Kaupunkiuutiset

Rastikankaan kaava ei kaatunut lepakkoselvitykseen

Janakkalan kunnanhallitus hyväksyi maanantaina Rastikankaan asemakaavan muutoksen ja laajennuksen ja asettaa kaavaehdotuksena nähtäville ja lausunnoille.

Valtuuston vuonna 2013 hyväksymästä Rastikankaan asemakaavan hyväksymisestä tehtiin Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen valitus, jonka johdosta kaava ei astunut voimaan. Hallinto-oikeus katsoi, että lepakkoselvitystä ei oltu tehty lain tarkoittamalla tavalla.

Kesällä 2014 teetettiin alueella lepakkoselvitys, joka ei antanut aihetta muuttaa kaavan sisältöä. Kaavan laatiminen käynnistettiin uudelleen syyskuussa 2014.

Kaavaratkaisulla laajennetaan Rastikankaan teollisuusaluetta lounaan suuntaan. Uuden alueen ajoneuvoliikenne tukeutuu Turengintiehen liittyvään Rastikankaantiehen.

Suunnittelualueen pinta-ala on n. 43,5 ha, josta uutta asemakaavaa on n. 33,5 ha. Kaavan laajennusalueella on 17 yritystonttia, joiden koot vaihtelevat 0,4 – 4,5 ha.

Korttelissa 10 on mahdollista muodostaa toinen iso, n. 4,4 ha:n kokoinen tontti esim. logistiikkayritystä varten. Alueelle on osoitettu tontti paloasemaa varten. Ko. tontille saadaan järjestää oma liittymä Turengintiehen.

Lisää kommentti

Kirjoita kommenttisi

Fingerpori

comic

Uusin Kaupunkiuutiset