Kaupunkiuutiset

Pk-yrityksillä positiiviset odotukset

Pienten ja keskisuurten yritysten odotukset tulevasta ovat parantuneet: Kanta-Hämeessä 37 prosenttia niistä arvioi suhdanteiden paranevan seuraavan vuoden aikana. Vain noin joka kahdeksas pelkää suhdanteiden heikkenevän. Entistä useampi yritys haluaa kasvaa, eli uutta työtä on odotettavissa.

Liikevaihto-odotusten saldoluku nousi koko maassa keväästä kahdeksan yksikköä arvoon 36. Se on lähellä hyvän talouskehityksen aikaista keskiarvoa. Kokonaisuudessaan pk-yritysten arviot liikevaihdon kehityksestä vaikuttavat olevan hieman talousennusteita positiivisempia. Kanta-Hämeessä nousua oli neljä yksikköä arvoon 28.

Investointien saldoluku oli koko maassa positiivinen ensimmäisen kerran sitten kevään 2011, vaikka investointiodotukset ovat edelleen varovaiset.

– Talous on selkeästi kääntymässä. Jotta Suomi voisi lähteä hyvään kasvuun, investointeihin rohkaisevia toimia tarvitaan, toimitusjohtaja Juha Haukka Hämeen Yrittäjistä sanoo.

Kanta-Hämeen alueen suhdannenäkymät henkilökunnan määrän suhteen ovat samalla tasolla kuin keväällä 2016. Noin 16 % alueen pk-yritysten edustajista arvioi henkilökunnan määrän olevan vuoden kuluttua tämän hetkistä suurempi ja 11 % arvioi henkilökunnan määrän olevan pienempi.

40% kantahämäläisistä yrityksistä aikoo kasvaa. Voimakkaasti kasvuhakuisia pk-yrityksiä on alueella vastaava määrä kuin keväällä. Investoinnit ja henkilöstön koulutus ovat koko maan ja Kanta-Hämeen pk-yrityksissä eniten käytettyjä uusiutumiseen liittyviä toimia.

Tiedot käyvät ilmi Suomen Yrittäjien, Finnveran ja työ- ja elinkeinoministeriön tiistaina julkistamasta Pk-yritysbarometrista. Siihen vastasi yli 6000 yrittäjää eri puolilta Suomea. Kanta-Hämeessä kyselytutkimukseen vastasi 250 yrittäjää. Pk-yritysbarometri julkistetaan kaksi kertaa vuodessa. Siinä kysytään yritysten odotuksia tulevalle 12 kuukaudelle.

Lisää kommentti

Kirjoita kommenttisi

Fingerpori

comic

Uusin Kaupunkiuutiset