Kaupunkiuutiset

Turenkiin saatiin uutta liikenneturvaa

Turengin taajaman kevyen liikenteen käyttäjien liikenneturvallsuutta on parannettu menneen kesän aikana Uudenmaan ely-keskuksen kohdennetulla rahoituksella. Samassa yhteydessä Janakkalan kunta investoi uuteen kevyen liikenteen väylään Lammintiellä Välimäentien ja Leivontien liittymien välillä.

Parannusten vaikutusta seurataan liikenneturvallisuuskeskus Trafin ja ely-keskuksen liikennetutkimuksella, jossa vertaillaan liikenneonnettomuuksia ennen ja jälkeen parannusten valmistumisen. Samalla seurataan kahteen nopeudennäyttötauluun asetettujen antureiden avulla sitä, miten autoilijoiden käyttäytyminen muuttuu. Näyttötaulut keräävät ja lähettävät automaattisesti autojen nopeudet tutkijoiden käyttöön.

Janakkalan kunnan kunnossapitopäällikkö Eero Simola sanoo liikenneturvallisuusratkaisujen olevan kevyen liikenteen osalta Turengissa nyt melko hyvällä mallilla.

– Tärkeimmät korjattavat yksityiskohdat liittyvät koulujen ja päiväkotien saattoliikenteen järjestämiseen. Siellä on petrattavaa, muuten asiat ovat aika hyvällä tolalla, Simola toteaa.

Samaa mieltä ovat ely-keskuksen ja Trafin liikenneturvallisuusasiantuntijat. Heidän mielestään Turengissa itse liikennejärjestelyt ovat kevyen liikenteen osalta kunnossa verrattuna moneen muuhun maaseututaajamaan.

Suojateihin erityishuomio

Suojateiden parantamiseen etsittiin turvallisempia ratkaisuja mahdollisimman kustannustehokkaasti. Samalla poistettiin kaksi liikenneturvallisuuden kannalta ongelmallista suojatietä, joista toinen on Turengintien ylittävä suojatie kirkon kohdalla. Turvallisuusriski syntyi lähinnä risteysalueen useasta ajokaistasta.

Turengin turvallisuusprojektiin käytettiin nyt yli 200 000 euroa, Jos raha olisi jaettu useamman hankkeen osalle, näkyvää olisi saatu paljon vähemmän aikaan.

– Käytössä olevat määrärahat vähenevät vuosi vuodelta. Kun kustannukset nousevat samaan aikaan, niin meiltä leikataan tavallaan kahteen kertaan, Uudenmaamaan ely-keskuksen liikenneturvallisuusvastaava Marko Kelkka sanoo.

– Tässä rahatilanteessa päädyimme töiden keskittämiseen yhdelle paikkakunnalle. Kysyjiä on paljon, kun alueena on Uusimaa, Kanta-Häme sekä Päijät-Häme, Kelkka kertoo.

Janakkala investoi samassa yhteydessä noin 36 000 euroa uuteen kevyenliikenteen osuuden rakentamiseen.

– Hyvää tässä oli se, että nyt tarkasteltiin kerralla koko Turengin kevyen liikenteen olosuhteita. Tähän saakka on menty projekteina sitä mukaan kun uusi rakennushanke on ollut vireillä, kunnossapitopäällikkö Eero Simola sanoo.

Turengissa turvallisuuden parantamisen keinovalikoimana olivat suojateiden korotukset ja kavennukset, nykyistä paremmat tiemerkinnät, pollarit, suojateiden täsmävalaistus sekä 40 km/h rajoitusalueelle saavuttaessa nopeusnäytöt.

Suojateitä on parannettu koulujen läheisyydessä ja koulureiteillä. Esimerkiksi Lukiotien liittymässä yksi nykyisistä suojateistä on muutettu korotetuksi ja suojateiden havaittavuutta on parannettu lisäämällä suojatiemerkkejä.

Myös Lammintien ja Haltiantien liittymässä sijaitsevaa suojatietä on kavennettu. Lammintiellä Välimäentien ja Leivontien liittymien välille on rakennettu uutta kevyen liikenteen yhteyttä Lammintien pohjoispuolelle.

Lisää kommentti

Kirjoita kommenttisi

Fingerpori

comic

Uusin Kaupunkiuutiset