Kaupunkiuutiset

Palveluseteli usein halvempi

Palveluseteli on ollut Hämeenlinnan kaupungin kotihoidossa helmikuusta alkaen vaihtoehtona kaupungin omalle palvelutuotannolle. Palveluseteli ei ole löytänyt kuitenkaan vielä asiakaskuntaa, vaikka se on usein käyttäjälleen merkittävästi edullisempi kuin kaupungin tarjoama kotihoito.

Palvelusetelillä voi ostaa yksityisiltä palveluyrityksiltä vastaavia kotihoidon palveluja kuin kaupungin kotihoito tarjoaa. Palvelusetelien myöntämiskriteerit ja palvelun sisällöt ovat samat kuin kaupungin kotihoidossa.

– Palvelusetelin käytön vähäisyys johtunee pääasiassa kahdesta asiasta. Kaupungin tuottama palvelu koetaan edelleen turvallisemmaksi kuin yksityiseltä yritykseltä ostettava palvelu. Toisaalta palvelusetelin edullisuutta verrattuna kaupungin palveluun ei ole vielä oivallettu, Hämeenlinnan kaupungin ikäihmisten asiakasohjauksen päällikkö Vuokko Lehtimäki pohtii.

Hän painottaa, että palvelusetelillä ostettavat palvelut ovat täysin vertailukelpoisia kaupungin tuottamiin palveluihin. Palvelun sisältö on sama kuin kaupungin tuotannossa, mutta joustavuutta yksityisellä puolella voi olla enemmän:

– Yksityiset tuottajat pystyvät jopa räätälöidympään palveluun kuin kaupungin kotihoito esimerkiksi käyntien ajoituksen osalta. Tämä johtuu suoraan asiakasmääristä, sillä kaupungin kotipalvelun piirissä on ratkaisevasti enemmän asiakkaita kuin yksityisten palveluntuottajien sektorilla, Lehtimäki toteaa.

Asiakas voi siirtyä kaupungin kotipalvelusta palvelusetelin käyttäjäksi niin halutessaan vaivattomasti ilman määräaikoja. Siirtyminen myös toiseen suuntaan sujuu kivuttomasti.

Ensimmäisen kerran palvelusetelivaihtoehto esitellään, kun palveluohjaaja kartoittaa yhdessä asiakkaan kanssa palvelutarpeen ja sen mukaisten palveluiden sisällöt.

– Yksin asuvien vanhusten voi monesta eri syystä olla vaikea ajatella yksityistä palveluntuottajaa. Kaupunki on koetaan perinteisesti turvalliseksi vaihtoehdoksi, palveluseteli on puolestaan heille uusi asia, Vuokko Lehtimäki pohtii.

Ikäihmisten palvelujen tilaajapäällikkö Leena Harjula toivoo varsinkin muistisairaiden omaisten ottavan huomioon erilaiset vaihtoehdot.

– Asiakkaan tai hänen omaisensa kannattaa vertailla vaihtoehtoja. Kastellin palvelupisteestä saa aina lisätietoja, jos kaupungin nettisivuilta ei löydy riittävästi tietoa, Harjula kannustaa ottamaan yhteyttä.

Hämeenlinna tulee palveluseteleiden käytössä selvästi jälkijunassa muihin kaupunkiseutuihin verrattuna. Ikäihmisten kotihoidossa se otettiin käytännöksi vasta helmikuussa. Omaishoitajien käytössä palveluseteliä on käytetty pari vuotta. Sen käyttö on merkittävästi laajempaa kuin kotihoidon palvelusetelin. Ikäihmisten kotihoidon palvelusetelit ovat olleet käytännössä yksittäisiä tapauksia.

Asiakkailta perittävät maksut eivät kata nykyisillään kuin alle neljänneksen palvelujen tuotantokustannuksista.

