Kaupunkiuutiset

Sorsastuskausi paukkuu käyntiin

Vesilinnustuskausi alkaa sunnuntaina. Sorsastuksen alkupamaus ei ole enää saman mittaluokan asia kuin vielä esimerkiksi parikymmentä vuotta sitten.

– Riistasorsista vain sinisorsa on kyennyt viime vuosina kasvattamaan kantaansa. Sinisorsalle menee hyvin, tavilla ja telkällä kannat ovat melko vakiintuneita ja lopuilla lajeilla onkin sitten taantumista, Suomen Riistakeskuksen erikoissuunnittelija, hämeenlinnalainen Mikko Alhainen sanoo.

Alkukesän viileydellä Alhainen ei usko olleen suurta vaikutusta vesilintujen pesinnän onnistumiseen.

– Ne kestävät aika hyvin kylmää. Keväällä muutto pysähtyi kylmyyteen ja osa pohjoiseen muuttavista sorsista on saattanut jäädä pesimään etelään.

Sen sijaan etenkin rehevien vesien lajit, kuten puna- ja tukkasotka ovat taantuneet rajusti ja nokikanan kannat ovat suorastaan romahtaneet. Riistasorsista yleisimpiin kuuluvan haapanankin kannat ovat laskentojen mukaan vähentyneet

Tilastojen mukaan sinisorsan parimäärä kasvoi viime vuonna 13 prosenttia edellisvuodesta. Tavi runsastui 11 prosenttia. Haapanan kokonaiskanta on ollut selvästi laskusuuntainen 1980-luvulta lähtien, ja nyt kanta edelleen pienentyi neljä prosenttia viime vuodesta

Alhainen ei näe perusteita sille, että riistalajien määrää laskettaisiin, vaikka osalla vesilintulajeista metsästys on marginaalista

– Näkisin että jatkamme suosituspohjalla, koska metsästäjät noudattavat suosituksia hyvin. Metsästyslain osauudistus toivottavasti tarjoaa myös uusia työkaluja metsästyksen rajoittamiseen. Käytössä on ollut lähinnä metsästysajan lyhentäminen tai määräaikainen rauhoitus. Jos riistalajeja rauhoitettaisiin pysyvästi, voisi se johtaa siihen, ettei metsästäjillä olisi enää motivaatiota pienpetopyyntiin.

Mikko Alhainen näkee yhtenä syynä vesilintukantojen taantumiseen pienpetojen yleistymisen. Hän pitää vesilintukantojen merkittävänä uhkana supikoiraa, minkkiä ja kettua.

Esimerkiksi sotkat pesivät rantavyöhykkeellä. Sinisorsa ja tavi ovat joustavampia pesinnässään, ja varsinkin sinisorsa saattaa pesiä kaukana metsässä. Yksittäinen metsäpesä saattaa olla paremmin suojassa saalistajilta kuin lähekkäin rantavyöhykkeellä olevat pesät.

Rehevöitymisen seurauksena vesilintujen suosimat rantaniityt ja luhdat kasvavat umpeen, mikä osaltaan kutistaa pesimäympäristöä. Lisäksi rehevöityminen aiheuttaa veden samentumista ja särkikalakantojen kasvua, minkä vuoksi etenkin poikasten ravinnonsaanti on vaikeutunut. Särkikalat kilpailevat samoista ravintokohteista vesilintupoikueiden kanssa.

Lisää kommentti

Kirjoita kommenttisi

Fingerpori

comic

Uusin Kaupunkiuutiset