Kaupunkiuutiset

Raitaharjua puolustettiin adressilla

Eläkeliiton Rengon yhdistyksen puheenjohtaja Veijo Vanhatalo ja yhdistyksen jäsenet Terttu Novio ja Auvo Mikkola luovuttivat maanantai-iltana Raatihuoneessa adressin ikäihmisten lautakunnan puheenjohtajalle Kaija-Leena Savijoelle. 703 henkilön allekirjoittamassa vetoomuksessa vastustetaan palvelutalo Raitaharjun alasajoa ja vaaditaan talon kehittämistä toimivana.

Nimilistan liitteenä olevan saatekirjeen mukaan Raitaharju on ollut toimintansa ajan talon asukkaille ja muualla asuville vanhuksille yhdistävä tekijä perheenjäsenten, sukulaisten, ikätovereiden ja muiden ystävien kesken. Yhdistys ja allekirjoittaneet katsovat, että Raitaharjun toiminnan loppuessa nämä yhteydet vanhuksiin suurelta sosin katkeaisivat. Yhteydenpito vähenee tai loppuu kokonaan vierailuihin soveltuvien kulkuyhteyksien puuttuessa. Varsinkin saman ikäpolven ystävien vierailukäynnit Hämeenlinnan palvelulaitoksiin hajautettavien renkolaisvanhusten luo käyvät ylivoimaiseksi.

Raitaharjun palveluvalikoima ja tilat ovat olleet kaikkien renkolaisvanhusten käytettävissä paikallisten vapaaehtoisvoimien opastuksella ja ohjauksessa. Yhdistyksen mukaan monet toiminnot lamaantuvat auttamattomasti palvelutalon lakkauttamisen myötä. Rivitalojen rakentaminen Rengon keskustaan ei allekirjoittaneiden mukaan muuta tilannetta, koska asukkaat tulevat Raitaharjuunkin rivitaloista, omakotitaloista ja sairaalasta.

Saatteessa luetellaan myös useita tiloja ja toimintoja, jotka häviävät Raitaharjun myötä Rengosta. Näitä ovat Hiljan kuntokammari, monitoimitila, ulkopuolisten ruokailu, jalkahoitajan vastaanotto, käsityötila, voimistelusali, Kotipalvelun toimisto ja kesäisin toimiva Elämyspiha.

Kirjeessä muistutetaan, että kuntaliitossopimuksen mukaisesti Hämeenlinnan kaupunki sitoutui investoimaan vanhustenhuoltoon Renkoon. ”Toivomme, että kaupunki pitää sanansa, ja voimme edelleen hyvin motivoituneina tehdä yhteistyötä kaupungin ja kolmannen sektorin kesken vanhusten hyväksi”, saatteessa sanotaan.

Kaupunki järjesti 13. lokakuuta Rengossa keskustelutilaisuuden, jossa punnittiin Raitaharjun tulevaisuutta. TIlaajohtaja Eija Leppänen toi esille, että Raitaharjun peruskorjaaminen tulisi maksamaan yli neljä miljoonaa euroa. Kun kustannukset pitäisi saada takaisin maksuina tai vuokrina, kellään renkolaisella ei olisi käytännössä varaa asua Raitaharjussa. Lisäksi Raitaharjussa ja yksityisessä hoitokodissa Ikipihlaja Mariassa on kaupungin mukaan yhteensä liikaa paikkoja renkolaisten tarpeisiin.

Lisää kommentti

Kirjoita kommenttisi

Fingerpori

comic

Uusin Kaupunkiuutiset