fbpx
Kaupunkiuutiset

Mielipide: Perheet on otettava huomioon päätöksenteossa

Perheitä on erilaisia ja niiden palveluntarpeet moninaisia, kirjoittaja muistuttaa. Kuva: Soile Toivonen, arkisto

Kaikkialla maailmassa on viimeisen puolentoista vuoden aikana eletty poikkeuksellisissa olosuhteissa. Koronapandemia on vaikuttanut jokaisen arkeen.

Pandemian jälkeisessä toiminnassa perheiden hyvinvoinnin tukeminen tulee ottaa vahvasti huomioon päätöksenteossa ja palvelujen tuottamisessa.

Perheiden arkeen ja hyvinvointiin vaikutetaan kaikkialla yhteiskunnassa tehtävillä päätöksillä.

Tasa-arvoiset lähtökohdat

Perhevapaiden uudistus, kokoaikaisen päivähoito-oikeuden palauttaminen kaikille lapsille, päivähoitomaksujen alentaminen, peruskouluihin ja ammatilliseen koulutukseen tehtävät panostukset ja oppivelvollisuuden laajentaminen, jonka myötä toisen asteen opinnoista tulee aidosti maksutonta, ovat esimerkkejä päätöksistä, joilla on suoria vaikutuksia jokapäiväisiin, lähellä oleviin asioihin sekä lasten ja nuorten mahdollisimman tasa-arvoisten lähtökohtien rakentamiseen.

Myös harrastamisen Suomen malli on tärkeä hyvinvointia ja tasa-arvoa vahvistava ratkaisu takaamalla lapsille maksuttoman harrastuksen koulupäivän yhteyteen.

Ikäihmisten oikeudet kuntoon

Perheet ovat monimuotoisia ja erityistä huomiota tulee kiinnittää myös ikääntyvien perheiden asemaan mm. hoitajamitoituksen ja kotihoidon työn helpottamisen avulla.

Vastikään perustettuun vanhusasiavaltuutetun virkaan kohdistuu runsaasti odotuksia ikäihmisten oikeuksien toteutumisen edistämisessä suomalaisessa yhteiskunnassa.

Erilaisten perheiden tarpeet tulee huomioida päätöksenteossa. Käytännössä tämä tarkoittaa palvelujen saatavuuden ja saavutettavuuden vahvistamista edelleen, jotta esimerkiksi kotipalvelut, neuvolapalvelut ja nuorten matalan kynnyksen tuki ovat helposti saatavilla, päivähoitopaikka löytyy kodin läheltä ja ikäihmiset saavat tarpeen tullessa laadukasta hoitoa ja hoivaa.

Palveluverkkoa kehitettävä

Sote-uudistuksen (hyvinvointialueiden perustaminen) yhteydessä tämän osalta on tärkeätä vaikuttaa paitsi kattavan palveluverkon säilyttämiseen myös sen kehittämiseen maakunnan kaikissa kunnissa.

Tulevaisuudessa palvelujen kokonaisuudesta on osattava pitää huoli yhteistyössä kunnan ja maakunnan laajuisen hyvinvointialueen tiiviin yhteistyön avulla.

Pirjo Alijärvi

valtuutettu (sd.), kunnanhallituksen puheenjohtaja

Janakkala

Fingerpori

comic

Uusin Kaupunkiuutiset