fbpx
Kaupunkiuutiset

Toivanjoen kunnostus tuotti tulosta

Toivanjoen lintukosteikkoalueella Tervakoskella pari vuotta sitten tehdyt kunnostustyöt ovat lisänneet alueella viivähtävien muuttolintujen samoin kuin vakituisten pesimälintujen määriä. Toivanjoen arvokas kosteikkoalue uudistui pari vuotta sitten Ely-keskuksen, kunnan ja Vanajavesikeskuksen yhteistyönä. Kosteikkoalueelle kaivettiin kaikkiaan kolme allasta, joista yksi on lintutornin edustalla ja kaksi lähekkäin kaivettua kauempana Lopen suunnassa.

Kosteikkoalue oli hiljalleen kasvamassa umpeen. Lintutornin edustalle kaivettiin noin 3000 neliön allas ja muutama sata metriä länteen 2–3 hehtaarin avovesialue.

– Toivanjoki on ollut Hämeenlinnan seudun linnustollisesti yksi parhaita alueita. Viime vuosina umpeenkasvu ja pienpedot ovat jonkin verran vähentäneet sekä pesivän että muuttolinnuston lajimäärää. Avovesialueiden tekeminen on lisännyt hyönteisten ja kasviston monipuolisuutta ja määrää. Sammakoiden määrä on kasvanut mikä näkyy ruskosuohaukkaparien kasvuna. Myös kurjet ruokailevat lampareiden rannoilla. Paikalliset metsästäjät tekivät sorsille heinäpesiä putkiloista, joissa sorsat ovat onnistuneesti pesineet, lintuharrastaja Ari Lehtinen sanoo.

Toivanjoen kuten muidenkin lintukosteikkojen riesana ovat supikoira ja minkki, jotka tuhoavat tehokkaasti pesiä.

– Lampareiden ja niiden keskellä jätettyjen saarekkeiden olemassaolo on vesilintujen onnistuneille pesinöille tärkeä tekijä. Supikoira ei mielellään mene veteen joten saarekkeella pesivät linnut saavat olla siltä rauhassa. Myöskään tekopesille supi ei yllä. Sen sijaan minkki sekä kiipeää että ui. Toivottavasti tulevaisuudessa järjestyy varoja pienpetopyyntiin Toivanjoella.

Lisää kommentti

Kirjoita kommenttisi

Fingerpori

comic

Uusin Kaupunkiuutiset