Kaupunkiuutiset

Suolijärven ruoppaukset saatiin lopulta päätökseen

Suolijärven Pohjoistenlahdelle on ruopattu veneväylät Hämeenlinnan kaupungin rahoittamassa Tuuloksen vesistöjen tilan parantamishankkeessa.

Pohjoistenlahti tiedetään linnustollisesti ja kasvistollisesti paikallisesti arvokkaaksi. Kunnostussuunnittelun aikana ilmeni, että alueella viihtyvät suojelluista lajeista täplälampikorento ja viitasammakko. Nämä lajit sekä muun muassa laulujoutsenen pesintä huomioitiin hankkeen suunnittelussa ja toteutuksessa.

Osana Pohjoistenlahden kunnostushanketta suistoalueelle rakennettiin syksyllä 2014 kaksi kosteikkoaluetta, joiden toteutusta Hämeen ELY osarahoitti.

Hanke sovittiin kuntaliitoksen yhteydessä, mutta toteutus venyi aina kuluvalle viikolle saakka. Samalla osa ranta-asukkaista ruoppautti omia rantojaan.

Tuuloksen kunnan päättäjät vaativat aikoinaan järven ruoppausta yhtenä ehtona kuntaliitokselle. Suolijärven Pohjoistenlahden mataloituminen on pitkän kehityksen tulosta, sillä Teuron- ja Ormijokien laajoilta valuma-alueilta on vuosikymmenien saatossa kertynyt suuria määriä lietettä ja kiintoainesta jokisuulle.

Silti Suolijärven ekologinen tila on kokonaisuutena luokiteltu hyväksi. Töiden aikana vuonna 2014 veden laatua tutkittiin kaksi kertaa.

Aikataulussa tapahtui venymistä sääolojen vuoksi, sillä leudot säät vaikeuttivat ruoppausmassojen ajoa läjitysalueelle.

– Urakka oli tänä syksynä harvinaisen hankala, kun pakkasia ei ole ollut lainkaan ja maapohja ei ole jäätynyt missään, Tarmo Toivonen urakoinnista vastanneesta Lopen Maa- ja Vesirakenne Oy:stä kertoo.

Pohjoistenlahden itä- ja länsiosaan ruopattiin etelä-pohjoissuuntaiset veneväylät, jotka yhtyvät pohjoispäässään. Kaikkiaan ruopattiin 1350 metrin matkalta 8 metriä leveää väylää. Ruoppausmassat, joita syntyi noin 3000 m3, sijoitettiin lahden itäpuolen pellolla sijaitsevalle läjitysalueelle.

Lisää kommentti

Kirjoita kommenttisi

Fingerpori

comic

Uusin Kaupunkiuutiset