fbpx
Kaupunkiuutiset Hämeenlinna

Uusi tieliikennelaki voimaan ensi kesänä - Mitä muutoksia laki tuo tullessaan?

Uuden tieliikennelain mukaan ajonopeus on sopeutettava keliolosuhteisiin mutta ajoneuvoa ei myöskään saa ajaa tarpeettoman hitaasti. Kuva: Juhani Salo, arkisto
Uuden tieliikennelain mukaan ajonopeus on sopeutettava keliolosuhteisiin, mutta ajoneuvoa ei myöskään saa ajaa tarpeettoman hitaasti. Kuva: Juhani Salo, arkisto

Uusi tieliikennelaki tulee voimaan 1.6.2020. Uudessa tieliikennelaissa mukaan on tuotu myös ennakointivelvollisuus.

Tieliikenteen toimivuuden ja turvallisuuden kannalta on tärkeää, että tielläliikkujat voivat luottaa siihen, että kaikki tienkäyttäjät noudattavat liikennesääntöjä.

Ohessa Trafin kooste uuden tieliikennelain periaatteista.

 

Tienkäyttäjän yleiset velvollisuudet

Tienkäyttäjän on noudatettava liikennesääntöjä sekä olosuhteiden edellyttämää huolellisuutta ja varovaisuutta välttääkseen vaaran ja vahingon.

Liikennettä ei saa tarpeettomasti estää eikä haitata. Ajoneuvoa ei saa ajaa aiheettoman hitaasti eikä jarruttaa äkkiä tarpeettomasti.

 

Tienkäyttäjän ennakointivelvollisuus

Uutena periaatteena tieliikennelakiin on tuotu tienkäyttäjän ennakointivelvollisuus. Tienkäyttäjän on ennakoitava toisten tienkäyttäjien toimintaa vaaran ja vahingon välttämiseksi ja sovitettava oma toimintansa sen mukaisesti sujuvan ja turvallisen liikenteen edistämiseksi.

 

Turvallinen ajoneuvon kuljettaminen

Ajoneuvon nopeus ja etäisyys toisiin tienkäyttäjiin on sovitettava sellaiseksi kuin liikenneturvallisuus edellyttää. Turvallinen kuljettaminen tarkoittaa, että tien kunto, sää, keli, näkyvyys, ajoneuvon kuormitus ja kuorman laatu sekä muut olosuhteet on otettava huomioon. Ajoneuvo on kyettävä hallitsemaan kaikissa liikennetilanteissa.

Ajoneuvo on voitava pysäyttää edessä olevan tien näkyvällä osalla ja kaikissa ennalta arvattavissa tilanteissa.

 

Ajoneuvon käyttäminen

Moottorikäyttöisen ajoneuvon moottorista tai muusta laitteesta ei saa aiheutua kohtuutonta melua, ilman pilaantumista tai muuta haittaa ajoneuvossa matkustavalle, muulle tienkäyttäjälle eikä ympäristölle.

Ajoneuvo on kuormattava siten, ettei kuorma voi vaarantaa henkilöä, vahingoittaa omaisuutta, laahata maata, pudota tielle, pölytä häiritsevästi tai aiheuttaa muuta siihen verrattavaa haittaa. Kuorma ei saa myöskään synnyttää tarpeetonta melua.

 

Avustamisvelvollisuus

Jokaisen tienkäyttäjän on autettava onnettomuuspaikalla onnettomuudessa loukkaantuneita kykyjensä mukaan ja osallistuttava niihin toimenpiteisiin, joihin onnettomuus antaa aihetta.

 

Lähteet: Trafi

Lisää kommentti

Kirjoita kommenttisi

Fingerpori

comic

Uusin Kaupunkiuutiset