Kaupunkiuutiset

Toiveissa lisää kulttuuria nuorille

Janakkalan kulttuurikyselyn tulokset valmistuivat. Verkossa ja pääkirjastolla, Tervakosken kirjastolla ja kunnantalon palvelupisteessä 20.9. – 31.10. järjestetyn kyselyn tarkoituksena oli kartoittaa kuntalaisten kulttuuritottumuksia sekä toiveita ja käyttää tuloksia lähtökohtana tulevan kulttuuritoiminnan suunnittelussa.

Kyselyn mukaan kuntalaisia kiinnostivat eniten elokuvat, kirjallisuus, musiikki ja teatteri.

Vastanneiden mielestä kulttuuritarjontaa pitäisi alkaa erityisesti kehittämään nuorille. Seuraavaksi eniten kulttuuritarjonnan kehittämistä kaivattiin työikäisille ja kouluikäisille.

Useimpien mielestä kulttuurin aloilla tarvittaisiin lisää ohjattua toimintaa musiikkiin, tanssiin ja nuorten bänditoimintaan. Myös kuvataiteen ja sanataiteen kurssit olivat usein mainittuina. Kulttuuritapahtumista eniten toivottiin musiikkia.

Konserttitoiveita oli suurista ja nimekkäistä esiintyjistä pieniin ja paikallisiin. Myös lasten ja nuorten tapahtumat mainittiin usein.

 

Kyselyyn vastasi kaikkiaan 233 henkilöä, joista 91,3 % oli janakkalalaisia. 78,4 % oli naisia ja 21,6 % miehiä. Valtaosa kyselyyn vastanneista, 59,1 %, oli työikäisiä ja eläkeikäisiä 26,7 %. 31 % oli perheellisiä ja 22,8 % kertoi taloudessaan asuvan lapsia.

73 vastanneista kertoi osallistuvansa yhdistystoimintaan ja 77 käyvänsä kansalaisopiston tai muiden tahojen järjestämillä kursseilla. 120 ilmoitti käyvänsä Janakkalassa järjestettävissä tapahtumissa ja 130 käyvänsä muualla kulttuuritapahtumissa.

 

Suurin osa vastanneista haluaisi löytää tietoa tulevista kulttuuritapahtumista pääosin Facebookista. Yli puolet vastanneista toivoi tietoa myös sanomalehdistä ja radiosta ja Janakkalan kunnan Internet-sivuilta ja vajaa kolmannes lisäksi julisteita esim. ilmoitustauluille.

Vastanneista lähes puolet arvioi, että kulttuuritapahtumasta sopiva hinta olisi 11–20 €/tapahtuma. Vain 4,8 % koki, ettei heidän olisi mahdollista maksaa kulttuuri tapahtumista lainkaan. Yli 40 € mielekkäästä tapahtumasta oli valmis maksamaan 21,9 % vastanneista.

Kulttuurin merkitys vastaajille oli rentouttavuus, virkistävyys, voimavarojen lisääntyminen ja mielekäs vapaa-ajan vietto sekä yhdessä tekeminen ja kokeminen.

Asiasanat

Lisää kommentti

Kirjoita kommenttisi

Fingerpori

comic

Uusin Kaupunkiuutiset