– Palveluseteli tulee merkittävästi edullisemmaksi vähänkään suurituloisimpien kohdalla. Rajapyykki on noin 1300 euron kuukausittaisissa bruttotuloissa. Jos tulot ovat tätä suuremmat, on asiakkaalle edullisempaa hankkia tarvitsemansa palvelut palvelusetelillä. Jos asiakkaan tarvitsema kotihoidon määrä on vähäinen, jo pienilläkin tuloilla sen hankinta palvelusetelillä tulee asiakkaalle edullisemmaksi, ikäihmisten palvelujen tilaajapäällikkö Leena Harjula linjaa.

Laskennallisina esimerkkeinä voi ottaa yhden hengen talouden, jossa palvelutarve on viisi tuntia kuukaudessa. 1 000 euron kuukausituloilla kaupungilta ostettuna se maksaa 60 euroa, palvelusetelillä asiakkaan kustannukseksi jää 37,50 euroa. 1 400 euron kuukausitulolla kaupunki velottaa palvelusta 116 euroa, palvelusetelillä asiakas maksaa 49 euroa.

Hintaero on vielä hurjempi suurituloisilla. 2 500 euron kuukausituloilla viiden tunnin laskutus on kaupungin palveluna 270 euroa, palvelusetelillä sama kokonaisuus maksaa asiakkaalle 81 euroa kuukaudessa. 3 500 euron tuloilla kaupunki laskuttaa viidestä tunnista 371 euroa, palvelusetelillä samat työt hoituvat 110,50 eurolla.

– Mitä suuremmat tulot, sitä kalliimmaksi kaupungilta hankitut kotipalvelut tulevat, Leena Harjula tiivistää ikäihmisten kotihoidon hinnoittelun.

Tämä korostuu vielä pariskuntien kohdalla.

– Toisinpäin ajatellen tavoitteena on pitää pienituloisten maksut mahdollisimman alhaisina, Vuokko Lehtimäki jatkaa. Hinnoittelu perustuu valtakunnalliseen asiakasmaksuasetukseen, mutta kunnilla on mahdollisuus sorvata oma linjansa siitä, miten taksat nousevat asiakkaan tulojen ja saadun palvelun määrän mukaan.

– Suurin osa kunnista nostaa maksuja aika rankasti asiakkaan tulojen kasvaessa, Vuokko Lehtimäki kertoo.

Palvelusetelin arvo on asiakkaalle sama riippumatta siitä, tarvitseeko asiakas kotihoitoa päivällä, illalla tai viikonloppuisin. Tämä johtaa siihen, että runsaasti apua tarvitseville asiakkaille palvelusetelillä hankittu kotihoito voi tulla kaupungin kotihoitoa kalliimmaksi.  Ilta- ja viikonloppukäynneissä kaupungin laskutushinta pysyy aina samana, mutta yksityisellä puolella tuntihinta pomppaa esimerkiksi sunnuntaikäynneissä lähes kaksinkertaiseksi.

Vuokko Lehtimäki ja Leena Harjula myöntävät, ettei kaupungin kotipalvelun kotihoidon kotikäyntejä pystytä ajastamaan tiukasti samalle kellonlyömälle. Hoitohenkilökunta myös vaihtuu suurien asiakasmäärien ja vuorotyön vuoksi.

– Yksityisellä puolella pystytään varmaan sopimaan kellonajoista tarkemmin, samoin siellä voi sopia saman henkilön pysyvän asiakkaan hoitajana, Leena Harjula jatkaa.

Yksityisiltä palveluntuottajilta voi ostaa myös lisäpalveluja, kaupungin kotipalvelun kotihoito ei niitä tarjoa.

Lisätietoja ja maksulaskuri: www.hameelinna.fi/palvelut/ikaihmistenpalvelut.

Hyväksytyt palveluseteliyrittäjät löytyvät : www.smartum.fi/fi/palvelusetelit/kayttokohdehaku.

Lisää kommentti

Kirjoita kommenttisi

Fingerpori

comic

Uusin Kaupunkiuutiset