Kaupunkiuutiset

Päiväkodeissa liikutaan leikin varjolla

Lapsen arkeen halutaan lisää liikettä. Uuden suosituksen mukaan kaikkien alle 8-vuotiaiden lasten pitäisi liikkua kolme tuntia päivässä, kun aiempi suositus oli kaksi tuntia.

– Lapset viettävät suurimman osan aktiivisesta ajastaan päivähoidossa, joten varhaiskasvatuksen liikunnan merkitys on iso. Liikuntaa tulisi sisältyä jokaiseen päivään sekä ohjattuna, että lapsen omaehtoisen liikkumisen mahdollistamisena, Hämeenlinnan kaupungin varhaiskasvatuspalveluiden tilaajapäällikkö Seija Mäkinen toteaa.

Syyskuussa julkistetut uudet kansalliset Varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositukset on suunnattu muun muassa vanhemmille ja varhaiskasvatuksen ammattilaisille sekä harrastusseuroille. Suosituksissa korostetaan myös liikunnan monipuolisuutta.

– Hämeenlinnassa kaikki varhaiskasvatuksen työntekijät on aikanaan koulutettu Vauhtivarpaisiin, joka on Valtakunnallisen liikunta- ja urheiluorganisaation Valon kehittämä malli pienten lasten liikuntaan, Mäkinen kertoo.

Hänen mielestään on tärkeää lisätä aikuisten tietoisuutta siitä, miten liikuntaa voidaan arjessa lisätä.

– Vinkkejä ja keinoja liikunnan toteuttamiseen on paljon tarjolla, aikuisen on vain osattava löytää ja hyödyntää saatavilla olevaa tietoa.

Katuman päiväkodin lastentarhanopettaja Sari-Katja Niiles ja lastenhoitaja Hanna Honkonen kertovat, että uusien fyysisen aktiivisuuden suositusten taustalla on myös varhaiskasvatuslaki, ensi vuonna voimaan tuleva varhaiskasvatussuunnitelma, esiopetussuunnitelma ja tieteelliseen tutkimukseen perustuva tieto.

Niiles ja Honkonen pitävät päivähoidon osuutta lapsen liikuttajana on merkittävänä, jos lapsi on koko päivän hoidossa, mutta muistuttavat myös huoltajien vastuusta:

– Uudet suositukset eivät ole enää nimeltään Varhaiskasvatuksen liikunnan suositukset vaan Varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositukset. Tällä on haluttu osallistaa myös vanhempia ja huoltajia. Päiväkodeissa tarjotaan yhteistä liikkumista myös perheille, ja se on meidän keinomme kannustaa kohti liikunnallista elämäntapaa.

Lasten liikkumisessa voi olla suuriakin eroja niin yksilöinä kuin eri ikäryhmissä.

– Aikuisten osuus, rooli ja asenne ratkaisevat paljon. Ulkoileminen itsessään houkuttelee liikkumaan. On sanottu, että jos päivän aikana ei ulkoiltaisi, liikkumissuositus ei voi täyttyä, Niiles kertoo.

Katuman päiväkodissa liikkumiseen hyödynnetään paitsi ryhmätiloja ja pihaa, myös lähiympäristöä. Edes huono sää ei ole este ulkoilulle, kun varusteet ja varustehuolto toimivat.

– Ihan käveleminen, sekä perustaitojen harjoitteleminen vaihtelevissa maastoissa ja tilanteissa, ovat hyviä juttuja.

Päiväkodeissa ryhmätiloja voidaan valjastaa liikuntakäyttöön, ja tarkoituksenmukaisilla välineillä ja menetelmillä päästään jo pitkälle. Myös kaupunki tarjoaa liikuntatiloja ilmaiseksi lapsiryhmille.

– Jokaisella päiväkodilla on omat haasteensa ja toiveensa tiloista ja välineistä, mutta olemassa olevien olosuhteiden valjastaminen käyttöön on kuitenkin se avainsana liikkumisen onnistumiseen. Lisäksi toiminnallinen oppiminen liikuttaa lapsia istuttamisen sijaan.

Hyvätkään puitteet eivät auta, jos lapsille ei anneta mahdollisuutta liikkua. Päiväkodeissa lapset liikkuvat ohjatun liikunnan lisäksi nimenomaan leikissä ja päivittäisissä toiminnoissa.

– Suurin liikkumattomuuden syy lienee kuitenkin aikuisten asenteet ja päivittämättömät, tavoiksi muuttuneet säännöt. Kannattaa keskustella, miksi tämä ja tuo kielto on olemassa, ja onko se tarpeellista. Peräänkuulutan aikuisten sallivampaa asennetta ja mahdollistamista, Niiles korostaa.

Hän muistuttaa, että liikkumisen tulisi kulkea läpi päivän ja viikon, ei vain ohjatuissa tuokioissa, vaan myös omaehtoisen liikuntana ja taitotreeneinä. Liikkumiseen ei tarvita suuria tempauksia:

– Ihan pienillä jutuilla ja osa-alueilla kuljetaan kohti suurempia tavoitekokonaisuuksia. Monipuolisuus tulee välineistä, ympäristöstä, mielikuvituksesta ja yhteistyöstä. Leikki voi olla myös liikkuvaa, jos se vain sallitaan.

Niiles ja Honkonen toimivat parhaillaan Hämeenlinnan päiväkotien liikuntaa ja toiminnallisuutta edistävinä vertaisohjaajina – hikiloikkareina – työkalunaan Valon Ilo kasvaa liikkuen -ohjelma.

Valtakunnallisesti ohjelmassa on mukana 40 prosenttia päiväkodeista. Vastaavasti kouluissa on käytössä Liikkuva koulu -ohjelma.

Vertaisohjaajien tavoitteena on vuoden loppuun mennessä käydä läpi kaikki kaupungin päiväkodit.

– Meillä on nyt Hannan kanssa mahtava tilaisuus kiertää kaupungin eskareita ja päiväkoteja. Käymme havainnoimassa, ideoimassa, kannustamassa, liikkumassa, juttelemassa ja vaihtamassa ideoita kahtena päivänä viikossa.

Mistään uudesta ja mullistavasta ei ole kyse, vaan tsemppaamisesta ruohonjuuritasolla.

– Työmme on liikunnan ja sen merkityksen näkyväksi tekemistä, päivittämistä ja innostamista. Muistutamme liikunnan lisäämisestä arkeen ja oppimisesta liikunnan keinoin!

Tavoitteena on luoda kaupunkiin liikuntavastaavien verkosto, jonka kautta tieto, ideat, tuki ja vinkit välittyisivät helposti.

– Liikuttaminen ei kuitenkaan ole liikuntavastaavien vastuulla, vaan ihan meistä jokaisen, Niiles summaa.

Lisää kommentti

Kirjoita kommenttisi

Fingerpori

comic

Uusin Kaupunkiuutiset