Kaupunkiuutiset Hämeenlinna

Suomalaisia matkailijoita kiinnostaa aito ja paikallinen kulttuuri – Vastuullisuus puhuttaa entistä enemmän

Suomalaisia matkailijoita kiinnostaa aito ja paikallinen kulttuuri. Vastuullisuutta mietitään aiempaa enemmän.
Erilaiset teemamatkat kiinnostavat suomalaisia matkailijoita entistä enemmän, mutta ennen kaikkea matkalla halutaan kokea elämyksiä ja irtautua arjesta. Kuva: Leio McLaren
Erilaiset teemamatkat kiinnostavat suomalaisia matkailijoita entistä enemmän, mutta ennen kaikkea matkalla halutaan kokea elämyksiä ja irtautua arjesta. Kuva: Leio McLaren

Paikallinen kulttuuri ja arjen elämykset kiinnostavat suomalaisia matkailijoita. Majoituskohteessa toivotaan perusasioiden olevan kunnossa ja henkilökunnan käytettävissä. Paikalliset pikkuputiikit ja aidot yhteisöt kiinnostavat suomalaismatkustajaa, turistiset kohteet ja katukeittiöt eivät niinkään.

Erityisesti suomalaiset toivovat, että työ- ja lomamatkat pidetään erillään, kertoo Matkamessujen Matkailututkimus 2020, jossa selvitettiin jälleen suomalaisten matkustamisen syitä ja matkailuun liittyviä mielipiteitä.

Matkailun vastuullisuus puhuttaa, ja se näkyy myös matkailututkimuksen tuloksissa. Edellisvuosien tapaan suurin osa suomalaisista on matkustaessaan suosinut paikallisia palveluntarjoajia, kuten esimerkiksi hotelleja tai ravintoloita. Suuri osa on myös vähentänyt kohteen kuormitusta matkustamalla kiireisimmän sesongin ulkopuolella.

Suomalainen matkailija onkin vastuullinen ja noudattaa paikallisen kulttuurin tapoja sekä ohjeita. Lähes puolelle vastaajista paikallisen kulttuurin säilyttäminen on matkan tärkein vastuullisuuteen liittyvä valintakriteeri. Tärkeänä pidettiin myös tasa-arvoa ja ihmisoikeuksia (35%) ja luonnon monimuotoisuuden säilyttämistä (34%).

Muut vastuullisuuteen liittyvät valintakriteerit jäivät kuitenkin vähemmälle huomiolle, ja muun muassa lentojen hiilidioksidipäästöjä on kompensoinut joka kymmenes vastanneista, kun vastaavasti joka neljäs (24 %) kokee, ettei matkan hiilidioksidipäästöjen kompensointi ole kiinnostava asia. Joka kymmenes (11 %) vastannut oli sitä mieltä, ettei vastuullisuudella ole merkitystä matkapäätöksiä tehtäessä.

– Matkailussa, sen lähtökohdissa ja vaikutuksissa nähdään paljon hyvää, ja vastaajat pitävätkin matkailun myönteisimpinä vaikutuksina arjesta irtautumista, maailmankuvan avartumista ja uusiin kulttuureihin tutustumista, rentoutumista unohtamatta. Vastaavasti matkailun negatiivisina puolina pidetään ensisijaisesti matkailun päästöjä, saastuttamista ja roskaamista. Matkustuksen vastuullisuuteen panostetaan matkailuyrityksissä koko ajan enemmän. Onhan kestävä kehitys koko matkailuteollisuuden menestymisen edellytys, toteaa Suomen matkailualan liiton (SMAL) toimitusjohtaja Heli Mäki-Fränti.

Teemamatkat ovat vakiinnuttaneet asemansa suomalaisten matkasuunnitelmissa. Lähes kolmasosa vastanneista on ollut kulttuuri- tai historiamatkalla, ja lähes yhtä moni suunnittelee lähtevänsä kulttuuriin tai historiallisiin kohteisiin keskittyvälle matkalle.

Luontomatkalla on ollut jo joka viides vastannut (22 %), ja yli kolmasosa suunnittelee lähtevänsä kotimaassa tai ulkomailla toteutettavalle luontomatkalle. Ruoka- ja viinimatkoilla tai terveysmatkoilla ei vielä ole ollut kovin moni, mutta sitäkin useammat suunnittelevat ruokaan, viiniin ja terveyteen liittyviä matkoja.

– Suomalaiset ovat ottaneet omakseen jonkin teeman ympärillä tapahtuvan matkailun. Teemamatkoilla käy yhä useampi suomalainen, ja yhä useampien suunnitelmat esimerkiksi liikunnallisesta lomasta, luontomatkasta tai pyhiinvaelluksesta ovat jo toteutuneet. Teemamatkoihin halutaan selvästi panostaa. Tämä näkyy siinä, että teemamatkoja varataan vuosi vuodelta enemmän matkatoimistojen asiantuntijoiden kautta, kertoo Kantarin tutkimuspäällikkö Anne Lahtinen.

Matkamessujen Matkailututkimus 2020:n toteutti Kantar. Tutkimuksen kohderyhmänä oli Suomen yli 18-vuotias väestö Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Tutkimukseen vastasi 1061 henkilöä marraskuussa 2019.

Asiasanat

Lisää kommentti

Kirjoita kommenttisi

Uusin Kaupunkiuutiset

26.9.2020

Fingerpori

comic

Päivän Hämeen Sanomat

27.9.2020