fbpx
Kaupunkiuutiset

Valmistelu on poukkoilevaa

Hämeenlinnan Lyseon lukion opettajakunta on lähestynyt kaikkia kaupunginvaltuuston jäseniä kirjelmällä, jossa voimakkaasti vastustetaan megalukion synnyttämistä.

Opettajien mielestä eri vaihtoehtojen paremmuuteen on todella vaikea ottaa kantaa, koska ”valmistelu on ollut poukkoilevaa, ja asiakirjoista on hyvin vaikea saada selvää”.

Samalla kirjeessä harmitellaan sitä, ettei suunnittelun alkuvaiheessa ole otettu opettajakunnan näkemyksiä huomioon, vaikka kaupunkistrategian mukaan ”kaupungilla on hyvinvoiva, osaava ja kehityshaluinen henkilöstö – yhteisvastuu hyvinvoinnista ja työn tuloksellisuudesta”.

Kahdeksan eri kohtaa käsittävässä kirjeessä pureudutaan laajasti nyt valmisteilla olevaan lukioratkaisuun. Opettajakunnan mielestä läheskään kaikkia näkökulmia ei ole otettu valmistelussa huomioon.

Kirjeessä kysytään muun muassa sitä, missä megalukion perusteluissa useaan kertaan käytetty ”poliittinen tahtotila” on päätetty. Opettajakunnan mukaan Mylyllymäki-työryhmän raporttia tilaratkaisuista on tulkittu väärin. Opettajakunta toteaa, että työryhmä useasta näkökulmasta asiaa tarkasteltuaan toteaa raportin johtopäätöksessä tilojen olevan soveltumattomia lukioille.

Lukioratkaisun painavana argumenttina käytetään rahaa, mutta Lyseon lukion opettajakunnan mukaan rahankäyttösuunnitelmat ovat erittäin epäselvästi esitetty ja vaihtoehtojen vertailu rahan näkökulmasta on hankalaa.

Opettajakunnan mielestä sijainnilla on tärkeä merkitys: ”Hämeenlinnan keskustan sivistyspalvelut tukevat jo nyt toisiaan, vaikka taustalla ei ole mitään ohjelmaa. Koulukiinteistöllä on merkitys, ja koulun sijainnilla on merkitys. Lukiokoulutuksen siirto pois keskustasta tuhoaisi lukiolaisen toiminnallisen kehän sekä keskustan elävyyden”, kirjeessä todetaan.

”Kouluverkkoselvityksestä puuttuu nyt kokonaan vaihtoehto, jossa Ruununmyllylle, Kirkonkulmalle tai Siiriin rakennettaisiin yhtenäiskoulu yläluokkineen. Koulun kannattaa olla siellä missä lapsetkin ovat. Kenelle itäpuolen tontit on suunniteltu, kun alueella ei ole riittävästi päiväkoti- ja alakoulupaikkoja eikä ollenkaan yläkoulua? Länsipuolella taas ei ole tontteja ilman miljoonien investointeja infraan. Keskustayläkoulun oppilaat tulevat kaukaa. Itäosan uudet asuinalueet jäävät myymättä.”

Opettajakunta myös uskoo, että lukiokoulutuksen vetovoima laskee megalukion seurauksena.

Lisää kommentti

Kirjoita kommenttisi

Fingerpori

comic

Uusin Kaupunkiuutiset