Kaupunkiuutiset

Mielipide: Omaishoitajien asemaa heikennetään

Hämeenlinnan kaupunginhallitus päätti 20.1.2020 lakkauttaa kolmen omaishoidon koordinaattorin virat ja perustaa tilalle yhden sosiaalityöntekijän viran ja kaksi palveluohjaajan virkaa.

Olen muutaman vuoden saanut olla ylpeä Hämeenlinnan kaupungin edistyksellisyydestä omaishoitajien tukemisessa.

Siksi olen hyvin pettynyt em. järjestelmälähtöiseen ja lyhytnäköiseen päätökseen, joka – toisin kuin esittelijän perusteluissa mainitaan – heikentää omaishoitajien asemaa sekä jaksamista.

33 vuotta konkreettisesti omaishoitajien rinnalla kulkeneena ja satoja kotikäyntejä tehneenä olen nähnyt omaishoitajien tarpeet.

Omaishoitajia tukee parhaiten heidän tarpeisiinsa perehtynyt, erikoistunut ja monitaitoinen omaishoidon koordinaattori, joka kulkee rinnalla koko omaishoidon keston ajan ja tuntee asiakkaansa. Asiaa on tutkittu ja se on nykysuositusten mukaista.

Omaishoidon tilanteet muuttuvat yleensä vaativampaan suuntaan ja tuttu koordinaattori löytää helpommin muuttuneen tilanteen vaatimat keinot kuin kuka tahansa puheluun vastaaja.

Omaishoidon koordinointi on erikoisalan työtä, jossa nykyiset pidetyt koordinaattorit ovat kerryttäneet osaamistaan koko ajan. Palveluohjaus on mielestäni enemmänkin yleisneuvontaa.

Näin kaupunki määritteli omaishoidon koordinaattorin työn ja kelpoisuusehdot vuonna 2017:

”Omaishoidon koordinaattorin tehtävänä on vastata kokonaisvaltaisesti palvelutarpeen selvittämisestä, palvelusuunnitelman laatimisesta sekä palvelupäätösten tekemisestä omaishoidon tuen asiakkaille. Omaishoidon koordinaattori toimii vastuutyöntekijänä omaishoidettaville ja yhteyshenkilönä omaishoitajalle. Tehtäviin kuuluu myös uusien palvelukokonaisuuksien suunnittelu ja kehittäminen omaishoitajien tueksi. Omaishoidon koordinaattori toimii asiakasohjauksen moniammatillisen tiimin jäsenenä. Tehtävässä edellytetään ylemmän asteen korkeakoulututkintoa.”

Jos tehtävä laajenee kaikkien palveluohjaajien tehtäväksi, se ei palvele omaishoitajia riittävästi ja työstä tulee tehotonta.

Palveluohjaaja joutuu useimmiten kartoittamaan tilanteen kokonaan alusta asti, joka vie aikaa. Ellei hän niin tee, saa omaishoitaja näennäistä ohjausta.

Esittelijän tekstissä viitataan myös hyvänä asiana yhdenmukaisuuteen vammaispalvelujen kanssa, johon saamani palautteen mukaan on nykyisin vaikea saada toimivaa yhteyttä.

Mikäli kaupunki, virkamiehet ja päättäjät arvostavat omaishoitajia ja heidän tekemäänsä työtä, peruutetaan tehdyt lopettamispäätökset ja toimitaan asiakaslähtöisesti. Omaishoidon koordinaattoreiden virat pitää säilyttää omaishoitajien tukena.

Airi Suuronen

Hämeenlinna

Lisää kommentti

Kirjoita kommenttisi

Uusin Kaupunkiuutiset

23.9.2020

Fingerpori

comic

Päivän Hämeen Sanomat

23.9.2020