ovat joustavat ja monikäyttöiset.

Ruokalasta on tarkoitus tehdä pikemminkin ravintola kuin koulun ruokasali. Siis paikka, jossa muutkin kuin koululaiset ja opettajat voivat käydä syömässä tai vaikkapa kahvilla. Iltaisin koulun tilat voivat olla erilaisten harrastajaryhmien käytössä. Tiloihin voi tulla myös ikäihmisten palveluita ja terveyspalevluita.

Myös piha-alueet suunnitellaan siten, että ne toimivat keskeisenä osana avointa oppimisympäristöä. Lisäksi piha-alue on lähiliikuntapaikka, jota käyttävät myös alueen asukkaat. 

– Rakennuksen halutaan toimivan kyläkeskuksena, koska on katsottu, että yhteisöllisyyden ja sosiaalisuuden lisääminen alueella on tärkeää, tilaajapäällikkö Antti Karrimaa kertoo.

– Lähtökohtana on ollut rakentaa monikäyttöisiä ja joustavia tiloja, joilla olisi ympärivuotista ja ympärivuorokautista käyttöä mahdollisimman laajasti.

Pedagogisena asiantuntijana hankkeessa on ollut Qroom, joka auttaa kouluja ja opettajia oppimaisemaan liittyvissä teknologisissa, koulukulttuurisissa ja tilasuunniteluun liittyvissä kysymyksissä. Uudenlaisissa kouluissa samasta tilasta on pystyttävä muodostamaan erilaisia paikkoja. Perinteistä luokkamuotoa on lähdetty hävittämään muun muassa kalustesuunnittelulla sekä siirrettävillä ja avattavilla seinillä. Lapsen kasvua ja kehittymistä on pohdittu tarkkaan, mutta samalla otetaan huomioon moni-ikäisyyden näkökulma. Sukupolvia halutaan sekoittaa ja saada henkilökunnan lisäksi muita aikuisia lasten lähettyville.

– Palvelukeskus edustaa todella edistyksellistä rakentamista, jota vastaavaa ei Suomessa ole nähty, oppimaisema-asiantuntija Markku Lang Qroomista kehuu,

– Suunnittelu on ollut todella kova haaste, koska sen tavoite on yksinkertaisesti siinä, että oppilas tulisi jokaisena päivänä mielellään kouluun ja lähtisi kotiin virkeänä ja tyytyväisenä.

Hankkeen rakennuttajat, YIT Rakennus Oy ja Caverion Suomi Oy, ovat sitoutuneet Nummen palvelukeskusta rakentaessaan pitkäaikaisuuteen ja pitämään huolta rakennuksen kunnosta vähintään 20 vuotta eteenpäin. Elinkaarimallilla varmistetaan, että rakennetut tilat ovat turvalliset ja terveelliset ja aina käytettävissä suunniteltuun tarkoitukseen.

Hankintakonsulttina on toiminut WSP. Keskuksen on suunnitellut Linja arkkitehdit oy ja tilojen pedagogisesta suunnitelusta vastaa Qroom oy. Rakentaminen aloitetaan kesäkuussa 2016 ja sen kustannusarvio 26 miljoonaa euroa. Palvelukeskus toteutetaan elinkaarihankkeena leasing-rahoituksella ja rahoittajana toimii Kuntarahoitus.

 

Lisää kommentti

Kirjoita kommenttisi

Fingerpori

comic

Uusin Kaupunkiuutiset