Kaupunkiuutiset

”Parola on rauhallinen”

Parolaa pidetään rauhallisena ja viihtyisänä asuinpaikkana, josta löytyy toimivat peruspalvelut. Palveluita toivotaan lisää, mutta sijainti Hämeenlinnan ja Tiiriön palvelukeskittymän lähellä kompensoi tilannetta varsin hyvin. Hattula nähdään hyvänä asuinpaikkana, sillä yhteydet eri puolille Suomea ovat hyvät, monipuoliset palvelut löytyvät läheltä ja silti paikkakunta tarjoaa mahdollisuudet rauhalliseen ja turvalliseen asumiseen.

Tällaisia tuloksia saatiin Hattulan kunnan yhteistyössä Innolink Researchin kanssa tekemästä Parolan kehittämistutkimuksesta, joka toteutettiin viime keväänä. Tavoitteena oli selvittää kuntalaisten mielipiteitä ja mielikuvia Parolan alueen palveluiden ja asumisen kehittämisestä. Kohderyhmän muodostivat ensisijaisesti Hattulan kunnan 55–59 -vuotiaat asukkaat, toissijaisesti myös 50–54 -vuotiaat sekä 60-64 -vuotiaat.

Suurin osa vastanneista toivoi Hattulan säilyvän jatkossakin väljänä ja maaseutumaisena keskuksena kehittämisestä huolimatta. Rakennusten väliin toivottiin muun muassa viheralueita tai rakennettua ympäristöä, kuten katuja, ylikulkusiltoja, leikkipuistoja, koirapuistoja, toreja. Merkille pantavaa oli, että uusia viheralueita toivoi peräti 82% vastaajista, kun taas elävää katutilaa 43% ja esimerkiksi lisää kauppoja ensisijaisesti vain 12% vastaajista. Viheralueet nousivat kaiken kaikkiaan selvästi tärkeimpänä ja arvostetuimpana kehittämiskohteena tutkimuksessa esille.

Muualla kuin Parolassa nykyisin asuvista 52% totesi voivansa mahdollisesti muuttaa Parolaan tulevaisuudessa. Näin vastanneista ylivoimaisesti kiinnostavimpana asuntotyyppinä pidettiin rivitaloa (44%). Kerros- ja omakotitalot herättivät yhtä paljon kiinnostusta (28%). Yli puolet piti 60–99 neliön kolmiota mieluisimpana vaihtoehtona.

Palvelut, joita vastaajien mukaan tulisi ehdottomasti löytyä Parolasta olivat paikalliset terveyspalvelut ja ostopalvelut liikkeissä. Lisäksi mainittiin muun muassa rautakauppa ja uimahalli. Kotiin vietävät palvelut eivät kansallisesti vallitsevasta nousutrendistä huolimatta vielä nousseet vahvasti esille tässä tutkimuksessa, vaikka niitäkin laaja joukko piti tarpeellisina.

Kyselyyn vastanneet haluaisivat pitää Parolassa asumisen, palvelut ja kaupallisen toiminnan erillään toisistaan. Huomionarvoista lisäksi oli, että palvelujen saatavuutta ”heti kulman takaa” ei pidetty ensisijaisena, vaan lähes 58% piti 1-2 km etäisyyttä riittävänä. Alle puolen kilometrin etäisyyttä toivoi vain noin 12% vastaajista.

– Halusimme selvittää tietyn ikäryhmän todellisia asumisen prioriteetteja myös tulevaisuuden rakennushankkeita varten. Tiedolla ja tuloksilla on todellista vaikutusta kehittämisnäkymiin, joilla Kanta-Hämeen yhteistä kasvua voidaan tukea, Hattulan kunnanjohtaja Lauri Inna korostaa.

Lisää kommentti

Kirjoita kommenttisi

Fingerpori

comic

Uusin Kaupunkiuutiset