Kaupunkiuutiset

Oppimista tuetaan liikkumisella

Hämeenlinnalaisessa Myllymäen alakoulussa on meneillään opetus- ja kulttuuriministeriön tukema Toiminta tavaksi! -hanke, jolla kehitetään lasten oppimista tukevaa toimintaa iltapäiväkerhoissa. Yhtenä oleellisena osana on lasten oppimisen tukeminen matemaattisissa taidoissa ja äidinkielessä.

– Ip-toiminnassa korostuu tekeminen. Kun se vielä tukee lasten oppimista, on liikkumisen lisäämisen ja oppimistaitojen kehittämisen tavoite täyttynyt, hanketta hallinnoivan Lasten Liikunnan Tuen ip-koordinaattori Olli Kartano toteaa.

Valtakunnallisen pilottihankkeen pohjana on Lasten Liikunnan Tuen toteuttama valtakunnalliseen Liikkuva koulu-ohjelmaan kuulunut ”Lukuja liikkuen, tavuja touhuten” -hanke. Sen lopputuloksena syntyi opetusmateriaalia esi- ja alakoulujen käyttöön juuri lasten oppimista tukevan liikkumisen lisäämiseen. Aineisto on käytössä jo ympäri Suomen. Lasten Liikunnan Tuen asiantuntijoina toimivat fysioterapeutit Tuuli Tiainen ja Virve Välimäki kouluttavat koko ajan suomalaisia opettajia ympäri valtakuntaa järjestettävissä tilaisuuksissa.

– Lukuja liikkuen, tavuja touhuten -hankkeessa pyörää ei keksitty uudelleen vaan harjoitteissa käytetyt leikit, pelit ja tehtävät on varmasti joku keksinyt ennen meitä. Olemme hyödyntäneet olemassa olevia hyviä käytäntöjä ja leikkejä muokaten niitä siten, että kaikissa on mukana jokin oppimistavoite. Jokaisella harjoitteella on lisäksi motorisia ja sosioemotionaalisia tavoitteita, Tiainen ja Välimäki kertovat.

– Lapsi oppii ja kehittyy tutkimalla ja kokemalla asioita omalla kehollaan. Lukuja liikkuen, tavuja touhuten koostuu leikeistä, joissa varhaisia oppimisvalmiuksia ja äidinkielen ja matematiikan oppisisältöjä opitaan liikkumisen avulla. Kielelliset ja matemaattiset leikit etenevät oppimista tukevassa järjestyksessä, Tiainen ja Välimäki avaavat taustoja.

Molemmat ovat todenneet omassa fysioterapeutin työssään, että lapsilla saattaa liittyä esimerkiksi kömpelyys ja matematiikan oppimisvaikeudet toisiinsa.

– Näillä asioilla näyttää olevan yhteys, johon liikkumisella pyritään vaikuttamaan.

Liikunnan merkitystä oppimiseen tutkitaan koko ajan ympäri maailman.

Hämeenlinnassa hanketta on viety esi- ja alakoulujen opettajien tietoisuuteen.

– Yksi tärkeimmistä viesteistämme on, ettei lasten liikunnallisuuden lisäämiseen tarvita liikunnan ammattilaisia. Iltapäivätoiminta ei ole missään nimessä toinen koulupäivä, ei myöskään liikuntaharjoitus. Lapset itse eivät välttämättä edes hoksaa, että leikin lomassa he vahvistavat matemaattisia ja äidinkielen taitojaan, Tuuli Tiainen ja Virve Välimäki sanovat. He korostavat myös yhteistyötä opettajien kanssa.

Myllymäen iltapäiväkerhon vastaava, liikuntaneuvoja Erkka Nurminen muistuttaa, etteivät oppimista tukevat leikit ole pääosassa, vaan osana kerhokokonaisuutta:

–  Esimerkiksi matematiikka voi olla leikissä vain 15 minuuttia, muu aika tehdään aivan muuta. Lapset tykkäävät tällaisista leikeistä, negatiivista palautetta ei ole tullut lainkaan.

Käytännössä lapset ratkovat esimerkiksi yhteenlaskutehtäviä, jotka ovat osa leikkiä. Matikkapähkinän oikea lopputulos kertoo liikkumissuunnan ja matkan.

– Lapsille tällaisista tehtävistä ei ole edes kerrottu, ne ovat luonnollisia osia isompaa leikkiä, Erkka Nurminen kertoo.

Kerho-ohjaajana Myllymäen kerhossa työskentelevä Outi Aho opiskelee Haaga-Helian ammattikorkeakoulussa liikunnanohjaajaksi ja tekee aiheesta lopputyötä, jonka anti on tulevaisuudessa kaikkien LLT:n iltapäiväkerhojen käytössä. Myöhemmin opit jaetaan valtakunnallisesti. Yhdistyksen kaikki ip-kerho-ohjaajat saavat ensi vuoden aikana koulutuksen Toiminta tavaksi! -perusteista.

Myllymäen koulussa LLT:n iltapäivätoiminnassa on nykyisin päivittäin kolmisenkymmentä lasta. Toiminnan piirissä on viitisenkymmentä koululaista, mutta kaikki eivät ole joka päivä mukana. Iltapäivätoimintaan kuuluu liikkumisen lisäksi muuta ohjelmaa ulkona ja sisätiloissa sekä välipala. Koululaiset voivat tehdä myös läksynsä kerhon aikana. Lasten Liikunnan Tuella on tällä hetkellä 13 iltapäiväkerhoa Hämeenlinnan eri kouluissa, toiminnassa on mukana n. 380 lasta.

Lisää kommentti

Kirjoita kommenttisi

Fingerpori

comic

Uusin Kaupunkiuutiset