fbpx
Kaupunkiuutiset

Onko tuoteväärennösten myyminen kirpputorilla sallittua vai ei? – Hämeenlinnan poliisiaseman rikosylikomisario Riku Vihtilä vastaa

Kaupunkiuutisten lukija oli havainnut hämeenlinnalaisella kirpputorilla tuoteväärennöksiä myynnissä. Henkilökunta oli ollut sitä mieltä, että tuotteita voi myydä, jos niitä ei väitä aidoiksi.
Riku Vihtilän mukaan kirpputoriyrittäjän olisi aina tiedettävä, mitä tuotteita hänen tiloissaan myydään. Kuva: Stock Photo

Hämeenlinnassa on lukuisia kirpputoreja. Kaupunkiuutisten lukija kertoo nähneensä erään paikallisen kirpputorin myyntipöydällä myynnissä useita merkkilaukkuväärennöksiä sekä kenkiä.

Hän sanoo maininneensa asiasta kyseisen kirpputorin henkilökunnalle, ja kertoo, että henkilökunta oli siinä käsityksessä, että tuotteita voi myydä, jos niitä ei väitä aidoiksi.

Miten on, saako tuoteväärennöksiä myydä, jos niitä ei väitä aidoiksi, rikosylikomisario Riku Vihtilä Hämeenlinnan poliisiasemalta ?

– Jos myyjä ei erehdytä asiakasta ja hän kertoo, että kysymys on tuoteväärennöksestä, petoksen tunnusmerkistö ei täyty. Teko saattaa kuitenkin olla sellainen, että myyjää on syytä epäillä joistain muista rikoksista, Vihtilä vastaa sähköpostitse.

Missä tapauksissa piraattituotteiden ja tuoteväärennösten myyminen on laitonta?

– Rikosoikeudellisesta näkökulmasta tällaisten tuotteiden myynti saattaa olla rangaistavaa muun muassa seuraavien rikoslain säännösten perusteella: tekijänoikeusrikos, tekijänoikeusrikkomus, teollisoikeusrikos, rikkomukset ja petos.

Kenen on vastuu?

Jos tuote on laiton, kuka on rikosoikeudellisessa vastuussa: onko se kirpputorin pitäjä, myyntipöydän vuokraaja, vai ostaja?

– Rikoksesta on epäiltävä sitä, joka myy tuotteita. Edellä mainittujen rikosten tunnusmerkistön täyttyminen edellyttää tekijältään yleensä tahallisuutta. Lähtökohtaisesti kirpputoriyrittäjää ei voida epäillä rikoksesta, eikä myöskään ostajaa.

Mitä kirpputorin pitäjä tai asiakas voi tehdä, jos havaitsee tuoteväärennöksen myynnissä?

– On huomattava, että edellä mainituista rikoksista, petosta lukuun ottamatta, kaikki ovat asianomistajarikoksia, eli syyttäjä ei saa nostaa syytettä, ellei asianomistaja ilmoita rikosta syytteeseen pantavaksi.

Sopimus voidaan purkaa

Vihtilä mainitsee, että Verottajan verkkosivuston mukaan Tulli valvoo teollis- ja tekijänoikeuksia loukkaavia tuotteita asetuksen (EU) 608/2013 perusteella.

Valvonnalla pyritään suojelemaan ihmisiä tuotteilta, jotka voivat olla terveydelle ja turvallisuudelle vaarallisia, suojaamaan yhteiskunnan verotuloja sekä oikeudenhaltijan taloudellisia intressejä.

Valvonta perustuu pitkälti yhteistyöhön Tullin ja oikeudenhaltijoiden välillä, johtuen teollis- ja tekijänoikeuksia loukkaavien tuotteiden asianomistajaluonteesta.

– Kirpputoriyrittäjän olisi aina tiedettävä, mitä tuotteita hänen tiloissaan myydään. Mikäli myynnissä on tuotteita ja tavaroita, joita myydään tehdyn sopimuksen vastaisesti, sopimus yksittäisen myyjän kanssa voidaan purkaa.

Rikoslain säännöksiä, joiden perusteella tuoteväärennösten myynti voi olla rangaistavaa:

1. Tekijänoikeusrikos (RL 49:1): Joka ansiotarkoituksessa tekijänoikeuslain säännösten vastaisesti ja siten, että teko on omiaan aiheuttamaan huomattavaa haittaa tai vahinkoa loukatun oikeuden haltijalle, loukkaa toisen oikeutta esim. kirjalliseen tai taiteelliseen teokseen, äänilevyyn tms.

2. Tekijänoikeusrikkomus (Tekijänoikeuslaki 56 a §): Esim. joka tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta valmistaa teoksesta kappaleen tai saattaa teoksen yleisön saataviin tämän lain säännösten vastaisesti.

3. Teollisoikeusrikos (RL 49:2): Joka tavaramerkkilain, patenttilain, mallioikeuslain, yksinoikeudesta integroidun piirin piirimalliin annetun lain, hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain, kasvinjalostajanoikeudesta annetun lain, Euroopan unionin tavaramerkistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen tai yhteisömallista annetun neuvoston asetuksen säännösten vastaisesti ja siten, että teko on omiaan aiheuttamaan huomattavaa taloudellista vahinkoa loukatun oikeuden haltijalle, loukkaa esimerkiksi yksinoikeutta tavaramerkkiin tms.

4. Rikkomukset: Tavaramerkkilain, patenttilain, mallioikeuslain ym. säännösten vastainen teko on säädetty rikkomuksena rangaistavaksi jokaisessa ko. laissa erikseen.

5. Petos (RL 36:1): Jos myyjä erehdyttää asiakasta eikä kerro, että kysymys on tuoteväärennöksestä, vaikka tietää sen olevan väärennetty (edellyttää siis tahallisuutta), petoksen tunnusmerkistö voi täyttyä.

Fingerpori

comic

Uusin Kaupunkiuutiset