Kaupunkiuutiset

Työttömyydestä puhutaan usein prosentteina ja elinvoimasta ihmisinä – Miten se vaikuttaa päätöksentekoon?

Juhani Lehto. Kirjoittaja on professori ja Hämeenlinnan kaupunginvaltuutettu (vas.).

2500–3000 hämeenlinnalaista ihmistä oli tilastojen mukaan työttömänä kuukausittain ennen koronakriisiä. Kriisin aikana luku on noussut yli 3500 työttömään. Nuorten työttömyyden taso on korkeampi kuin kaikkien työikäisten.

Yli vuoden yhtäjaksoisesti työttömänä olleiden pitkäaikaistyöttömien määrä on lähestymässä 1000 hämeenlinnalaisen määrää.

Työttömyyden vaikutukset kohdistuvat vielä suurempaan asukasmäärään, koska monien työttömien kotitalouksissa on lapsia ja muita perheenjäseniä.

 

Isoja lukuja. Tämä tarkoittaa toimeentulo-ongelmia, terveyden ja mielenterveyden haasteita, lapsiköyhyyttä ja uudelleenkoulutus- ja täydennyskoulutustarpeita. Kaupungin strategioiden ”elinvoima”-kielellä ilmaistuna tavaton määrä kaupungin elinvoimaa on vajaakäytössä.

Miten paljon enemmän palveluja ja tarpeellisia hyödykkeitä voitaisiinkaan tuottaa, saada verotuloja kaupungille, hyvinvointia ja itsetuntoa työntekijöille ja heidän perheilleen, jos työn hakijat voitaisiin työllistää?

 

Työttömyystilannetta ei useinkaan kuvata tuhansina ihmisinä, vaan prosentteina. Toisin on silloin kun puhutaan elinvoimasta kaupungin asukasmäärän muuttovoiton tai -tappion yhteydessä.

Elinvoimapuheessa voidaan juhlia muutaman kymmenen tai parin sadan asukkaan muuttovoittoa tai antaa tuomiopäivän julistuksia vastaavasta muuttotappiosta.

Prosentein ilmaistuna asukasmäärän elinvoimavoitto tai -tappio on vuositasolla + 0,1–0,2 % tai – 0,1–0,2 %, kun taas työttömyyden elinvoimatappio on noin 10 % tai pitkäaikaistyöttömyyden osalta runsaat 3 %.

 

Prosenteista ihmisten sijasta puhuminen ja kirjoittaminen taitaa olla yksi tapa vahvistaa harhakuvaa, että työttömät eivät ole meitä vaan toisenlaisia. Ihmisiä, joiden elinvoimaistamiseen tulee soveltaa enemmän keppiä kuin porkkanaa.

Sen sijaan porkkanat hyväksytään oikeaksi tavaksi houkutella kaupunkiin uusia asukkaita, kun heidät oletetaan meidän kaltaisiksemme.

Tällaiset harhakuvat sitten kumpuavat esityksiä eläkeputken poistamisesta työssä jaksamisen edistämisen sijasta, karensseista pysyvään työpaikkaan johtavien täydennys- ja uudelleenkoulutusten räätälöinnin sijasta, alipalkatuista tilapäisistä työllistämistoimista ja kaupungin oman henkilöstön lomautuksista ja vähennyksistä.

Ihmisiä, ei prosentteja.

Fingerpori

comic

Uusin Kaupunkiuutiset